Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky Neomezená hudba a volání pro studenty

 1. Nabídku Neomezená hudba a volání pro studenty (dále též jen „nabídka“) si může pořídit každý student ve věku 15-26 let (včetně), který je studentem řádného studia na střední či vyšší odborné škole, odborném učilišti, konzervatoři, vysoké škole nebo postgraduálního studia na VŠ (dále jen „student“) a který si v období od 1.10.2008 do 31.1.2009 koupí od společnosti Vodafone mobilní telefon značky Nokia 5310. Nabídku si může pořídit každý student pouze jednou (pro RČ).
 2. Předmětem nabídky je odpuštění paušálu na službu Program kamarádi na 3 měsíce a možnost stahovat po dobu 3 měsíců bezplatně hudbu z portálu i-legálně.cz.
  1. Program kamarádi s odpuštěným paušálem na 3 měsíce bude studentovi aktivován na jeho žádost. Student získá odpuštěný paušál na zbytek jeho aktuálního zúčtovacího období a po celé tři následující zúčtovací období od aktivace Programu kamarádi. Program kamarádi bude aktivován následující den od přijetí žádosti o aktivaci tohoto programu. Při uplatnění žádosti je student povinen sdělit Vodafonu u jakého telefonního čísla má být Program kamarádi aktivován (musí se jednat o telefonní číslo s Nabitým tarifem, tarifem Naplno nebo tarifem Nové generace) a jaká telefonní čísla mají být do tohoto programu zařazena (do programu lze zařadit maximálně 4 telefonní čísla Vodafonu nebo pevné linky). Uplatněním žádosti o aktivaci Programu kamarádi u Vodafonu student dává souhlas Vodafonu s podmínkami tohoto programu, které jsou k dispozici na www.vodafone.cz. Po uplynutí doby, po kterou bude mít student odpuštěný paušál, bude Vodafone nadále poskytovat Program kamarádi jako placený. V případě, že student nebude mít o placený Program kamarádi zájem, musí Vodafone požádat o jeho zrušení nejpozději 4 kalendářní dny před ukončením bezplatného poskytování tohoto programu na bezplatném telefonním čísle *77 nebo 800 770077. Vodafone si dovoluje upozornit, že se může stát, že v době cca 3 týdny po aktivaci Programu kamarádi s odpuštěným paušálem na 3 měsíce bude doručena informační SMS s oznámením, že bezplatné poskytování programu za 7 dní končí, jedná se o systémovou chybu a k této SMS nemá být přihlédnuto.
  2. Využítím nabídky získá student po dobu 3 měsíců zdarma přístup k neomezený přístup ke kompletní hudební nabídce portálu i-legalne.cz, která čítá na 500 000 skladeb všech žánrů i tituly mluveného slova, a to od doby aktivace této služby. Po uplynutí doby 3. měsíců bude přístup k tomuto portálu a k veškerým do té doby staženým skladbám zamezen. V případě, že student bude mít zájem využívat tuto službu i nadále, musí si ji opět aktivovat, a to jako placenou. Tuto službu neposkytuje Vodafone, ale společnost DVC International a.s., se sídlem U Hellady 697/4, Praha 4, PSČ 140 00, Česká republika, IČO: 27432157, DIČ: CZ27432157 zapsaná dne 6.4.2006 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B10596.
 3. Při objednávce nabídky je student povinen poskytnout čestné prohlášení o tom, že je ve školním roce 2008/2009 studentem některé ze škol uvedených v bodě 1 Podmínek.
 4. O nabídku je možné požádat ve značkových prodejnách Vodafonu, na telefonní lince Vodafone péče o zákazníky na čísle 800 77 00 77 při pořízení mobilního telefonu značky Nokia 5310. Ve značkové prodejně musí student předložit svůj občanský průkaz či pas.
 5. Student, který požádá o nabídku, poskytne Vodafonu v rámci čestného prohlášení své osobní údaje v rozsahu telefonní číslo, jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště a PSČ, název školy, číslo občanského průkazu či pasu. Student souhlasí s tím, aby společnost Vodafone poskytnuté osobní údaje zpracovávala ve smyslu zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, a to za účelem kontroly oprávněnosti využívání nabídky a dále za účelem uvedeným níže v těchto podmínkách. Poskytnutí údajů je dobrovolné, je však podmínkou využití nabídky.
 6. Student bere na vědomí a souhlasí s tím, že Vodafone je oprávněn ho/ji informovat o službách a produktech Vodafonu a třetích stran (dále jen „reklama“) užitím jeho telefonního čísla.
 7. Student má kdykoliv možnost odvolat svůj souhlas se zpracováním svých údajů a má právo na přístup k osobním údajům, požádat o vysvětlení a případně odstranění vzniklého stavu, zejména provedení opravy, doplnění či likvidaci mých údajů.
 8. Student může při aktivaci Služby poskytnout Vodafonu také svou e-mailovou adresu, v takovém případě souhlasí s tím, že Vodafone je oprávněn tuto adresu až do odvolání souhlasu využít k zasílání obchodních sdělení.
 9. Vodafone má právo tyto podmínky kdykoli měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění změn na www.vodafone.cz, nebude-li stanoven termín pozdější. Vodafone si dále vyhrazuje právo tuto nabídku kdykoli ukončit.
 10. Tato nabídka platí od 1.10.2008 do vyprodání zásob, nejpozději do 31.1.2009.
 11. V otázkách neupravených v těchto podmínkách se poskytování služeb řídí Všeobecnými podmínkami, Ceníkem služeb a podmínkami uvedenými v informačních materiálech Vodafonu. Využívání služby Vodafone live! se dále v plném rozsahu řídí podmínkami Vodafone live!.
 12. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1.10.2008.

 

Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby).

Vytisknout