Vodafone

Udržitelné podnikání

Snažíme se, aby z našeho podnikání měla prospěch celá společnost.

Co všechno děláme?

Pro mladé

Je to v tobě

#jetovtobě je platforma, kterou chce Vodafone podpořit mladé a dodat jim kuráž, aby se nebáli jít v životě za svým a dělali to, po čem touží. Nabízí nejen zvýhodněné komunikační služby, ale hlavně desítky akcí youtuberů a influencerů, kteří se snaží mladé lidi rozvíjet a zároveň bavit. 

#jetovtobě

Online bezpečnost a digitální rodičovství

Skupina Vodafone a Vodafone Česká republika dlohodobě podporují bezpečnost v on-line světě a pomáhají rodičům s výzvami digitálního rodičovství. Kromě speciální stránky v češtině spolupracujeme v osvětě i s neziskovými organizacemi In-Generation a e-Bezpečí. Právě tato česká iniciativa při univerzitě Palackého v Olomouci získala v roce 2016 přes půl milionu korun od Nadace Vodafone v rámci globální kampaně proti kyberšikaně #BeStrong. Nadace Vodafone podporuje taky kurzy na prevenci rizikového chování na internetu jak dětí a mládeže, tak i seniorů.

VÍCE O ONLINE BEZPEČNOSTI

Simulátor sociální sítě

Na Facebooku a dalších sociálních sítích děti často komunikují s neznámými lidmi a dostávají se tak do nebezpečných situací. Fakebook naučí vás i vaše děti, jak tyto situace zvládat. Vývoj podpořila Nadace Vodafone a vy si teď aplikaci můžete stáhnout.

VÍCE O APLIKACI FAKEBOOK logo fakebook

Využíváme technologie k rozvoji mladých lidí. Podporujeme jejich osobní a profesní potenciál a odpovědné iniciativy ve společnosti.

Veronika Ivanović
Veronika Ivanović
Viceprezidentka pro lidské zdroje

Zaměstnavatel mladých

Ve Vodafonu mají mladí zelenou. Mluvíme s nimi na univerzitních a pracovních veletrzích. Akcemi jako je například Girls day podporujeme technická studia dívek. Nejtalentovanější studenti mají pak možnost stáží v České republice nebo, už jako naši zaměstnanci, pracovně vycestovat do zahraničí s programy jako jsou Discover nebo Columbus.

V pohybu

Nadace Vodafone už od roku 2006 podporuje mladé lidi v tom, aby přicházeli s nápady, jak zlepšit prostředí, ve kterém žijí. Projekty mají široký tematický záběr od kultury, ekologie, zdraví a pomoci lidem se zdravotním postižením, po kultivaci měst a obcí. Minimální rozpočet projektu je 100 000 Kč, přičemž alespoň polovinu cílové částky musí realizátoři projektu získat crowdfundingovou kampaní.

Pro planetu

První zelená síť

V roce 2011 jsme jako první spustili Zelenou síť. Ze dvou třetin ji napájíme z obnovitelných zdrojů od dodavatele E.ON. Za zbylých 30 % spotřeby energie jsme ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR společně vysadili půl milionu stromů. Už v roce 2011 jsme splnili svůj závazek o dobrovolné úspoře energií, ve kterém jsme se zavázali snížit do roku 2020 množství vypouštěného CO2 vůči emisím v roce 2006/07 na polovinu. Co o naší První zelené síti soudí odborníci?

Zelený provoz

Ulice nepatří jen automobilům. Proto, každoročně v září, podporujeme Evropský týden mobility nebo akci Zažít město jinak, kterou koordinuje iniciativa Auto*Mat. V roce 2016 jsme získali 3. místo v soutěži Cyklozaměstnavatel roku. Pro zaměstnance jsme pořídili 7 elektrokol, 4 kola a 4 koloběžky, které mohou využít pro cesty na pracovní schůzky i mimopracovní aktivity. Několik desítek zaměstnanců se také každoročně za podpory Vodafonu účastní soutěže Do práce na kole a mezinárodní jízdy na podporu handbikerů (Red Bikes Initiative). Pro své zaměstnance - cyklisty jsme zajistili pohodlné zázemí se sprchami a bezpečnou cykloklecí pro uskladnění kol. Ekologicky se snažíme upravovat i svůj vozový park. Snižujeme počty služebních aut a přešli jsme na moderní dieselové motory s menší spotřebou. Ve svých kancelářích používáme co nejméně papíru. Přes 70 % množství je navíc recyklovaného. Podobný přístup máme i ke svým zákazníkům: papírové smlouvy a výpisy začínají být raritou.

