Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky “Tarif První krok pro dítě zdarma k Red tarifům“

 1. Nabídka „Tarifu pro dítě zdarma k Red tarifům“ je určena všem zákazníkům Vodafone.
 2. Při využití nabídky zákazník získá tarifVodafone první krok, složený z balíčku 50 minut do site Vodafone,Vodafone, balíček Neomezené SMS do sítě Vodafone Fér, Připojení pro služby super (20 MB) (dále též jen „Tarif“) se 100 % slevou na 24 měsíců od data aktivace na novém telefonním čísle (SIM kartě), popř. na přenášeném telefonním čísle.
 3. Nabídku „Tarif pro dítě zdarma k Red tarifům“ (dále jen „Nabídka“) může využít každý zákazník, který splní níže uvedené podmínky v okamžiku aktivace Nabídky i po celou dobu trvání Nabídky:
  • zákazník s Vodafonem uzavřel smlouvu, kterou se alespoň u jednoho telefonního čísla zavázal k minimálnímu měsíčnímu plnění alespoň ve výši 490 Kč se závazkem na 2 roky (dále jen „Hlavní telefonní číslo“), a
  • Tarif bude využíván výhradně jedním dítětem zákazníka, které je ve věku 6-12 let (včetně).
 4. Zákazník může využít tuto nabídku pouze jednou, tzn. že jeden zákazník, který splní podmínky pro získání nabídky, může získat max. 1 Tarif. Jedno dítě může využívat pouze 1 Tarif, tzn. nelze aktivovat více Tarifů pro jedno dítě. Dítě využívající této nabídky nemůže zároveň využívat nabídku tarifu Red do sítě pro studenty.  Pro účely ověření a dodržování této podmínky bude Vodafone zpracovávat rodné číslo dítěte, a to na základě souhlasu zákonného zástupce dítěte (tzn. zákazníka, který o tuto nabídku požádal). Tarif může využívat jen dítě, jehož údaje zákazník uvedl při využití nabídky.
 5. Po uplynutí 24 měsíců platnost slevy automaticky končí a zákazníkovi bude účtován měsíční poplatek za tarif Vodafone první krok dle platného Ceníku.  Při žádosti o obnovení Nabídky je třeba splnit stejné podmínky jako při získání nabídky, viz výše.
 6. Nabídka není kombinovatelná se Zvýhodněným telefonem.
 7. Nabídka neplatí pro zákazníky OneNet a nelze ji uplatnit u SIM karet zařazených pod rámcovou smlouvu.
 8. Pokud dojde v průběhu 24 měsíců od aktivace Tarifu k omezení nebo přerušení poskytování služeb, deaktivaci tarifu, změně Zákaznického účtu, přechodu na předplacené služby nebo k ukončení poskytování služeb u Hlavního telefonního čísla, zákazník o slevu na Tarif nenávratně přichází. Stejně tak zákazník ztrácí nárok na slevu na Tarif v případě, že dojde k ukončení závazku na 24 měsíců u Hlavního telefonního čísla, který je podmínkou pro získání nabídky (viz výše), zejména využitím 30 denní záruky spokojenosti nebo odstoupením zákazníka od smlouvy, ve které se zavázal k minimálnímu měsíčnímu plnění u Hlavního telefonního čísla.
 9. Tarif může být automaticky deaktivován zejména při přerušení poskytování služeb z důvodu neuhrazení vyúčtování.
 10. K přednastavené kombinaci si zákazník dle potřeby může, nebo nemusí, přidat některé další doplňkové služby, jako např.: MMS, balíček Kamarádi a další doplňkové služby, které jsou s příslušným Tarifem slučitelné. Tarif není kombinovatelný s pořízením zvýhodněného telefonu.
 11. Tarif nelze kombinovat s nabídkou Promo Sólo natrvalo, Po svém, Sólo, s nabídkou „Program kamarádi na 2 roky zdarma“, „Program kamarádi zdarma navždy“, s programem Rodina a s tarifem Vodafone Passport data a nabídky Tarif Start pro dítě zdarma k Red tarifům
 12. Pokud zákazník změní některou ze složek Tarifu (např. deaktivuje či změní jednu či více komponent přednastavené kombinace) dojde k automatické deaktivaci Tarifu a slevy na Tarif, a nastavené služby budou účtovány dle aktuálního Ceníku. V případě deaktivace hlasového balíčku či balíčku SMS dojde k automatické aktivaci nulových balíčků Tarifů na míru. V případě deaktivace datového tarifu dojde k automatické aktivaci tarifu Připojení pro mobil na den.
 13. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo ukončit poskytování slevy na Tarif v případě důvodného podezření na zneužívání neomezeného volání či SMS ke komerčním účelům, v případě důvodného podezření na zneužívání neomezeného volání či SMS k provozování nelegálních GSM bran i v ostatních případech podezření na zneužívání neomezeného volání či SMS (např. způsob užívání neomezeného volání vykazuje charakteristiky strojového generování provozu nebo jiného nestandardního užití) či v případě užívání neomezeného volání či SMS způsobem, který může negativně ovlivnit kvalitu služeb poskytovaných jiným zákazníkům nebo provoz sítě či jakékoli její části.
 14. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo ukončit poskytování slevy na Tarif i v případě důvodného podezření na zneužívání Nabídky osobou, která nemá na zvýhodnění nárok.
 15. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, podmínky Red tarifů a tarifuVodafone první krok, Podmínky poskytování datových služeb, podmínky FUP, platný Ceník služeb, podmínky služeb a zboží za zvýhodněnou cenu a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 16. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001 (a její síť, produkty a služby). 
 17. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení nebo zveřejnění aktuálního znění na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 18. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2015 a nahrazují předchozí podmínky účinné od 6.5.2014 

Vytisknout