Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Podmínky provozu služby Pevný internet a Vodafone Internet ADSL/VDSL/Optical platné do 30. 9. 2020

 • Nabídku služby Pevný internet xDSL/Optical (dále jen "Služba") mohou využít všichni zákazníci Vodafone. Podmínky provozu Služby upravují poskytování služeb technologií ADSL, VDSL i optické připojení.
 • Přístup je možné zřídit pouze v případě, že jsou splněny následující podmínky:
 • Pro využití Služby musí být zákazník vybaven vhodným koncovým zařízením (ADSL2+ modem certifikovaný pro provoz v PSTN sítí v ČR, v případě varianty služby VDSL musí být vybaven VDSL modemem, v případě služby Optical musí být vybaven Ethernet routerem). Plná funkčnost služby, zejména rychlosti uvedené v bodě 8, může být zaručena jen při využití koncového zařízení dodaném společností Vodafone a to kvůli možnosti vzdáleného dohledu či úpravy nastavení koncového zařízení u zákazníka.
 • Detekovatelnou změnu výkonu služby přístupu k internetu v pevném místě se rozumí pokles alespoň jedné ze skutečně dosahovaných rychlostí stahování či vkládání pod 50 % hodnoty rychlostí uvedených jako rychlost běžně dostupná.
 • Velkou trvající odchylkou od běžně dostupné rychlosti stahování a vkládání dat se rozumí odchylka, která vytváří souvislou detekovatelnou změnu výkonu služby přístupu k internetu delší než 30 minut v časovém úseku maximálně 24 hodin.
 • Velkou opakující se odchylkou od běžně dostupné rychlosti stahování a vkládání dat se rozumí odchylka, při které dojde alespoň ke třem detekovatelným změnám výkonu služby přístupu k internetu delším než 1 minuta v časovém úseku 1 hodiny.
 • Vodafone se zavazuje provést aktivaci Služby nejpozději do 60 dnů od odeslání objednávky na zřízení Služby.
 • Smlouva o poskytování služby Pevný internet xDSL/Optical je uzavřena oznámením o aktivaci služby na základě objednávky.
 • Uzavřením smlouvy zákazník souhlasí, aby Vodafone kromě údajů uvedených ve Všeobecných podmínkách pro poskytování služeb elektronických komunikací zpracovával k obchodním a marketingovým účelům, včetně provádění průzkumu trhu a nabízení obchodu a služeb, také následující údaje: identifikátor linky (CaseID) a číslo služby.
 • Všechny varianty služby Pevný internet ADSL/VDSL/Optical lze pořídit pouze se závazkem na 24 měsíců. Konkrétní výše závazku se odvíjí od vybraného rychlostního profilu. 
 • Vodafone při určování rychlostních parametrů Služby vychází z údajů poskytnutých vlastníkem xDSL a optické infrastruktury. Pro jednotlivé technologie se uvádíme následující parametry kvality služby (pro vyloučení pochybnosti uvádíme, že rychlosti jsou uvedeny pro DSL vrstvu.):
 • V lokalitě zákazníka je služba dostupná. Maximální rychlost je určená kvalitou přístupového vedení v lokalitě zákazníka.
 •  U souběžné služby HTS nesmí být spuštěná služba AOT (Advice On Time).
 • Přístup je možné zřídit na neobsazeném přístupovém vedení, nebo pokud je na stejném přístupovém vedení souběžná služba HTS nebo euroISDN2 typu A.
 • Pokud zákazník využívá službu euroISDN2 od společnosti CETIN, tato služba musí být definována na rozhraní U.
 • Pokud koncový bod sítě společnosti CETIN není tvořen telefonní zásuvkou s jedním konektorem RJ-11 pro technologii xDSL, nebo jedním konektorem RJ-45 pro technologii optické připojení, případně jsou-li dále paralelní zásuvky, Zákazník před objednáním služby u společnosti Vodafone musí požádat společnost CETIN o bezplatnou výměnu nebo úpravu koncového bodu sítě, neboť tuto činnost může ze zákona vykonávat pouze fyzická nebo právnická osoba, která je k tomu oprávněná dle zvláštního předpisu a oprávněná společností CETIN.
 • Přístupové vedení nesmí být určeno pro veřejné telefonní automaty (VTA), pro veřejné telefonní hovorny (VTH), pro veřejné telefonní stanice (VTS) a telefonní stanice účelové telefonní sítě (UTS).
 • Nabídku služby Pevný internet xDSL/Optical (dále jen "Služba") mohou využít všichni zákazníci Vodafone. Podmínky provozu Služby upravují poskytování služeb technologií ADSL, VDSL i optické připojení.