Díky technologickému vývoji lépe využíváme energie, a tím snižujeme uhlíkovou stopu našich zákazníků. Odpovědné chování vyžadujeme i u našich dodavatelů.

Adriana Dergam
Adriana Dergam
Ředitelka korporátní komunikace a udržitelného podnikání

Jak internet věcí mění život

Odečty plynu a vody, hladiny řek nebo parkování ve městech – to vše a mnohem víc může monitorovat a řídit Internet věcí (v angličtině internet of things, IoT). Chytrá řešení mají navíc dopad na pokles uhlíkových emisí. Vodafone zavádí do praxe taky technologii úzkopásmového internetu věcí (Narrow Band IoT, NB-IoT), který třeba v projektech chytrého parkování (Smart parking) pomůže řidičům ušetřit palivo a snížit znečištění životního prostředí. 

Sítě a základny

Naše síť, základy i telefony splňují všechny požadavky české legislativy ohledně zdraví a bezpečnosti. Dáváme si pozor, aby naše síťová infrastruktura a námi prodávané mobily prošly testy a splňovaly limity. Pravidelně také provádíme nezávislá měření sítě, jejíchž výsledky zveřejňujeme. Naše zprávy potvrzují výzkumy Světové zdravotnické organizace (WHO), že jakýkoli vliv elektromagnetického pole, vyzařovaného mobilními telefony a vysílači, na zdraví je nepravděpodobný. Podobný postoj zastává i český Statní zdravotní ústav (SZÚ). Naše vlny jsou totiž několikanásobně slabší než televizní nebo rozhlasové.

Kdybyste měli k tématu další otázky, napište nám na adresu - emf.info@vodafone.cz

ilustrace recyklace

Recyklace telefonů

Každý mobilní telefon má v sobě velký díl plastů a celou řadu cenných kovů. Jejich zásoby jsou omezené a výroba mobilů zároveň zatěžuje životní prostředí. Jsme si toho vědomi, a tak se snažíme tyto dopady monitorovat, snižovat a informovat o nich naše zákazníky. Poptávka po přístrojích se ale zvyšuje a s ní i odpovědnost a zaměření Vodafonu na udržitelný rozvoj a recyklaci. Na každé prodejně Vodafonu můžete vrátit svůj starý telefon a přispět tak k výrobě nových i ochraně životního prostřední. Zrecyklujeme 80 % ze všech jeho částí. Peníze z recyklace investujeme do projektů, které zlepšují ovzduší, vodu, půdu a život fauny a flory na planetě. Od roku 2005 jsme tak zrecyklovali na 60 tisíc telefonů.

Kam s vysloužilým telefonem?

Nejlepší je vyhodit ho do speciálního kontejneru, kterých je spousta. Když zrovna nepůjdete kolem sběrného dvora, určitě na ně narazíte třeba na úřadech nebo v prodejnách elektrozařízení. A samozřejmě, nepotřebný telefon můžete odevzdat v kterékoli prodejně Vodafonu. A to nejen samotný přístroj, ale i jeho příslušenství – nefunkční sluchátka, nabíječky apod.

Shakespearova digitální knihovna

Mobilní technologie otevírají nové cesty k umění a historii. Na 500. výročí proslulého dramatika Williama Shakespeara vyrobil Vodafone ve spolupráci s Britskou knihovnou digitální knihovnu s hlavními díly anglického klasika. Stáhnout oskenované originály si může každý přes QR kódy. Nadace Vodafone darovala cennou tapetu do několika škol, univerzit a knihoven v ČR. Nastálo ji můžete vidět například v British Council v Praze nebo v centrále Vodafonu v ČR

Pro pestrou společnost

Ženy a rovnoprávnost

Prosazování rovných příležitostí a práv žen ve společnosti i v práci je jednou z našich klíčových hodnot. Chceme, aby do roku 2020 bylo ve vedení nejméně 30 % manažerek a pracovaly u nás i ženy nad 45 let. Mimo snahu udělat z Vodafonu nejlepšího zaměstnavatele pro ženy, se rovnoprávnosti věnujeme i externě. V červnu 2015 se skupina Vodafone přidala k celosvětové iniciativě OSN HeForShe. V rámci ní jsme v České republice na jaře 2016 začali podporovat českou neziskovou organizaci Mimo domov, která pracuje s dívkami z dětských domovů a zvyšuje jejich šance na úspěšnou integraci ve společnosti.

