Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky speciální nabídky pro zákazníky Studentfone

 1. Tyto Podmínky upravují podmínky poskytování speciální nabídky, která je určena výhradně pro zákazníky, kteří využívají mobilní předplacenou službu elektronických komunikací a s ní související doplňkové služby poskytované pod obchodní značkou „Studentfone“ společností Vodafone (dále jen „Nabídka“). Využití Nabídky je podmíněno přenosem telefonního čísla od Studentfone do sítě Vodafone.
 2. Nabídku lze pořídit ve všech prodejnách Vodafone, objednáním na webové stránce www.vodafone.cz/studentfone nebo po telefonu (dále jen „prodejní místa“). Seznam prodejních míst je k dispozici na stránkách www.vodafone.cz.
 3. Cena SIM karty s Nabídkou je 200 Kč. Nabídka obsahuje počáteční kredit ve výši 200 Kč.
 4. Při objednání prostřednictvím  webové stránky www.vodafone.cz/studentfone nebo po telefonu bude SIM karta s Nabídkou doručena zákazníkovi poštou na dobírku. Za odeslání SIM karty s Nabídkou není účtováno poštovné ani balné.
 5. Zákazník v rámci Nabídky získá:
  1. předplacenou službu „Vodafone karta speciální edice“:

   Volání do sítě Vodafone/ min.

   2,50 Kč

   (účtováno je pouze prvních 5 minut hovoru)

   Volání do ostatních sítí v ČR/ min.

   2,50 Kč

   SMS do všech mobilních sítí v ČR/ za zprávu

   1,50 Kč

   MMS do všech mobilních sítí v ČR/ za zprávu

   4,50 Kč

   Připojení na den v rámci ČR

   25 MB/ 25 Kč/ den

  2. jednorázový Balíček ke kartě „500 MB dat a neomezené SMS v síti“ se 100% slevou na 30 dní od aktivace SIM karty - Balíček i sleva jsou na SIM kartě s Nabídkou před-aktivovány, k jejich jednorázové aktivaci tedy dojde automaticky po aktivaci SIM karty;
  3. slevu na níže uvedené Balíčky ke kartě FIX s obnovováním po měsíci:

   Název Balíčku

   Sleva na měsíční poplatek Balíčku

   Cena Balíčku po slevě

   Volání v síti neomezeně FIX

   30 %

   69,30 Kč měsíčně

   Volání do všech sítí FIX

   40 %

   149,40 Kč měsíčně

   500 MB a SMS v síti neomezeně FIX

   50 %

   99,50 Kč měsíčně

   - nárok na výše uvedené slevy na Balíčky ke kartě FIX bude na SIM kartu s Nabídkou nahrán v období do 1 měsíce od aktivace SIM karty, zákazník bude o nahrání nároku na slevy informován formou SMS;
   - k uplatnění slevy z Nabídky pak dochází v okamžiku aktivace některého z vybraných Balíčků ke kartě FIX zákazníkem a dále pak v okamžiku jeho obnovy;
   - slevy z Nabídky jsou platné po celou dobu využívání SIM karty s Nabídkou;
   - na cenu vybraných Balíčků ke kartě FIX po slevě se nevztahují pravidla poměrného účtování;
   - ostatní podmínky využívání Balíčků ke kartě FIX se řídí Podmínkami nabídky Balíčky k předplaceným kartám Vodafonu.

 6. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.
 7. Koupí Nabídky dává zákazník automaticky svůj souhlas se zpracováním osobních údajů společností Vodafone Czech Republic a.s. dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a dalších právních předpisů, to vše ve smyslu Všeobecných podmínek pro poskytování služeb elektronických komunikací. Více informací je k dispozici na www.vodafone.cz.
 8. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, podmínky poskytování datových služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 9. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001 (a její síť, produkty a služby).
 10. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 11.  Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.3.2016.

Vytisknout