Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Podmínky nabídky k tarifu Data 10GB

1. Tyto podmínky upravují nabídku k tarifu  “Mobilní připojení 10GB “ (dále jen „Tarif“) v rámci které zákazník k Tarifu získá neomezené SMS do všech sítí v rámci ČR, 100 volných minut do všech sítí a navíc Neomezená data na jeden měsíc zdarma.

2. Při aktivaci Tarifu v období od 1. 8. 2022 do 31. 10. 2022 získáte následující balíček služeb: „Mobilní připojení 10 GB“ se slevou 55%, „100 minut do všech sítí“ se slevou 100%, „Neomezené SMS fér“ se slevou 100%. Navíc získáte tarif „Neomezená data“ se slevou 100% na jedno celé zúčtovací období.

3. Neomezená data na jeden měsíc zdarma vám nastavíme v den aktivace Tarifu na právě probíhající a ještě celé následující zúčtovací období. Po deaktivaci Neomezených dat budete mít v rámci Tarifu 10 GB dat dle podmínek Tarifu.

4. Nabídka není určena pro firemní zákazníky s rámcovou smlouvou, OneNet zákazníky a zákazníky s předplacenou platební metodou.

5. Sleva 55% ze základní ceny Tarifu poskytovaná v rámci této nabídky se nevztahuje na cenu volání, SMS, ani dalších doplňkových služeb či poplatků mimo výše uvedený balíček. Účtování služeb poskytovaných v rámci Tarifu se řídí platným Ceníkem služeb.

6. Volné jednotky (volání a SMS) nelze použít k volání na domácí i zahraniční speciální čísla, která jsou účtována zvláštní sazbou (např. audiotex, dárcovské SMS apod.). Volné SMS nelze využít na posílání SMS zpráv na pevné linky (SMS zprávy na pevné linky jsou zpoplatněny dle aktuálního Ceníku).

7. Doba platnosti balíčku je shodná se zúčtovacím obdobím zákazníka. Tarif může být aktivován kdykoli v průběhu zúčtovacího období. K prvnímu dni zúčtovacího období dochází k obnovení počtu volných jednotek.

8. Paušální platba za Tarif je zaúčtována okamžitě po jeho aktivaci/změně (první den zúčtovacího období) s tím, že v případě jeho aktivace v průběhu zúčtovacího období bude naúčtována poměrná částka.

9. Zákazník o zvýhodnění nenávratně přichází  v případě, že na příslušném telefonním čísle dojde k omezení či přerušení služeb (např. z důvodu prodlení s úhradou Vyúčtování). Zákazník dále o všechna zvýhodnění nenávratně přichází v případě deaktivace pořízeného Tarifu (např. i při změně tarifu na jiný) nebo jeho části.

10. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo v případě podezření na zneužívání služeb vystavit mimořádné Vyúčtování před skončením zúčtovacího období.

11. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb společnosti Vodafone, podmínky konkrétních služeb/tarifů uvedených výše, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.

12. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby).

13. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

14. Tato nabídka platí od 1. 8. 2022 do 31. 10. 2022.

15. Tyto podmínky jsou účinné od 1. 8. 2022.