Matky vítány

V roce 2015 jsme od Gender Studies dostali zvláštní cenu za jedinečný příklad dobré praxe v oblasti firemních benefitů přispívajících ke sladění rodinného a pracovního života. Hlavně za možnost návratu do zaměstnání z mateřské dovolené po šesti měsících, kdy mohou matky využít pracovní doby zkrácené na 30 hodin týdně, ale Vodafone jim přitom platí plný plat. Po půl roce jim navíc dorovnáme rozdíl mezi mzdou a finanční podporou od státu za prvních 16 týdnů mateřské dovolené. To samé platí i pro otce na mateřské a LGBT registrované páry. Navíc Vodafone nabízí možnost pracovat odkudkoli a s flexibilní pracovní dobou. Moderní formy spolupráce využívají maximálně technologie, což umožňuje našim zaměstnancům být výkonnějšími a šťastnějšími v životě.

Vodafone se chová jako odpovědný občan i zaměstnavatel. Podporujeme otevřenou a rozmanitou demokratickou společnost.

Balesh Sharma
Balesh Sharma
Generální ředitel

Zaostřeno na diverzitu

Vodafone v české společnosti vyniká svou podporou diverzity. Rodičovská politika je u nás stejná jak pro sezdané heterosexuální, tak i pro registrované LGBT páry, včetně možnosti čerpání mateřské dovolené a finanční podpory. Každým rokem se zaměstnanci Vodafonu zapojují do aktivit proti diskriminaci sexuálních menšin a na podporu pestré společnosti, například sbírkami pro projekty neziskových organizací nebo účastí na Prague Pride. Za svou otevřenost jsme v roce 2016 dostali cenu BeProud za nejlepšího zaměstnavatele.

Zaměstnanci pomáhají

Vodafone umožňuje svým zaměstnancům dva placené dny ročně na dobrovolnou spolupráci s neziskovými organizacemi. Nadace Vodafone zavedla dokonce týden dobrovolnictví (tzv. Týden jinak) pro pět nejaktivnějších zaměstnanců společnosti. V roce 2016 jsme věnovali dobrovolnickému zapojení 428 dní, tedy téměř 1 a ¾ pracovního roku. Naši lidé pomáhají manuálně i jako odborníci. Programy pro zaměstnance organizuje nejen Nadace Vodafone, ale také tzv. RED Team, který nabízí každým rokem několik dobrovolnických akcí (například Týden digitálního rodičovství, Charitativní sportovní utkání, atd.).

Expertní dobrovolnictví

Zaměstnanci Vodafonu pomáhají taky tím, co umí, svými odbornými znalostmi a zkušenostmi. Často by si totiž organizace takové služby při cenách na trhu dovolit nemohly. Ve spolupráci s partnerskou organizací Hestia tak neustále zvyšujeme svůj podíl expertního dobrovolnictví v neziskovém sektoru. Několik oddělení Vodafonu například pomáhalo organizaci BONA o.p.s., která pracuje s lidmi trpících schizofrenií, zlepšit prodej v jejich obchodě Jedna bedna a nastavit udržitelnou marketingovou a komunikační strategii. Více o programu zde.

Smartphone pro nevidomé

Mobilní technologie jsou mocným nástrojem k integraci znevýhodněných skupin a lidí s postižením. Chytrý telefon BlindShell, jehož vznik podpořila Nadace Vodafone, je cenově přístupný a naučit se ho ovládat nezabere víc než hodinu, na rozdíl od dražších a složitějších smartphonů pro nevidomé na trhu. Integruje v sobě navíc i další užitečné funkcionality, jako je rozpoznávání bankovek nebo barev. Telefon se už prodává i v zahraničí a jeho tvůrci mají nakročeno i na americký a indický trh.

