Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby Firma Online a Podnikání online

 1. Tyto podmínky upravují služby „Firma online“ a „Podnikání online“ společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001 (dále jen „Vodafone“), pro poskytování internetového nástroje pro snadnou tvorbu webových stránek a internetových obchodů (dále jen „Podmínky“).
 2. Službu „Firma Online“ a „Podnikání online“ mohou využít pouze firemní zákazníci společnosti Vodafone Czech Republic a.s. Podmínky se nevztahují se na zákazníky služby OneNet.
 3. Firemní zákazníci mohou využívat služby „Firma online“, která se skládá z internetového nástroje na tvorbu webových stránek, prostoru pro stránky, jedné domény a e-mailových schránek. A to podle aktuální specifikace služby Firemní stránky Profi na stránkách www.webnode.cz, které jsou zahrnuty v měsíční ceně za služby účtované společností Vodafone dle aktuálního ceníku.
 4. Zákazníci mohou využívat služby „Podnikání online“, která se skládá z  internetového nástroje na tvorbu elektronického obchodu, prostoru pro e-shop, jedné domény a e-mailových schránek. A to podle aktuální specifikace služby Internetový obchod Profi na stránkách www.webnode.cz, které jsou zahrnuty v měsíční ceně za služby účtované společností Vodafone dle aktuálního ceníku.
 5. Zákazníci Vodafone mohou v rámci služby využívat prémiovou technickou podporu přímo od společnosti Webnode CZ, a to pomocí e-mailu, online chatu nebo telefonu.
 6. Zákazník si může dokoupit další doplňkové služby a domény, které jsou nad rámec služby „Kancelář online“ nebo „Podnikání online“, přímo od společnosti Webnode CZ.
 7. Pro poskytování služby dle Podmínek musí zákazník využívat i další hlasové či datové služby společnosti Vodafone. V případě jejich ukončení, bude ukončeno i poskytování služby „Firma online“ nebo „Podnikání online“.
 8. Zákazník bere na vědomí, pro účely poskytování této služby jeho data zpracovává jako zpracovatel podle § 4 písm. k Zákona 101/2000 Sb., O Ochraně osobních údajů, společnost Webnode CZ s.r.o., IČ 25536851, se sídlem Hlinky 995/70, Staré Brno, 603 00, Brno, zapsaná u Krajského soudu V Brně, oddíl C., vložka 31249.
 9. Pokud je v těchto Podmínkách uveden název Vodafone, rozumí se tím mimo společnosti Vodafone Czech Republic a.s. i její síť, produkty a služby. Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, použijí se přiměřeně Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, Podmínky datových služeb, podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone a případné podmínky dalších služeb Vodafone. Více na stránkách www.vodafone.cz.
 10. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit službu, nebo změnit tyto Podmínky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 11. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2015 a nahrazují podmínky ze dne1. 5. 2014. 

Vytisknout