Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Společné podnikání

Pojďte do toho s námi a otevřete si třeba vlastní partnerskou prodejnu Vodafone.

Partnerské prodejny

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. hledá obchodní partnery pro spolupráci při provozování frančízových prodejen.

Všechny vaše dotazy rádi zodpovíme na této emailové adrese: partnerske.prodejny@vodafone.cz.

Podnikejte společně s námi

Komplexní telekomunikační řešení malých a středních firem zajišťujeme prostřednictvím sítě obchodních partnerů a jejich obchodníků.

Máte zájem o obchodní spolupráci s Vodafone Business?

Zjistit více

Distribuční partneři

Na distribuci našich předplacených karet má výhradní zastoupení jeden distributor a to ppm factum a.s., který se stará nejen o prodej, ale také o veškerý servis na POS - vystavení nových POS materiálů, likvidaci těch starých a jejich nahrazení aktuálními.

Jaké produkty od Vodafonu vám distributor může nabídnout?

  • Vodafone předplacené karty
  • Dobíjecí kupóny Vodafone
  • Balíčky s předplacenou kartou a telefonem
  • Datové balíčky s předplacenou kartou a USB modemem

Produkty a propagační materiály

Novinky a akce

Vždy pro vás máme několik kampaní, kterými svůj prodej sami podpoříme. O aktuálních kampaních a akcích vás budou informovat naši distribuční partneři.

Kromě kampaní máme vždy i nějaké akční balíčky, o kterých budete opět včas informovaní našimi partnery.

Stálá nabídka

Stálou nabídku vám dodáme na všech propagačních materiálech a to samozřejmě bez uvedení data platnosti. Podpoříme vás plakáty a letáky.

Objednávky

Jestli máte zájem o spolupráci, ozvěte se našemu distribučnímu partnerovi. Materiály pro vaše prodejní místo vám pošleme poštou nebo vám je předá náš obchodní zástupce.

Kontakty na distributory:
ppm factum a.s.
Office Park Nové Butovice / A, Bucharova 1281/2, 158 00 Praha 13
233 111 041 | 773 000 773 | 773 000 774 | www.ppm.cz

Staňte se partnerem

Stejně přistupujeme i k nákupu produktů a služeb. Denně jednáme se stovkami dodavatelů. Raději jim ale říkáme partneři - konečně, všichni jsme přece na jedné lodi.

V rámci naší podnikatelské činnosti se toho děje opravdu hodně. Ať už si partnery volíme, radíme se s nimi nebo jim, a to je vždycky nejdůležitější, platíme, vždy nám záleží, aby naši zaměstnanci šli příkladem v čestném a etickém jednání.

Spolupráce s Vodafonem

U Vodafonu dobře víme, jaký je náš cíl. Jestli máte o své budoucnosti stejně jasnou představu, pak je ta nejlepší chvíle k navázání spolupráce.

Všeobecné nákupní podmínky

Používáme naše Všeobecné nákupní podmínky. Proč? Tím, že lépe podchytíme naše vzájemné vztahy s dodavateli, se zase o krok přiblížíme k dokonalé provozní efektivitě. Věříme, že i našim obchodním partnerům tyto podmínky přinesou výhody v podobě zjednodušení vzájemné obchodní komunikace.

Všeobecné nákupní podmínky

Kodex etického nákupu

Vodafone chce být odpovědnou firmou. Jedna z věcí, která mu k tomu pomáhá, je kodex etického nákupu.

Kodex nastavuje standardy v přístupu k životnímu prostředí a společnosti. Jejich dodržování Vodafone očekává i od svých obchodních partnerů. Kodex respektuje mezinárodní standardy týkající se životního prostředí, lidských práv a práva na práci.

Pro naše dodavatele kodex znamená jistotu férových obchodních podmínek a odpovědného přístupu k životnímu prostředí a společnosti na všech úrovních.

Kodex ochrany životního prostředí

Vodafone vydává pro partnery společnosti a případné subdodavatele partnera tento závazný kodex ochrany životního prostředí, s cílem zajistit dodržování relevantních právních a jiných požadavků v oblasti ochrany životního prostředí. Tento kodex rovněž dále rozvádí závazek společnosti vůči životnímu prostředí, který společnost definovala ve své ISO politice.

Kodex BOZP

V tomto dokumentu najdete závazky pro třetí osoby, které jsou ve smluvním vztahu se společností Vodafone Czech Republic a.s. (dále jim budeme říkat „partneři“). Chceme tak zajistit dodržování právních předpisů, povolení a dalších nařízení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále „Kodex“), a to včetně zajištění kontroly jejich dodržování.

Protikorupční kodex

V tomto dokumentu jsou uvedeny závazky pro obchodní partnery a případné subdodavatele partnera za účelem zajistit dodržování relevantních předpisů a principů v oblasti protikorupčního jednání. Tento kodex tak má za úkol zajistit, že v případě vzájemné spolupráce budeme společně aktivně prosazovat nulovou toleranci úplatkářství či jiné formy korupce.

Kodex obchodní kontinuity – zabezpečení informací

Vodafone se zavázal k dodržování všech zákonů a předpisů hostitelských států, které se vztahují na export/import výrobků a technologií dodavatelů.

Kodex ochrany informací pro partnery

Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen Vodafone) vydává pro partnery společnosti, jejich zaměstnance a případné subdodavatele partnera tento závazný kodex ochrany informací s cílem zajistit dodržování relevantních právních a jiných požadavků v oblasti ochrany informací. Tento kodex rovněž dále rozvádí závazek společnosti vůči ochraně informací, který společnost definovala ve své politice integrovaného systému managementu a bezpečnostní politice.

Sankce a kontrola exportu 

Vodafone se zavázal k dodržování všech zákonů a předpisů hostitelských států, které se vztahují na export/import výrobků a technologií dodavatelů. Proto byl vypracován globální interní program dodržování předpisů, který je závislý na trvalé spolupráci s dodavateli. 

Obchodní principy 

V tomto dokumentu jsou uvedeny etické zásady podnikání, které jsme přijali, abychom zajistili důvěru a vždy jednali v souladu s nejvyššími standardy integrity. Očekáváme, že dodavatelé budou tyto uvedené obchodní principy dodržovat.

Chcete o Vodafonu vědět víc?

Že podnikat s námi je radost, už víte, co takhle prohlédnout si užitečné dokumenty ke stažení?

Více informací