Rok jinak

Jasna Sýkorová odešla na začátku roku 2016 z pozice ředitelky technologické divize agentury. V rámci programu Rok jinak Nadace Vodafone rok pracovala na pozici konzultanta pro technologie a nová média pro Lékaře bez hranic.
„Rok jinak není o tom jít si odpočinout do neziskového sektoru. Je to skvělé řešení pro ty, kteří mají ambici v této oblasti něčeho dosáhnout, něco nového si vyzkoušet a zároveň pomáhat. Hodiny strávené nad kampaní v Adwords pro podporu krizové sbírky pro Nigérii, která může pomoci přežít desetitisícům lidí, jsou radost a práce, která dává smysl,” přiznává Jasna.

VÍCE O ROKU JINAK

Nadace Vodafone

Za čím Nadace Vodafone stojí? Prohlédněte si naše programy.

Osm projektů z celé České republiky podpoří grantový program Vpohybu

20. 12. 2016

Nadace Vodafone v grantovém programu Vpohybu opět podpořila osm inspirativních projektů z celé České republiky, které si kladou za cíl zlepšit život lidem v blízkém okolí. Více.

Cena Nadace Vodafone Rafael 2017

5. 12. 2016

Byl vyhlášen již třetí ročník Ceny Nadace Vodafone Rafael, která oceňuje organizace, které příkladně využívají informační a komunikační technologie ke zlepšení kvality života lidí se zdravotním postižením. Více.

Bezpečný přístup

Deset projektů v Laboratoři Nadace Vodafone jede dál

4. 12. 2016

Deset projektů dostalo od poroty „zelenou“ a může tedy dál pokračovat v akceleračním programu, který spočívá v řadě workshopů s experty, intenzivním mentoringu, konzultacích a v neposlední řadě master mind skupinách. Více

Vytváříme komunitu lidí a organizací, které řeší globální problémy na místní úrovni, a tím zlepšují kvalitu života lidí v České republice. Podporujeme technologická řešení, která mají pozitivní dopad na znevýhodněné komunity, životní prostředí nebo kapacity neziskového sektoru a sociálních podniků.

Gabriela Drastichov
Gabriela Drastichová
Programová manažerka Nadace Vodafone

Co o naší První zelené síti soudí odborníci?

Václav Cílek Václav Cílek, geolog a klimatolog

"Energetika je jednou ze základních věcí našeho života. Dokud energie bylo dost, byla laciná a nevěděli jsme o tom, že oxid uhličitý poškozuje atmosféru a zvýrazňuje klimatické stavy, tak jsme se ani nemuseli starat. Energie bývala nějak automaticky zaručená konstanta. Časy se ale mění, takže je vhodné podporovat všechny jedince a firmy, kteří se upřímně snaží nalézat nová energetická řešení a to nikoliv pro vlastní užitek, ale z pocitu zodpovědnosti za chod světa."

Vojtěch KoteckýVojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA

"Sázka na čistou, domácí a hi-tech energii je chytrá. Vodafone evidentně přemýšlí několik tahů dopředu. Přechod na zelenou elektřinou bude prospěšný pro zdraví každého z nás i pro českou ekonomiku a přitom na něm Vodafone vydělá."

Jan PretelJan Pretel, klimatolog

"Tuto aktivitu považuji z hlediska ochrany životního prostředí za velmi prospěšnou – stačí malý orientační propočet. Společnost E. ON, která Vodafonu dodává ročně kolem 50 GWh energie potřebné pro provoz mobilní sítě, ji ze 70 % vyrábí z obnovitelných zdrojů, tedy ze zdrojů prakticky bezemisních. V našich klimatických podmínkách to při průměrné denní spotřebě energie na teplo a přípravu teplé vody pro jednu osobu kolem 3 kWh znamená vlastně úsporu emisí, které jsou nutné pro energetické zajištění základních podmínek života obyvatel ve městech, jako např. Trutnov, Kolín či Písek, což už jsou dost velká města! Potěšující na tom je i to, že E.ON nakupuje více než polovinu energie z malých vodních elektráren, tedy ze zdrojů minimálně dotovaných. A pokud zbývajících 30 % energetické spotřeby Vodafone pokryje výsadbou nových stromů, pro životní prostředí ještě lépe!"

Linda JablonskáLinda Jablonská, režisérka

"Zelená síť je sympatický projekt, ve kterém může být velká firma příkladem státu i jednotlivcům. Jen houšť.