Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Podmínky předplacené “Karty zdarma“

 1. Tyto podmínky upravují speciální podmínky předplacené karty s názvem „Karta zdarma“.
 2. První minuta hovoru je účtována celá, po první minutě je hovor účtován po vteřinách.
 3. Ceny jednotlivých služeb na Kartě pro partu jsou uvedeny v Ceníku služeb.
 4. Na Kartě pro partu lze nastavit Program čtyřka se zvýhodněnou cenou volání 1,90 Kč/min. až na 4 čísla v rámci mobilních sítí v ČR (kromě speciálních čísel). Nastavení skupiny volaných čísel při aktivaci programu a změny čísel jsou zdarma.
 5. Není-li uvedeno jinak, je na „Kartě zdarma“ nastaven základní datový tarif Připojení na měsíc.
 6. Z důvodu ochrany Vodafone a.s. před zneužitím nabídek spojených s Kartou pro partu nebude při přechodu na jinou předplacenou kartu nebo při změně platební metody na Vyúčtování (tzn. při přechodu z předplacených služeb na Vyúčtování) převeden na úhradu Vyúčtování nevyčerpaný kredit ani extra kredit. Tento kredit nebude ani vyplacen v hotovosti.
 7. Ke „Kartě zdarma“ je možné získat odměnu za pravidelné dobití v mobilní aplikaci Můj Vodafone. Odměnou je 30% extra kreditu navíc za dobití.
 8. Pravidelným dobitím se rozumí dobít předplacenou kartu do 30 dnů od aktivace karty nebo do 30 dnů od posledního předešlého dobití. Pokud nedojde k dobití kreditu v uvedených intervalech, zákazník odměnu nezíská.
 9. Zákazník získá 30 % extra kreditu při splnění následujících podmínek:
  • Dobití v aplikaci Můj Vodafone
  • Platba platební kartou
  • Minimální výše jednoho dobití – 200 Kč
  • Maximální výše jednoho dobití – 9999 Kč
  • Počet dobití není omezen
 10. Odměna za dobití 30% extra kreditu ke „Kartě zdarma“ se nesčítá s další odměnou za dobítí v mobilní aplikaci Můj Vodafone, kde zákazník může získat 10% extra kreditu navíc.
 11. Extra kredit má platnost 30 dnů od jeho připsání. Pokud není extra kredit do té doby vyčerpán, propadá. Extra kredit se čerpá vždy před standardním kreditem.
 12. Odměnu za dobití získá dobíjené číslo, nikoli osoba, která dobití provedla.
 13. Extra kredit je připsán nejpozději do 24 hodin od dobití. O připsání extra kreditu je zákazník informován SMS zprávou.
 14. Výhoda na „Kartě zdarma“ ve formě odměny za pravidelné dobití v podobě 30% extra kreditu je platná 12 měsíců od aktivace karty.
 15. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách https://www.vodafone.cz.
 16. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001 (a její síť, produkty a služby).
 17. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 5.1. 2018.

Vytisknout