Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky “Extra 25% sleva pro firemní zákazníky na 2. a 3. SIM na Business Red tarify“

 1. Nabídka „Extra 25% sleva pro firemní zákazníky na 2. a 3. SIM na Business Red tarify“ (dále jen „Nabídka“) je určena všem firemním zákazníkům Vodafone, kteří nemají uzavřenou rámcovou smlouvu ani nejsou zákazníky služby OneNet.
 2. Při využití nabídky zákazník získá vybraný tarif Business Red (dále jen „Tarif“) se slevou minimálně 25 % na zvýhodnění na služby na 24 měsíců od data aktivace na novém telefonním čísle (SIM kartě), popř. na přenášeném telefonním čísle. Podmínky plnění minimálního měsíčního plnění u nabídky je ve výši 249 Kč.
 3. Nabídku může využít každý firemní zákazník, který splní níže uvedené podmínky v okamžiku aktivace Nabídky i po celou dobu trvání Nabídky:
  • Zákazník s Vodafonem uzavřel smlouvu, kterou se alespoň u jednoho telefonního čísla zavázal k minimálnímu měsíčnímu plnění alespoň ve výši 490 Kč se závazkem na 2 roky (dále jen „Hlavní telefonní číslo“).
  • Zákazník využívá nabídku hlavního telefonního čísla a nabídky „Extra 25% sleva pro firemní zákazníky na 2. a 3. SIM na Business Red tarify“ na jednom zákaznickém účtu.
 4. Zákazník může slevu uplatnit na maximálně 2 SIM karty, které jsou na stejném zákaznickém účtu jako Hlavní telefonní číslo.
 5. Zákazník může využít tuto nabídku pouze jednou, tzn., že jeden zákazník, který splní podmínky pro získání nabídky, může získat výše uvedenou slevu na max. 2 SIM karty.  
 6. Po uplynutí 24 měsíců platnost slevy automaticky končí a zákazníkovi bude účtován měsíční poplatek za tarif dle platného Ceníku.  Při žádosti o obnovení Nabídky je třeba splnit stejné podmínky jako při získání nabídky, viz výše.
 7. Nabídka není kombinovatelná se Zvýhodněným telefonem.
 8. Nabídka neplatí pro zákazníky OneNet a nelze ji uplatnit u SIM karet zařazených pod rámcovou smlouvu.
 9. K přednastavené kombinaci si zákazník dle potřeby může, nebo nemusí, přidat některé další doplňkové služby, jako např.: MMS a další doplňkové služby, které jsou s příslušným Tarifem slučitelné.
 10. Tarif nelze kombinovat s nabídkou Promo Sólo natrvalo, Po svém, Sólo, s nabídkou „Program kamarádi na 2 roky zdarma“, „Program kamarádi zdarma navždy“, s programem Rodina a s tarifem Vodafone Passport data.
 11. Pokud zákazník změní některou ze složek Tarifu (např. deaktivuje či změní jednu či více komponent přednastavené kombinace) dojde k automatické deaktivaci Tarifu a slevy na Tarif, a nastavené služby budou účtovány dle aktuálního Ceníku. V případě deaktivace hlasového balíčku či balíčku SMS dojde k automatické aktivaci nulových balíčků Tarifů na míru. V případě deaktivace datového tarifu dojde k automatické aktivaci tarifu Připojení pro mobil na den. Dále, pokud dojde z jakéhokoliv důvodu k ukončení poskytování služeb u Hlavního telefonního čísla, zákazník o slevu na Tarif rovněž nenávratně přichází, pokud není dohodnuto jinak Stejně tak zákazník ztrácí nárok na slevu na Tarif v případě, že dojde k ukončení závazku na 24 měsíců u Hlavního telefonního čísla dřív než po vypršení závazku, který je podmínkou pro získání nabídky (viz výše), zejména využitím 30 denní záruky spokojenosti nebo odstoupením zákazníka od smlouvy, ve které se zavázal k minimálnímu měsíčnímu plnění u Hlavního telefonního čísla nebo dojde k odloučení telefonních čísel ze společného zákaznického účtu, a to ať Hlavního telefonního čísla nebo čísla využívající Nabídku.
 12. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo ukončit poskytování slevy na Tarif v případě důvodného podezření na zneužívání neomezeného volání či SMS ke komerčním účelům, v případě důvodného podezření na zneužívání neomezeného volání či SMS k provozování nelegálních GSM bran i v ostatních případech podezření na zneužívání neomezeného volání či SMS (např. způsob užívání neomezeného volání vykazuje charakteristiky strojového generování provozu nebo jiného nestandardního užití) či v případě užívání neomezeného volání či SMS způsobem, který může negativně ovlivnit kvalitu služeb poskytovaných jiným zákazníkům nebo provoz sítě či jakékoli její části.
 13. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo ukončit poskytování slevy na Tarif i v případě důvodného podezření na zneužívání Nabídky osobou, která nemá na zvýhodnění nárok.
 14. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, podmínky Red tarifů a tarifu Start, Podmínky poskytování datových služeb, podmínky FUP, platný Ceník služeb, podmínky služeb a zboží za zvýhodněnou cenu a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 15. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ 25788001 (a její síť, produkty a služby). 
 16. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení nebo zveřejnění aktuálního znění na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 17. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 19. 5. 2014

Vytisknout