Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky Vodafone Internet v mobilu naplno za 177,- do 15. listopadu 2010

  1. Nabídku Internet v mobilu naplno za 177,- do 15. listopadu 2010 (dále jen „Nabídka“) mohou využít všichni současní i noví firemní a nefiremní zákazníci Vodafone s paušálním tarifem nebo předplacenou kartou, kteří si v období od 1.7.2010 do 15.11.2010 aktivují datový tarif Internet v mobilu naplno a požádají o Nabídku.
  2. Zákazníkovi, který si v období od 1.7.2010 do 15.11.2010 (dále jako „doba trvání Nabídky“) aktivuje datový tarif Internet v mobilu naplno a současně požádá Vodafone o Nabídku bude tarif poskytnut za měsíční paušál 177,- na zbytek jeho aktuálního zúčtovacího období a další zúčtovací období až do prosincového zúčtovacího období roku 2010. Poté bude zákazníkovi účtována standardní cena za Internet v mobilu naplno dle Ceníku. Zákazníkům s předplacenou kartou končí platnost ceny 177,- za Internet v mobilu naplno dne 30.11.2010.
  3. Nárok na tuto Nabídku zaniká při přechodu na jiný datový tarif, při zrušení datového tarifu Internet v mobilu, při přechodu na Vodafone kartu, při převodu SIM karty (telefonního čísla) s Nabídkou na jiného zákazníka, při sloučení nebo rozdělení zákaznického účtu nebo při ukončení smlouvy.
  4. Tuto Nabídku nelze kombinovat s programem Vyzkoušej a kup, tzn. že pokud zákazník v době trvání Nabídky využije u datového tarifu od 1.7.2010 do 15.11.2010 Vodafone Internet v mobilu naplno program Vyzkoušej a kup, tak nemá na poskytnutí Nabídky nárok a obráceně.
  5. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
  6. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby).
  7. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  8. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.7.2010.

Vytisknout