Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky vánoční nabídky 2016

Vánoční nabídka (dále jen „nabídka“) 2016 zahrnuje možnost:

 • I. „získat datové zvýhodnění ve výši 10 GB“ nebo
 • II. „převést nárok na datové zvýhodnění ve výši 10 GB“.

Nabídku je možné využít v aplikaci Můj Vodafone nebo prostřednictvím SMS samoobsluhy v době od 15.11.2016 do 31.12.2016, a to pouze jednou.

I. Možnost „získat datové zvýhodnění ve výši 10 GB“

1. pro předplacenou kartu

 • nabídku lze aktivovat k opakovaným balíčkům ke kartě 150 MB dat a SMS v síti neomezeně FIX, 500 MB dat a SMS v síti neomezeně FIX, Komplet v síti a Komplet do všech sítí FIX.
 • Účastník má možnost čerpat nabídku pouze s uvedenými balíčky ke kartě. Pokud balíček deaktivuje, nebo změní datové řešení na jiné než uvedené balíčky, nárok na nabídku dat ztrácí.
 • Nabídka se při jakékoli změně datového balíčku zruší a zákazníkovi zůstane základní nastavení datového tarifu, nabídku si není možné aktivovat znovu.

 2. pro tarif

 • Nabídku dat lze aktivovat ke všem měsíčním datovým tarifům vyjma tarifů Mobilní připojení Turbo, Připojení bez kabelu/+, tarify Internet na doma (ADSL), Připojení na dlouho, Vodafone M2M Data a Připojení pro služby Standard/Premium.
 • Nabídka se při jakékoli změně datového tarifu zruší a zákazníkovi zůstane základní nastavení datového tarifu, nabídku si není možné aktivovat znovu.
 • Pokud účastník nemá datový tarif, který umožnuje aktivaci nabídky, může využít nabídku Mobilního připojení 500 MB se slevou 50% tzn. 124,50 Kč vč. DPH měsíčně na dobu 24 měsíců. Tuto nabídku je možné využít pouze pro zákazníky paušální platební metodou.

 3. Společné podmínky pro tarif i předplacenou službu

 • Aktivace balíčku 10 GB dat navýší základní objem dat, data po vyčerpání základního objemu dat jsou účtována dle platného Ceníku.
 • Platnost balíčku 10 GB je na aktuální platné zúčtovací období a jedno celé následující.
 • Nabídku je možné aktivovat pouze jednou.
 • Nabídku nemohou získat zákazníci OneNetu.
 • Nabídku je možné aktivovat od 15.11.2016 do 31.12.2016.

 4. Balíček Komplet v síti

 • Aktivací balíčku získá uživatel balíček ke kartě Komplet v síti s obnovováním po měsíci a 50% slevu na dobu 6 měsíců. Cena 124,50 Kč vč. DPH bude odečtena z kreditu při aktivaci a následně vždy při obnovení balíčku. Sleva je platná 6 měsíců za předpokladu, že balíček Komplet v síti bude nepřetržitě aktivní tzn. nedeaktivuje se z důvodu nedostatečného kreditu apod. Po 6 měsících se sleva deaktivuje a uživatel za nově započtený měsíc zaplatí standardní cenu dle platného ceníku.
 • Chování balíčku se řídí podmínkami balíčků ke kartě.
 • Balíček Komplet v síti s 50% slevou je možné aktivovat od 15.11.2016 do 31.12.2016 pouze v aplikaci Můj Vodafone. 

 II. Možnost „převést nárok na datové zvýhodnění ve výši 10 GB“

 • V případě, že se rozhodnete převést nárok na datové zvýhodnění ve výši 10 GB, budou tyto data dále přidělována vozíčkářům na základě registrace k datovému zvýhodnění. Aktuální objem vybraných dat bude možno průběžně sledovat na vodafone.cz. Pokud počet registrací pro datové zvýhodnění nedosáhne výše vybraného objemu dat, zbylá data budou distribuována k dalším charitativním/neziskovým účelům.
 • Možnost „převést nárok na 10 GB“ mohou všichni zákazníci Vodafonu včetně One Net a zákazníků konkurence.

V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách vodafone.cz.

Pokud je v těchto podmínkách uvedena společnost Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001 (a její síť, produkty a služby).

Vodafone si vyhrazuje právo kdykoli bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky nabídky, a to s účinností ode dne oznámení nebo zveřejnění aktuálního znění nabídky na internetových stránkách vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější. Takto oznámené nebo zveřejněné změny, omezení či ukončení nabídky se dotýkají též nabídek již rozeslaných jednotlivým zákazníkům, nedotýkají se však nabídek, které již v mezidobí byly ze strany zákazníků akceptovány.

Nabídka platí od 15.11.2016 0:00 do 31.12.2016 24.00. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 15. 11. 2016.

Vytisknout