Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky Vánoční sleva 500 Kč na telefon

 1. Nabídka Vodafonu Vánoční sleva 500 Kč na telefon zahrnuje možnost získat dodatečnou slevu na vybraný telefon v hodnotě 420,10 Kč bez DPH, tzn. 500 Kč včetně DPH.
 2. Nabídku mohou získat všichni firemní zákazníci Vodafonu (tj. podnikatelé dle platných právních předpisů) s výjimkou firemních zákazníků s písemnou smlouvou.
 3. Nárok na slevu získá firemní zákazník v případě, že si v období od 1.11.2008 do 30. 11. 2008 objedná v rámci jedné objednávky minimálně 1 novou SIM kartu s tarifem Nabito 700 a vyšším nebo v období od 1.12.2008 do 31.12.2008 minimálně 1 novou SIM kartu s tarifem Nabito 350 a vyšším a tuto SIM kartu si aktivuje. Objednávku je nutné učinit prostřednictvím zákaznické linky Vodafonu na tel. č. 800 77 77 00 nebo v jakékoli provozovně Vodafonu s výjimkou Vodafone turné a Vodafone na cestách. Objednávku nelze učinit přes e-shop Vodafonu na www.vodafone.cz.
 4. Nárok na odměnu musí firemní zákazník uplatnit současně s učiněním objednávky. V opačném případě zákazník ztrácí na odměnu nárok.
 5. Zákazník získá slevu ve výši 500 Kč včetně DPH z ceny telefonu, přičemž je nerozhodné, zda se jedná o telefon za standardní cenu nebo cenu zvýhodněnou. Je-li cena telefonu před slevou nižší než 507 Kč včetně DPH, nezíská zákazník slevu v plné výši, ale pouze částečně a to tak, že cena telefonu po slevě není nikdy nižší než 7 Kč včetně DPH.
  1. Telefon, na který má být uplatněna sleva, si musí firemní zákazník objednat (pořídit) v rámci objednávky uvedené v čl. 3 těchto podmínek. V opačném případě ztrácí na poskytnutí odměny nárok.
  2. V případě, že je firemnímu zákazníkovi poskytnuta sleva z ceny zvýhodněného telefonu a firemní zákazník poruší Podmínky koupě zařízení za zvýhodněnou cenu, firemní zákazník bere na vědomí, že Vodafone je oprávněn doúčtovat mu rozdíl mezi standardní cenou telefonu a zvýhodněnou cenou telefonu, včetně poskytnuté slevy ve výši 500 Kč včetně DPH (případně nižší slevy poskytnuté v případě, že cena telefonu je nižší než 507 Kč včetně DPH).
  3. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností do budoucna se uvádí, že v případě, že firemní zákazník využije tzv. Záruku spokojenosti, bude mu vrácena kupní cena telefonu, kterou skutečně uhradil, tzn. cena po slevě.
 6. Každý firemní zákazník má za celou dobu trvání Nabídky nárok pouze na jednu odměnu na jeden zákaznický účet (tzn. když si na jeden zákaznický účet objedná 10 SIM karet s Nabitým tarifem 350 a vyšším, má nárok pouze na jednu slevu, a to i v případě, že tak učiní v rámci samostatných objednávek).
 7. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 8. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby).
 9. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.11.2008.

Vytisknout