Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Podmínky nabídky „Druhý telefon za 1 Kč“

Tyto podmínky upravují nabídku společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČO 25788001 (dále jen „Vodafone“), na prodej mobilního telefonu Nokia C1 a Nokia C2 za cenu 1 Kč (včetně DPH) (dále jen „Podmínky“). Pokud je v těchto Podmínkách uveden název Vodafone, rozumí se tím mimo společnosti Vodafone Czech Republic a.s. i její síť, produkty a služby.

Právo zakoupit si mobilní telefon Nokia C1 nebo Nokia C2 (dále jen „Druhý telefon“) za 1 Kč (včetně DPH) má:

a) nový zákazník:

  1. který při uzavírání smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací s Vodafone, jejíž nedílnou součást tvoří Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, Ceník a podmínky dalších služeb (dále jen „Smlouva“), a na jejímž základě si zákazník aktivuje novou SIM kartu s jakýmkoli Tarifem na míru a složí Volací jistinu stanovenou Vodafonem dle aktuálního Ceníku; a zároveň
  2. si při uzavírání Smlouvy zakoupí nový mobilní telefon (dále jen „Nový telefon“), a zároveň
  3. se zaváže po dobu 6 měsíců od aktivace SIM karty čerpat služby Vodafone alespoň ve výši minimálního měsíčního plnění stanoveného pro příslušný tarif, nejméně však ve výši 777,- Kč (včetně DPH) v případě telefonu Nokia C1 a nejméně ve výši 1.177 Kč (včetně DPH) v případě telefonu Nokia C2.

b) stávající zákazník:

  1. který si aktivuje novou SIM kartu s jakýmkoli Tarifem na míru a složí Volací jistinu stanovenou Vodafonem dle aktuálního Ceníku (Vodafone si vyhrazuje právo složení Volací jistiny u stávajících zákazníků nepožadovat, a to v závislosti na platební historii stávajícího zákazníka); a zároveň
  2. si při aktivaci nové SIM karty zakoupí Nový telefon, a zároveň
  3. se zaváže po dobu 6 měsíců od aktivace SIM karty čerpat služby Vodafone alespoň ve výši minimálního měsíčního plnění stanoveného pro příslušný tarif, nejméně však ve výši 777,- Kč (včetně DPH) v případě telefonu Nokia C1 a nejméně ve výši 1.177 Kč (včetně DPH) v případě telefonu Nokia C2.

Nabídku může zákazník využít pouze současně se zakoupením, popř. objednáním, Nového telefonu, později již nabídku uplatnit nelze. Nabídku lze uplatnit na všech prodejnách společnosti Vodafone.

Nabídka platí pouze při aktivaci SIM karty bez uzavření písemné smlouvy. V případě stávajících zákazníků s již uzavřenou písemnou smlouvou se nově aktivovaná SIM karta nepodřazuje pod režim písemné smlouvy.

Nárok na tuto nabídku nevznikne, pokud zákazník nesplní podmínky pro uplatnění nabídky a zaniká, pokud zákazník poruší či nesplní v průběhu trvání nabídky některou z podmínek pro získání a trvání nabídky. Pokud zákazník v průběhu 6 měsíců od aktivace Tarifu na míru nedosáhne svého Minimálního měsíčního plnění, je Vodafone oprávněn doúčtovat zákazníkovi rozdíl mezi jeho reálným a minimálním měsíčním plněním. Pokud dojde v průběhu 6 měsíců od aktivace Tarifu na míru k omezení nebo přerušení poskytování služeb nebo k ukončení smlouvy pro danou SIM kartu z důvodů na straně zákazníka, je zákazník povinen uhradit Vodafone rozdíl mezi celkovou výší úhrad za Vodafone služby čerpané v předmětných 6 měsících od aktivace tarifu a šestinásobku nastavené výše minimálního měsíčního plnění.

Podmínkou zvýhodněné ceny Druhého telefonu na základě této nabídky je pořízení a závazek řádného užívání Tarifu na míru se závazkem minimálního měsíčního plnění uvedeného výše po minimální dobu 6 měsíců ode dne aktivace příslušné SIM karty. Pokud tato podmínka není splněna, je Vodafone oprávněn doúčtovat zákazníkovi původní cenu Druhého telefonu.

Tuto nabídku nelze kombinovat s následující nabídkou:

  • Sleva ve výši 500 Kč při aktivaci tarifu Internet v mobilu
  • Sleva ve výši 2000 Kč při aktivaci tarifu Internet v mobilu Naplno
  • Speciální edice Tarifu na míru
  • Nabídka minut navíc nad bezne volne minuty v ramci Tarifu na miru

Zákazník může využít možnost vrátit telefon v rámci 30 denní záruky spokojenosti poskytovanou společností Vodafone.

Zákazník může využít možnost vrátit Nový telefon současně s Druhým telefonem v rámci 30 denní záruky spokojenosti poskytovanou společností Vodafone. Zákazník tedy nemůže využít možnost vrátit Nový telefon samostatně bez současného vrácení Druhého telefonu. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že při vrácení Nového telefonu a Druhého telefonu musí být splněny podmínky uvedené v podmínkách Záruky spokojenosti současně u obou vracených telefonů.

V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb. Reklamační řád, podmínky Záruky spokojenosti a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.

Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv omezit, ukončit nebo změnit podmínky této nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Tato nabídka je platná od 1.8.2011 do 30.9. 2011.