Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky předplacené “Karty pro partu“ platné do 30. 6. 2019

  1. Tyto podmínky upravují speciální podmínky předplacené karty s názvem „Karta pro partu“.
  2. První minuta hovoru je účtována celá, po první minutě je hovor účtován po vteřinách.
  3. Ceny jednotlivých služeb na Kartě pro partu jsou uvedeny v Ceníku služeb.
  4. Na Kartě pro partu lze nastavit Program čtyřka se zvýhodněnou cenou volání 1,90 Kč/min. až na 4 čísla v rámci mobilních sítí v ČR (kromě speciálních čísel). Nastavení skupiny volaných čísel při aktivaci programu a změny čísel jsou zdarma.
  5. Není-li uvedeno jinak, je na Kartě pro partu nastaven základní datový tarif Připojení na týden. Pokud zákazník využije datový tarif během 7 dní od aktivace SIM karty, má první aktivaci zdarma.
  6. Z důvodu ochrany Vodafonu před zneužitím nabídek spojených s Kartou pro partu nebude při přechodu na jinou předplacenou kartu nebo při změně platební metody na Vyúčtování (tzn. při přechodu z předplacených služeb na Vyúčtování) převeden na úhradu Vyúčtování nevyčerpaný kredit.
  7. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách https://www.vodafone.cz.
  8. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001 (a její síť, produkty a služby).
  9. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 4. 2017.

Vytisknout