Vodafone

Podmínky nabídky „iPhone 5 prodej v eShopu“

  1. Mobilní telefon značky iPhone 5 16GB a 64GB prodávaný ve Vodafone eShopu je možno koupit pouze s jakýmkoliv měsíčním tarifem, minimálním MSL 277 Kč a závazkem 24 měsíců.
  2. Na daný telefon s tarifem se vztahují další slevy dle platných Podmínek.
  3. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
  4. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby).
  5. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  6. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 24. 9. 2012.

Vytisknout