Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Naše zásady používání souborů cookies a dalších online nástrojů

Co jsou cookies, resp. další online nástroje, a jak je používáme

Na našich webových stránkách a někdy i v našich aplikacích (dále jen „web“) můžeme používat tzv. cookies (malé textové soubory ve vašem prohlížeči) a případně i další online nástroje.

Cookies si lze představit jako paměť webové stránky, která podle nich při další návštěvě uživatele stejného zařízení a stejného prohlížeče pozná. Naše cookies tedy poznají stejný webový prohlížeč, jestliže s ním opět navštívíte náš web. Pokud se ze stejného počítače přihlásíte v jiném prohlížeči, budete pro nás zcela novým uživatelem. Stejné platí, pokud vymažete své cookies v rámci prohlížeče, či použijete jiné zařízení.

Cookies, a případně i další online technologie, používáme zejména proto, abychom:

 • zajistili řádné fungování našich webů. Je jen na vás, zda se i zde rozhodnete tyto „vypnout“, ale v takovém případě se vám nejspíše náš web ani nezobrazí, jelikož to nebude technicky možné;
 • věděli a také si měřili, jak funguje náš web, a také zajistili uživatelsky pohodlnou návštěvu webu. Tyto informace jsou pro nás důležité, abychom mohli udržovat v řádném chodu a vylepšovat náš web, a zároveň pro vás nastavili uživatelsky komfortní prostředí (nechcete přeci, aby vám například z nákupního košíku zmizel vybraný přístroj po pěti minutách neužívání webového prohlížeče);
 • mohli nabízet a efektivně tvořit naši reklamu pro návštěvníky webu. Běžnou obecnou reklamu můžeme zobrazit vždy, ale to není přínosné pro vás ani pro nás. V tomto případě tedy víme, že například konkrétní webový prohlížeč (nevíme, kdo je uživatelem daného webového prohlížeče) si prohlížel na našem webu speciální telefon a toto mu později můžeme připomenout formou zobrazení reklamy;
 • pro vás zajistili tu nejvíce relevantní nabídku. V takovém případě již víme, o jakého našeho zákazníka se jedná, a jsme schopni vyhodnotit, co je pro takového zákazníka skutečně zajímavé.

Veškeré technologie, které na našem webu používáme, se řídí vámi uděleným souhlasem, a to s jedinou výjimkou, kterou jsou cookies nezbytné pro řádné fungování našich webových stránek a aplikací, ovšem i tyto můžete odstranit prostřednictvím vašeho webového prohlížeče, avšak s rizikem nezobrazování našeho webu.

Také není od věci zmínit, že téměř veškerá zpracování na našem webu jsou založena na technologii síťových identifikátorů (tzv. cookies ID či obdobném označení). Neznáme tedy vaše jméno, příjmení, adresu apod., ale pouze přidělené na první dobrou nic neříkající označení toho, jak využíváte svůj webový prohlížeč. Z řečeného se pochopitelně vymyká situace, kdy se například přihlásíte do aplikace Můj Vodafone / webové samoobsluhy, či nám dáte souhlas s personální identifikací.

Naše cookies nikdy neslouží ke sběru jakýchkoliv citlivých informací o vás. Naopak jsou užitečným nástrojem, aby vaše návštěva našeho webu byla pohodlnější, web byl pro vaši uživatelskou zkušenost čím dál tím lepší, a zároveň abychom vám mohli nabízet naše produkty a služby, které jsou pro vás zajímavější než jiné.

Jaké známe typy cookies?

Dle jejich trvanlivosti takzvané:

 • (a) „Dočasné Cookies“ jsou cookies, které zlepšují navigaci na webových stránkách. Jsou vymazány, jakmile vypnete prohlížeč nebo zařízení.
 • (b) „Trvalé Cookies“ jsou trvalejší cookies umístěné na vašem pevném disku (kde zabírají jen minimální velikost v řádech kilobajtů). Tyto cookies zůstávají, dokud je nevymažete, nebo pokud samy nevyexpirují. O tom, jak dlouho používáme jednotlivé cookies, informujeme níže, ovšem vždy se řídíme tím, aby se jednalo jen o nezbytně nutnou dobu jejich umístění vzhledem k funkci takové cookies.

