Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Máte podezření na protiprávní jednání?
Oznamte nám ho

Každé protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti Vodafone Czech Republic a. s. („Vodafone“), můžete bez obav oznámit. Pročtěte si nejprve důkladně, co musíte zvážit, než oznámení podáte.

Na co byste měli myslet před podáním oznámení

Než vyslovíte podezření na protiprávní jednání, měli byste si být jistí, že se podávané oznámení opírá o pravdivé informace. Oznámíte-li vědomě nepravdivé informace, můžete za to být sankcionováni.

Nezapomeňte, že při získávání důkazů byste se neměli dopustit jednání, které by mohlo být hodnoceno jako trestný čin.

Měli byste také být schopni identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká. Dále si promyslete, jaké ověřitelné informace můžete poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit výsledek. Jinými slovy, čím více důkazů máte, tím lépe.

Všechna oznámení přijímá a posuzuje Head of Corporate Security společnosti Vodafone.

Jak můžete podat oznámení

  • elektronicky na e-mailovou adresu whistleblowingcz@vodafone.com
  • písemně na adrese Vodafone Czech Republic a. s., náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5 (na obálku uveďte „k rukám Head of Corporate Security - Whistleblowing“),
  • telefonicky příslušné osobě na pozici Head of Corporate Security na telefonní číslo +420 608 012 603 v pondělí a středu v době od 9:00 do 16:00 hod. s výjimkou státních svátků (z hovoru se pořizuje písemný záznam),
  • osobně na adrese Vodafone Czech Republic a. s., náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5 (schůzku je nutno předem sjednat telefonicky na shora uvedeném telefonním čísle),
  • Ministerstvu spravedlnosti na tomto odkazu, nelze-li oznámení předat k vyřízení příslušné osobě.

Kdo může podat oznámení

Jaká protiprávní jednání lze oznámit

Co nelze oznamovat

Ochrana oznamovatele

Prošetření oznámení a komunikace s oznamovatelem