Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Co zahrnuje digitální odpovědnost?

Do digitální odpovědnosti spadá, zjednodušeně řečeno, právní úprava nakládání s daty a s tím související otázky. Ale zorientovat se v právní úpravě, speciálně, pokud jde o oblast digitální odpovědnosti, může být velká výzva. Proto vám nabízíme všechny informace přehledně na jednom místě.

Ve Vodafone Czech Republic a.s. se digitální odpovědnosti věnujeme aktivně. Sledujeme vývoj české legislativy a legislativy EU v oblasti digitální úpravy, abychom včas a řádně zavedli veškeré požadavky uložené zákonem.

Nařízení o digitálních službách

Nařízení 2022/2065 o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (nařízení o digitálních službách), angl. Digital Services Act (dále jen „nařízení o digitálních službách“), komplexně upravuje sektor digitálních služeb v rámci EU a jeho cílem je zajistit správné fungování jednotného trhu, udržovat bezpečné online prostředí a chránit základní práva uživatelů. Nařízení o digitálních službách stanovuje pravidla a povinnosti pro digitální služby, které fungují jako zprostředkovatelé, tedy propojují uživatele se zbožím, službami a obsahem. Jedná se o celé spektrum digitálních služeb, od služeb poskytujících síťovou infrastrukturu, přes webhosting až po online platformy, jako jsou sociální sítě nebo internetová tržiště. Konkrétní pravidla pro jednotlivé subjekty jsou koncipována asymetricky. Služby s větším společenským a ekonomickým dopadem tedy musejí splňovat přísnější podmínky.

Jednotlivá témata nařízení o digitálních službách

Nezákonný obsah

Oznamování a přijímání opatření ohledně nezákonného obsahu

Omezení z důvodu nezákonného obsahu či rozporu se smluvními podmínkami

Dobrovolná šetření z vlastního podnětu

Moderování obsahu

Smluvní podmínky

TIP

Hledáte více informací o ochraně soukromí?
Podívejte se, jak zpracováváme osobní údaje a chráníme vaše soukromí.

Jak nás můžete kontaktovat

Kontaktovat nás můžete v českém a anglickém jazyce.

Pro veřejnoprávní subjekty

Orgány členských států EU, Komise EU a další

Jestliže jste veřejnoprávním subjektem a postupujete dle své zákonné pravomoci (například ve smyslu čl. 11 nařízení o digitálních službách) kontaktujte nás v souladu s již nastavenými procesy komunikace se společností Vodafone. Pokud v tuto chvíli není nastaven specifický proces pro uplatnění vašich žádostí, napište nám, prosím, na e-mailovou adresu digitalniodpovednost@vodafone.com.

Pro soukromoprávní subjekty

Veřejnost, spotřebitelské organizace a další

Pro vaše žádosti dle platné právní úpravy si, prosím, stáhněte a vyplňte “Formulář pro oznámení nezákonného obsahu ve vztahu k hostingovým službám” nebo “Formulář pro požadavek moderace ve vztahu k online platformě” v sekci níže Formuláře. V ostatních případech nám můžete napsat na e-mailovou adresu digitalniodpovednost@vodafone.com.

Formuláře


Příslušný formulář, prosíme, vyplňte co nejpodrobněji a zašlete na adresu digitalniodpovednost@vodafone.com.

Povinně zveřejňované informace

Informace o počtu aktuálních příjemců služby

Společnost Vodafone provozuje diskuzní fórum Techforum.cz. Průměrný měsíční počet aktuálních příjemců služby v Unii za posledních 6 měsíců je 58 768.

Výroční zprávy

Zde uveřejníme v roce 2025 informace ve smyslu čl. 15 nařízení o digitálních službách.