Dle domény, ze které pochází, takzvané:

 • (a) „Cookies první strany“ - jedná se o cookies, nad kterými máme plnou kontrolu. Tyto cookies pocházejí ze stejné domény druhé úrovně jako u webových stránek, na kterých se právě nacházíte (v tomto případě „vodafone.cz“ a dalších weby registrované společností Vodafone.).
 • (b) „Cookies třetích stran“ - jedná se o cookies, kdy nejsme většinou schopni kontrolovat jejich používání. Soubory cookies třetích osob pocházejí z domény, která se od daných webových stránek liší. Naše webové stránky mohou, v případě vašeho souhlasu, spouštět marketingové skripty třetích stran, které si vytváří a využívají své samostatné cookies. Dále také, pokud například navštívíte naše webové stránky, můžete se setkat s odkazy na webové stránky jiné společnosti – například na náš účet na Facebooku nebo Twitteru nebo na vložené video YouTube. Pokud tedy například u telefonu z našich webových stránek kliknete na „To se mi líbí“ nebo „Sdílet na Twitteru“, pustíte si video, které je vloženo na naše webové stránky z YouTube, mohou dané stránky do vašeho počítače někdy vložit soubory cookies. Nad tím, jak tyto subjekty využívají soubory cookies, ovšem nemáme kontrolu, proto vám doporučujeme ověřit si způsoby používání a možnosti správy na jejich webových stránkách.

Účely zpracování cookies

Soubory cookies řadíme z hlediska jejich účelu zpracování do následujících kategorií – snáze tak porozumíte, proč je potřebujeme:

 1. nezbytné – slouží k tomu, aby náš web fungoval správně a efektivně;
 2. výkon a funkčnost – účelem je analýza fungování našeho webu a k jeho další vylepšování, ale také si díky nim web po určitý čas uchovává informace o vašich preferencích a krocích, například si pamatuje produkty, které jste přidali do nákupního košíku na webu. Abychom pro vás zajistili, co nejlepší zákaznickou zkušenost s našimi stránkami a aplikacemi, můžeme informace získané díky výkonnostním a funkčním cookies spojit s dalšími agregovanými údaji, které o vás již máme k dispozici a následně tyto použít pro tvorbu agregovaných analýz segmentů návštěvníků našeho webu. Informace získané a vytvořené díky výkonnostním a funkčním cookies nepoužíváme pro marketingové účely.
 3. cílení/reklama – účelem je nabídka našich produktů a služeb, a to i formou sdílení informací s třetími osobami, u nichž inzerujeme, abychom věděli, jak jste se na náš web dostali. Prostřednictvím souborů cookies můžeme na našich stránkách nabídnout mírně upravený obsah, o kterém se domníváme, že by vás mohl zajímat, ovšem pouze ve vztahu k našim produktům a službám. Také pomocí cookies upravujeme komunikaci s vámi nebo obsah zasílaných sdělení, a to jak na našich webových stránkách, tak formou reklamních bannerů na ostatních webových stránkách. Již při vaší první návštěvě na našem webu vás informujeme o používání těchto cookies a tyto nepoužijeme, pokud nám k tomu nedáte svůj souhlas. Možnost udělení přesnějšího (osobního neboli personalizovaného) souhlasu se zacílením reklamy je dostupná až při prvním přihlášení do naší webové samoobsluhy. Uzpůsobení obsahu znamená, že jsou vám nabízeny informace odrážející zájem, který jste projevili v rámci obsahu našich webových stránek, nebo nabídky či propagační sdělení, které by vás podle našeho názoru mohly zajímat; zároveň nám pomáhá zlepšit naše reakce na vaše potřeby.
 4. Personální identifikace - v případě personalizovaného cílení potom můžeme uzpůsobit obsah nabízených informací a nabídek nejen na základě vaší aktivity na našich webových stránkách, ale také v souvislosti s dalšími informacemi, které o vás, jako o našem zákazníkovi, víme (především se jedná o to, jak používáte naše služby a produktů), ale můžeme k tomu přidat i informace od třetích stran, pakliže jste takovým třetím stranám udělili souhlas s tvorbou a poskytováním segmentačních profilů dalším subjektům (pro jednoduchou představu lze říci, že například webový prohlížeč Seznam vás vede v kategorii Youth neboli Mladí, a takovou informaci nám poskytne). Abychom byli schopni promítnout i vaši zákaznickou zkušenost do personální identifikace, pak nám tento souhlas také umožňuje identifikovat vás jako zákazníka Vodafone a využít vaše kontaktní údaje pro telefonické nebo SMS zjišťování spokojenosti s našimi webovými stránkami, anebo vás oslovit pro účely kvalitativních průzkumů využitelnosti našich webových stránek. Pouze pokud nám udělíte tento souhlas, můžeme také do zaslaných e-mailových zpráv vložit tzv. měřící pixel, který nám umožní zpracovat informace o tom, zda jste si tuto e-mailovou zprávu přečetli a další informace, které nám pomohou pochopit, jaké druhy obchodních sdělení jsou pro vás užitečné. Váš souhlas s personální identifikací nám také umožní využívat nástroje digitálních marketingových platforem založené na hashování, jako je například Facebook Custom Audience.

