Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky pro datovou kartu 30 GB

1. „Datová karta 30 GB“ je speciální edicí předplacené karty, která obsahuje 30 GB dat měsíčně po dobu 3 nebo 6 měsíců.

2. „Datová karta 30 GB“ má 2 varianty:

a) „Datová karta 30 GB“ obsahující 30 GB měsíčně po dobu 3 měsíců za 599 Kč.

b) „Datová karta 30 GB“ obsahující 30 GB měsíčně po dobu 6 měsíců za 999 Kč.

3. Datový objem se obnovuje vždy k 1. kalendářnímu dni v měsíci. Nabídka platí do konce stávajícího + 3, resp. 6 následujících zúčtovacích období dle data aktivace. Po uplynutí této doby se datový objem obnoví dle platného Ceníku. V případě nedostatečné výše kreditu se aktivuje základní datový tarif Připojení na měsíc dle platného Ceníku.

4. Po vyčerpání základního objemu dat dochází k účtování dat dle platného Ceníku.

5. Karta je určena novým zákazníkům a lze ji pořídit na webových stránkách Vodafone.

6. Nabídka „Datové karty 30 GB“ platí pouze do vyprodání zásob.

7. Pro tuto kartu platí Podmínky Karty pro partu.

8. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Podmínky pro poskytování předplacených služeb společnosti Vodafone, platný Ceník služeb, Podmínky poskytování datových služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách vodafone.cz.

9. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001 (a její síť, produkty a služby).

10. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto podmínky, s účinností ode dne oznámení na stránkách vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

11. Z důvodu ochrany Vodafone před zneužitím nabídek spojených s „Datovou kartou 30 GB“ nebude při přechodu na jinou předplacenou kartu nebo při změně platební metody na Vyúčtování (tzn. při přechodu z předplacených služeb na Vyúčtování) převeden na úhradu Vyúčtování nevyčerpaný kredit ani extra kredit. Tento kredit nebude ani vyplacen v hotovosti.

12. V případě podezření na zneužívání služeb si společnost Vodafone vymezuje právo na blokaci, deaktivaci nebo změnu služby.

13. Vodafone má také výhradní právo omezit/ limitovat počet objednávek pro konkrétní uživatele, v případě nestandardního počtu objednávek nebo nestandardního způsobu objednání „Datové karty 30 GB“.

14. V případě podezření na spekulativní nákup služeb „Datové karty 30 GB“ si vyhrazuje Vodafone právo na změnu dané nabídky. Může službu deaktivovat, zrušit nebo změnit.

15. Také můžeme omezit služby v případě důvodného podezření na zneužívání služeb (například pokud jsou služby využívány k distribuci nevyžádaných nebo komerčních sdělení) či v případě užívání služeb způsobem, který může negativně ovlivnit kvalitu služeb poskytovaných jiným zákazníkům nebo provoz sítě či jakékoli její části (strojově generované služby).

16. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 26. 1. 2022 a nahrazují podmínky ze dne 20. 1. 2022.