Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky akce Alza a Vodafone Karta pro partu

  1. Tyto podmínky upravují speciální podmínky předplacené karty pod názvem „Karta pro partu“.  
  2. Pro účely akce pro společnost Alza, Vodofane preaktivuje na SIM kartách Karta pro partu datový balíček s objemem dat 1GB FUP na každý měsíc, po dobu 24 měsíců.
  3. Tato akce je určena pro zákazníky internetového obchodu společnosti Alza a speciální edice karet je k dispozici k prodeji pouze přes internetový portál Alza na www.alza.cz v balíčku s nákupem zboží určeným společností Alza.
  4. Datový balíček je aktivní od aktivace SIM karty na 24 měsíců. SIM kartu je nutné aktivovat do 31.8.2014.
  5. Zákazník o výhodu datového balíčku s objemem dat 1GB FUP měsíčně na 24 měsíců nenávratně přichází v případě změny datového tarifu.
  6. Zákazník může využívat všech ostatních výhod Karty pro partu.
  7. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  8. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
  9. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001 (a její síť, produkty a služby).
  10. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2015 a nahrazují podmínky ze dne 7.4.2014.

Vytisknout