Cookies soubory na našich webových stránkách a aplikacích

Dále naleznete výčet cookies, které používáme a se kterými se může setkat na webových stránkách spravovaných naší společností.

Veškeré níže uvedené cookies jsou využívány pouze na vybraných stránkách společnosti Vodafone. Na dalších webových stránkách v naší správě jsou pak využívány pouze některé z níže uvedených cookies, a to v souvislosti se speciálními požadavky či účelem takových webových stránek.

Níže uvedený výčet cookies se může v čase průběžně měnit, přeci jen technologický vývoj nezastavíme, ale vždy se snažíme být maximálně aktuální.

Nastavení souborů cookies

Způsob používání souborů cookies si můžete nastavit ve svém prohlížeči. Každý prohlížeč má svá vlastní pravidla pro využívání cookies třetích osob, které se mění (zpřísňují) s každou novou verzí prohlížeče.

Jak si ověřit, zda jsou soubory cookies povoleny na počítačích typu PC

 Google Chrome 

 1. Klikněte na tlačítko nabídky (tři tečky nad sebou) v pravém horním rohu okna prohlížeče a zvolte „Nastavení“ a poté „Rozšířená nastavení“.
 2. Klikněte na nadpis „Ochrana soukromí a zabezpečení“ a zvolte „Nastavení obsahu“.
 3. Poté zvolte možnost „Povolit webům ukládat a číst data souborů cookie“.

 Microsoft Edge

 1. V pravém horním rohu okna prohlížeče klikněte na ikonu se třemi tečkami a v rozbalené nabídce si vyberte „Nástroje“ (vypadá jako ozubené kolečko), zvolte „ochrany osobních údajů, vyhledávání a služeb“.
 2. Ujistěte se, že úroveň ochrany osobních údajů je nastavena na hodnotu „Vyvážený“ nebo „Základní“, čímž povolíte soubory cookie v prohlížeči.
 3. Nastavením na hodnotu „Striktní“ soubory cookie zakážete.

 Mozilla Firefox

 1. Klikněte na tlačítko nabídky (tři vodorovné čárky) v pravém horním rohu okna prohlížeče a zvolte „Nastavení“.
 2. Poté klikněte na „Soukromí a zabezpečení“.
 3. Ujistěte se, že úroveň ochrany osobních údajů je nastavena na hodnotu „Standardní“.
 4. Nastavením na hodnotu „Přísná“ nebo „Vlastní“ může způsobit, že některé stránky nebudou fungovat správně.

