Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky Víkendy zdarma

  1. Nabídku Víkendy zdarma (dále jen „Nabídka“) může využít každý zákazník Vodafonu s předplacenou Nabitou kartou, pokud provolá alespoň 5 minut v časovém úseku od pondělí 0:00 hodin do pátku 23:59 hodin (dále jen „Interval“) v rámci jednoho týdne.
  2. Do 5ti minutového intervalu se počítají všechny placené hovory v rámci České republiky, včetně volání do zahraničí. Do intervalu se nepočítá audiotext.
  3. Zákazníci, kteří splní podmínky dle bodu 1 získávají na nejbližší nadcházející víkend volání do sítě Vodafone v rámci České republiky zdarma. Víkendem ve smyslu tohoto bodu rozumíme období od soboty 00:00 hodin do neděle 23:59 hodin. Pro odchozí hovory, včetně hovorů zdarma, je nutné mít kladný zůstatek kreditu.
  4. Nabídka je platná od 3.5.2010 do 27.6.2010
  5. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
  6. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
  7. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této Nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  8. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 3.5.2010.

Vytisknout