Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky Férových tarifů pro studenty platné dp 8.7. 2013

 1. Nabídka pro studenty (dále jen „Nabídka“) umožňuje zákazníkům společnosti Vodafone získat 25% slevu na měsíční poplatek Tarifu Fér 399 (viz. Podmínky služby Férové tarify).
 2. Sleva není poskytována na cenu volání, SMS, ani dalších doplňkových služeb či poplatků.
 3. O aktivaci Nabídky může požádat nový i stávající zákazník s aktivním Férovým tarifem (popř. při aktivaci Férového tarifu), který splní současně tyto podmínky:
  1. jeho věk je 15-26 let včetně,
  2. má platný občanský průkaz nebo pas,
  3. má trvalý pobyt v České republice,
  4. zákazník - uživatel nabídky může požádat o aktivaci Nabídky jen na jednom MSISDN pod jedním zákaznickým účtem. Jedno MSISDN může mít aktivní pouze jednu Nabídku.
 4. Nabídka může být aktivována:
  • při aktivaci na prodejně nebo po telefonu pouze přímo uživateli telefonního čísla po jeho ústním prohlášení, že je studentem a splňuje i ostatní podmínky Nabídky; prohlášení nemůže být poskytnuto v zastoupení jinou osobou (rodiče, sourozenci)
  • při aktivaci na e-shopu, Internetové samoobsluze pouze přímo uživateli telefonního čísla po jeho potvrzení, že splňuje podmínky Nabídky.
 5. Nabídku je zákazník oprávněn využít po dobu 12-ti měsíců ode dne její aktivace.
 6. Nabídka bude deaktivována v době mezi 21:00 hod. a 24:00 hod. posledního dne platnosti Nabídky. Po deaktivaci Nabídky zákazník může znovu požádat o její aktivaci, popř. může požádat o novou aktivaci před deaktivací Nabídky, pokud splní opět všechny její podmínky.
 7. V případě, že vyjde najevo, že uživatel telefonního čísla nesplňuje podmínky pro získání této Nabídky nebo nedoloží, že splňuje podmínky této Nabídky nejpozději do 30 dnů od výzvy společnosti Vodafone (která bude provedena prostřednictvím SMS zprávy), ztrácí zákazník nárok na tuto Nabídku a společnost Vodafone je oprávněna provést deaktivaci Nabídky (slevy).
 8. Nabídka je kombinovatelná s pořízením zvýhodněného telefonu.
 9. Nárok na tuto Nabídku nevzniká, pokud zákazník nesplní podmínky pro získání nabídky a zaniká, pokud poruší v průběhu trvání nabídky některou z podmínek nebo dojde k deaktivaci Férového tarifu. Jestliže dojde k deaktivaci Nabídky, bude poskytování služeb účtováno dle aktuálního Ceníku (tedy Férový tarif bez 25% slevy).
 10. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, podmínky Férových tarifů, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 11. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
 12. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Vytisknout