Jak si ověřit, zda jsou soubory cookies povoleny na počítačích typu Mac

 Safari na OX X

 1. Klikněte na „Safari“ v horní části okna prohlížeče a zvolte „Předvolby“.
 2. Klikněte na „Soukromí“.
 3. Ujistěte se, že není zvolena možnost „Zablokovat všechny cookies“.

Blokování souborů cookies ve vašem webovém prohlížeči

Chcete-li zjistit, jak webovým stránkám zabránit v ukládání souborů cookies k zapamatování si, které stránky navštěvujete, zvolte svůj prohlížeč z uvedeného seznamu. Budete přesměrováni na příslušnou stránku prohlížeče, kde můžete provést nastavení souborů cookies a údajů o stránkách:

V případě změny nastavení souborů cookies v prohlížeči je již nadále nebudeme moci používat.

Informace o kontrole a mazání souborů cookies najdete také na této adrese.

Nastavení cookies

Tady najdete aktuální přehled všech svých „cookies souhlasů“ sebíraných na tomto konkrétním zařízení, ze kterého naše stránky navštěvujete. Můžete je tu samozřejmě také jednoduše spravovat a upravovat.

Změny jsme uložili.

Využití cookies v aplikaci Můj Vodafone

Aplikace Můj Vodafone také používá cookies, které jsou výše popsány.

Naše systémy jsou propojeny, a proto se vaše volba nastavení cookies promítne na našich webech, stejně jako v aplikaci Můj Vodafone.

Další online nástroje

Javaskriptové tagy a SDK

Javaskriptové tagy jsou soubory Vodafone nebo třetích stran, které využíváme pro funkční doplňky webových stránek (jako např. 3D modely telefonů) anebo pro cílení internetové reklamy. Mohou být umístěny v online inzerátech, které odkazují uživatele na naše webové stránky či přímo v našich webových stránkách. Ukazují, kolikrát byla daná stránka otevřena a o jaké informace jste měli zájem.

V aplikaci Můj Vodafone jsou kromě javaskriptových tagů použity i tzv. SDK (knihovny třetích stran, které zajišťují analogické funkce jako javaskriptové tagy v prostředí nativní mobilní aplikace).

Online reklama

Pro marketingovou komunikaci standardně, využíváme služby online reklamy, jako je například Sklik či Google Ads s jejich marketingovou segmentací. Díky tomu jsme schopni se lépe přiblížit tomu, co by pro vás mohlo být zajímavé. V praxi to funguje tak, že například díky informaci z Skliku tušíme, že uživatel specifické Cookie ID (identifikátor uživatele v online světě, který ovšem není spjatý s přesnou identitou uživatele) by mohl mít zájem o naše tarify pro mladé. Takovou informaci pochopitelně užíváme pouze v souladu s vaším nastavením cookies na našich stránkách. Každý z marketingových partnerů si zajišťuje samostatně vaše potřebné souhlasy s jejich využíváním.

Abychom mohli lépe hodnotit návštěvnost našich stránek, přizpůsobovat jejich vzhled právě vám a současně i přizpůsobit nabídku vám, používáme k tomu nástroje jako Google Analytics, Roivenue anebo Adobe Analytics. Jakékoliv operace v souvislosti s cookies se řídí vždy vaším nastavením cookies na našich stránkách.