 • Přístup je možné zřídit pouze v případě, že jsou splněny následující podmínky:
 • Pro využití Služby musí být zákazník vybaven vhodným koncovým zařízením (ADSL2+ modem certifikovaný pro provoz v PSTN sítí v ČR, v případě varianty služby VDSL musí být vybaven VDSL modemem, v případě služby Optical musí být vybaven Ethernet routerem). Plná funkčnost služby, zejména rychlosti uvedené v bodě 8, může být zaručena jen při využití koncového zařízení dodaném společností Vodafone a to kvůli možnosti vzdáleného dohledu či úpravy nastavení koncového zařízení u zákazníka.
 • Detekovatelnou změnu výkonu služby přístupu k internetu v pevném místě se rozumí pokles alespoň jedné ze skutečně dosahovaných rychlostí stahování či vkládání pod 50 % hodnoty rychlostí uvedených jako rychlost běžně dostupná.
 • Velkou trvající odchylkou od běžně dostupné rychlosti stahování a vkládání dat se rozumí odchylka, která vytváří souvislou detekovatelnou změnu výkonu služby přístupu k internetu delší než 30 minut v časovém úseku maximálně 24 hodin.
 • Velkou opakující se odchylkou od běžně dostupné rychlosti stahování a vkládání dat se rozumí odchylka, při které dojde alespoň ke třem detekovatelným změnám výkonu služby přístupu k internetu delším než 1 minuta v časovém úseku 1 hodiny.
 • Vodafone se zavazuje provést aktivaci Služby nejpozději do 60 dnů od odeslání objednávky na zřízení Služby.
 • Smlouva o poskytování služby Pevný internet xDSL/Optical je uzavřena oznámením o aktivaci služby na základě objednávky.
 • Uzavřením smlouvy zákazník souhlasí, aby Vodafone kromě údajů uvedených ve Všeobecných podmínkách pro poskytování služeb elektronických komunikací zpracovával k obchodním a marketingovým účelům, včetně provádění průzkumu trhu a nabízení obchodu a služeb, také následující údaje: identifikátor linky (CaseID) a číslo služby.
 • Všechny varianty služby Pevný internet ADSL/VDSL/Optical lze pořídit pouze se závazkem na 24 měsíců. Konkrétní výše závazku se odvíjí od vybraného rychlostního profilu. 
 • Vodafone při určování rychlostních parametrů Služby vychází z údajů poskytnutých vlastníkem xDSL a optické infrastruktury. Pro jednotlivé technologie se uvádíme následující parametry kvality služby (pro vyloučení pochybnosti uvádíme, že rychlosti jsou uvedeny pro DSL vrstvu.):
 • V lokalitě zákazníka je služba dostupná. Maximální rychlost je určená kvalitou přístupového vedení v lokalitě zákazníka.
 •  U souběžné služby HTS nesmí být spuštěná služba AOT (Advice On Time).
 • Přístup je možné zřídit na neobsazeném přístupovém vedení, nebo pokud je na stejném přístupovém vedení souběžná služba HTS nebo euroISDN2 typu A.
 • Pokud zákazník využívá službu euroISDN2 od společnosti CETIN, tato služba musí být definována na rozhraní U.
 • Pokud koncový bod sítě společnosti CETIN není tvořen telefonní zásuvkou s jedním konektorem RJ-11 pro technologii xDSL, nebo jedním konektorem RJ-45 pro technologii optické připojení, případně jsou-li dále paralelní zásuvky, Zákazník před objednáním služby u společnosti Vodafone musí požádat společnost CETIN o bezplatnou výměnu nebo úpravu koncového bodu sítě, neboť tuto činnost může ze zákona vykonávat pouze fyzická nebo právnická osoba, která je k tomu oprávněná dle zvláštního předpisu a oprávněná společností CETIN.
 • Přístupové vedení nesmí být určeno pro veřejné telefonní automaty (VTA), pro veřejné telefonní hovorny (VTH), pro veřejné telefonní stanice (VTS) a telefonní stanice účelové telefonní sítě (UTS).

Vybraný tarif

Podporovaná technologie

Maximální/ inzerovaná rychlost stahování dat

Minimální rychlost stahování dat

Běžně dostupná rychlost stahování dat

Maximální/ inzerovaná rychlost odesílání dat

Minimální rychlost odesílání dat

Běžně dostupná rychlost odesílání dat

Vybraný tarif

Podporovaná technologie

Maximální/ inzerovaná rychlost stahování dat

Minimální rychlost stahování dat

Běžně dostupná rychlost stahování dat

Maximální/ inzerovaná rychlost odesílání dat

Minimální rychlost odesílání dat

Běžně dostupná rychlost odesílání dat