Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Podmínky nabídky Sleva na vybraná zařízení ve výši 2.000 Kč až 4.000 Kč

  1. Nabídka „Sleva na vybraná zařízení ve výši 2.000 Kč až 4.000 Kč je určena novým i stávajícím zákazníkům Vodafone, kteří splňují podmínky uvedené níže.
  2. Sleva je poskytována pouze u vybraných zařízení a při současném uzavření nebo prodloužení smlouvy o poskytování zvýhodněných podmínek (dále jen „smlouvy“) na 24 měsíců se závazkem Minimálního měsíčního plnění se zvýhodněním ve výši 690 a jen při současném pořízení zařízení na splátky (dle Podmínek služby Vodafone splátky) nebo za standardní cenu.
  3. Sleva je platná pouze na telefony v aktuální nabídce. Zařízení, na které je sleva poskytována a v jaké výši (včetně uvedení standardních cen zařízení), sledujte na https://www.vodafone.cz/telefony/.  Všechny ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH
  4. Nabídku Sleva na zařízení může zákazník využít k jednomu aktivnímu závazku Minimálního měsíčního plnění se zvýhodněním v minimální výši 690 a v délce trvání 24 měsíců. Sleva může být poskytnuta 1x za 24 měsíců.
  5. Sleva neplatí při koupi telefonu s předplacenou kartou a při koupi telefonu bez závazku minimálního měsíčního plnění (MSL), nebo s MSL nižším než 690 Kč. 
  6. Tato nabídka neplatí pro zákazníky OneNet a nelze ji uplatnit u SIM karet zařazených pod písemnou smlouvu (s výjimkou smlouvy uzavřené dle Podmínek služeb a zboží za zvýhodněnou cenu).
  7. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, Podmínky služby Vodafone splátky a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz
  8. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001 (a její síť, produkty a služby).
  9. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení nebo zveřejnění aktuálního znění na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  10. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.9.2018

Vytisknout