Digitální marketingové platformy využívající nástroje založené na hashování

Abychom vám byli schopni nabídnout naše obchodní sdělení prostřednictvím digitálních marketingových platforem, jako jsou například sociální sítě, používáme některé specifické nástroje určené pro zobrazení online reklamy bez využití cookies, a to právě při spolupráci s těmito platformami. V praxi to funguje tak, že těmto platformám předáme zahashovaný (zašifrovaný) údaj obsahující vaší e-mailovou adresu či telefonní číslo, které o vás zpracováváme za jinými účely, a tyto platformy vyhledají zaslaný hash s údaji, které o vás samotné platformy již zpracovávají, a které jste jim poskytli. Pakliže jste například společnosti Meta poskytli v minulosti své svoje telefonní číslo v některém z produktů této společnosti, společnost Meta z tohoto telefonního čísla vytvoří svůj vlastní hash, který je následně porovnán s hashem vytvořených společností Vodafone. Z naší strany tedy nikdy nedochází k předání nezahashované konkrétní e-mailové adresy či telefonního čísla digitální marketingové platformě. Pro doplnění uvádíme, že zaslaného hashe nelze konkrétní e-mailovou adresu či telefonní číslo získat reverzním zpracováním. Pokud tedy tyto platformy doposud neznají vaše telefonní číslo či e-mailovou adresu, protože jste jim takové údaje neposkytli v rámci jejich produktů a služeb, nejsou schopny z námi zaslaného hashovaného údaje tento e-mail či telefonní číslo získat.

Využití těchto nástrojů pro zobrazování naší cílené nabídky je pro nás možné pouze, pokud nám udělíte souhlas s personalizovaným cílením.

Pro doplnění uvádíme, že různé reklamy se vám na těchto platformách budou zobrazovat i nadále, ale nikoliv ty naše, které by byly ušity na míru právě vám.

Nástroje umožňující zobrazení obchodních sdělení založených na hashování využíváme u následujících platforem:

 • Google;
 • AdForm;
 • Meta;
 • LinkedIn;
 • TikTok;
 • Seznam;
 • X (dříve Twitter).

Google reCAPTCHA

V některých případech používáme z důvodu zvýšení bezpečnosti našich zákazníků a ochrany našich webových stránek proti škodlivému provozu, který je generován tzv. boty, nástroj reCAPTCHA. Při návštěvě našich webových stránek tento nástroj od společnosti Google zpracovává a vyhodnocuje informace o návštěvnících a jejich chování na příslušných internetových stránkách. Některé z takto zpracovávaných údajů mohou být osobními údaji.

Jak funguje a jaké osobní informace Google reCAPTCHA sbírá?

Google Recaptcha funguje tak, že monitoruje a analyzuje chování uživatele na webu. To zahrnuje například monitoring toho, jak uživatel prochází webem pomocí myši, jak kliká mezi obsahem, čas, který zabere dokončení úkolů, jako je vyplňování formulářů, zařízení, které používá k načítání webu, IP adresu, cookies, informace o historii prohlížení, informace o instalovaných webových doplňcích atp. Následně je z těchto údajů v kombinaci s údaji, které jsou společnosti Google známy na základě přihlášení k účtu Google, vypočteno skóre, které určuje s jakou pravděpodobností se jedná o provoz generovaný podvodným botem.

Více informací o tom, jak společnost Google zpracovává osobní údaje v rámci svých služeb naleznete na tomto odkazu.

Přihlášení přes Google nebo Facebook

Ve vybraných případech máte možnost se autentizovat a přihlásit prostřednictvím vašeho stávajícího profilu na Facebooku nebo Googlu.

Pro tyto účely naleznete na přihlašovací stránce a v nastavení uživatelského účtu odpovídající tlačítka (pluginy) Facebooku a Google („Pokračovat přes Facebook“ a „Pokračovat přes Google“, případně tlačítko „Aktivovat“). Kliknutím na příslušné tlačítko se otevře nové okno, ve kterém se musíte přihlásit s využitím vašich přihlašovacích údajů pro Facebook nebo Google. Tím bude vytvořeno přímé spojení se servery společnosti Meta nebo Google. Další informace ohledně zpracování vašich údajů naleznete v podmínkách ochrany osobních údajů Společnosti Meta, případně Google.

V rámci zpracování osobních údajů společnostmi Facebook či Google nejsme toto schopni, jakkoliv ovlivnit.