Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby Vodafone My EU

 1. Služba Vodafone My EU (dále jen „Služba“) je určena všem zákazníkům Vodafone.
 2. Službu lze aktivovat a používat s Red tarify a hlasovými a SMS balíčky Tarifů na míru; Student na míru a dále s následujícími datovými tarify: Připojení pro mobil standard, Připojení pro mobil super, Připojení pro mobil premium, Připojení pro mobil premium+, Mobilní připojení Turbo, Internet v mobilu a Internet v mobilu naplno + Mobilní připojení 500 MB, 1 GB, 1,5 GB, 4 GB a 10 GB a Připojení pro služby super. (dále jen „Domácí tarif“). Službu lze kombinovat i s předplacenou platební metodou.
 3. Službu lze kombinovat s tarifem My Country.
 4. Hovory v rámci Služby po první provolané minutě účtujeme po vteřinách. (60+1)
 5. U zákazníků s aktivním Zvýhodněným Férovým tarifem nebo Red tarifem/Business Red tarifem či Red LTE/Business Red LTE má čerpání volných minut přednost před zvýhodněným voláním v rámci služby My EU.
 6. Pro využití služby je potřeba mít aktivní (nezablokované) mezinárodní volání (standardně jej mají všichni zákazníci aktivní), není nutné mít aktivní roamingové služby.
 7. Službu lze využít pouze  na hovory do následujících zemí: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Holandsko, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie.
 8. Aktivací a užíváním Služby (Služba byla v minulých měsících na čísle zákazníka aktivní) zákazník uděluje souhlas s komunikací v jazyce adekvátním ke Službě.
 9. Aby mohl zákazník využívat tuto Službu, musí si ji aktivovat předem buď v internetové či mobilní samoobsluze, přes operátora Linky péče o zákazníky nebo na prodejně Vodafone. Aktivace Služby není možná v případě, že je zákazník ve využívání služeb omezen. Aktivace i deaktivace Služby je zdarma a probíhá ihned. Služba je aktivní do té chvíle, dokud ji zákazník nedeaktivuje.
 10. Za Službu účtujeme měsíční poplatek ve výši 100,83 Kč včetně DPH.
 11. Se Službou voláte do 27 zemí EU za 4,03 Kč/min. Seznam zemí, do kterých lze slevu uplatnit je uveden v bodě 7 těchto Podmínek. Nevztahuje se na internetové spojení a SMS. Volání do ostatních zemí zahraničí dle aktuálního Ceníku.
 12. Na Službu či měsíční poplatek se nevztahují pravidla poměrného účtování.
 13. Všechny uvedené ceny jsou vč. DPH.
 14. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, podmínky Tarifů na míru, podmínky datových tarifů včetně podmínek FUP (s možností zakoupení dodatečného FUP limitu) a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 15. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
 16. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této Služby, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 17. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 23. 2. 2014.

Vytisknout