Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Logo Vodafone TV

Programová nabídka

Podívejte se na dostupnost TV programů v nabídce Vodafone TV. Číslování odpovídá seznamu programů v TV. Stačí zvolit číslo na ovladači. Také můžete změnit pořadí programů v nastavení TV.

Stáhnout PDF přehled

*

Označené kanály jsou dostupné pouze zákazníkům, kteří využívají připojení k internetu kabelovým rozvodem. Službu označenou jako Vodafone Pevný Internet Kabel.

Již mám Vodafone TV

Jak si můžu změnit pořadí kanálů ve Vodafone TV?