Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Obchodní podmínky Backup+

Backup+ vám přináší Vodafone Czech Republic a. s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5.

Tyto obchodní podmínky (“Podmínky”) se vztahují na vaše používání aplikace Backup+ (“Backup+”). Používáním Backup+ souhlasíte s tím, že pro vás jsou tyto podmínky závazné.

1.   Používání Backup+

Backup+ vám umožňuje:

  • zálohovat a přesouvat fotky, videa a audio soubory z vašeho mobilního zařízení do cloudové služby Dropbox (“Dropbox”).

2.   Dropbox

Abyste mohli používat Backup+, budete potřebovat účet Dropbox. Pokud účet ještě nemáte, budete si ho muset vytvořit během procesu registrace Backup+. Jakmile dokončíte registrační proces a vytvoříte si účet Dropbox, stanete se zákazníkem Dropbox, Inc. Vaše používání služby Dropbox podléhá obchodním podmínkám a zásadám ochrany údajů Dropbox, které jsou dostupné na www.dropbox.com/privacy#terms. Společnost Dropbox, Inc. je odpovědná za uložení vašeho obsahu ve službě Dropbox.

Propojením Backup+ se svým účtem Dropbox dáváte Backup+ povolení přístupu ke svému účtu pouze pro účely poskytování služby Backup+.

3.   Registrace a používání

Abyste mohli používat Backup+, musí vám být alespoň 16 let, nebo musíte být emancipovaný nezletilec, nebo musíte mít zákonný souhlas rodiče či zákonného zástupce a musíte mít způsobilost k tomu, být vázáni těmito podmínkami. Službu Backup+ nesmíte používat, pokud se nacházíte v zemi, na kterou je uvaleno jakékoliv embargo ze strany EU, Spojeného království nebo vlády USA, nebo v zemi, která je EU, Spojeným královstvím nebo vládou USA označena za "zemi podporující teroristy", nebo pokud jste uvedeni na jakémkoliv seznamu zakázaných stran vytvořeném EU, Spojeným královstvím nebo vládou USA.

Abyste mohli používat Backup+, musíte se registrovat. Registraci pro službu Backup+ můžete provést tak, že si stáhnete aplikaci Backup+, otevřete ji na svém zařízení a budete postupovat podle pokynů na obrazovce.

Zodpovídáte za činnost, ke které dochází na vašem účtu. Heslo (nebo PIN) ke svému účtu musíte uchovávat v bezpečí a musíte nás ihned informovat, jakmile dojde k jakémukoliv narušení bezpečnosti nebo neautorizovanému použití vašeho účtu.

4.   Kontaktní údaje

Abyste mohli zálohovat a ukládat své soubory, musíte mít v té době aktivní smlouvu s Vodafonem o poskytování telekomunikačních služeb. Pokud svou smlouvu s Vodafonem vypovíte, váš účet a všechny související údaje budou smazány 30 dní po ukončení smlouvy.

Když smažete kontaktní informace vedené k vašemu účtu, zůstanou v našem systému po dobu 30 dnů. Po uplynutí této lhůty nebude možné smazané kontaktní informace znovu vyvolat.

5.   Práva

Udělujeme vám nevýhradní právo ke stažení, instalaci a použití Backup+ ve vaší domovské zemi na vašem mobilním zařízení pouze pro vaše vlastní osobní nekomerční použití.

Všechna vlastnická práva k Backup+ vlastním my a naši poskytovatelé licence. Nevzniknou vám žádná práva k Backup+ kromě práva používat Backup+ v souladu s těmito podmínkami. Konkrétně potvrzujete, že rozumíte následujícím bodům a souhlasíte s tím, že: i) Nemáte oprávnění prodávat kopie nebo distribuovat Backup+ pro jakékoliv komerční účely nebo používat Backup+ jakýmkoliv jiným způsobem, který není v souladu s těmito podmínkami; ii) Nemáte oprávnění duplikovat, přesouvat, kopírovat nebo distribuovat žádnou část Backup+ na jakémkoliv médiu bez našeho předchozího písemného souhlasu; (iii) Nemáte oprávnění zpětně rozebírat, měnit nebo upravovat žádnou část Backup+; a (iv) Budete i jinak dodržovat tyto podmínky.

Nic v těchto podmínkách neovlivňuje vaše zákonná práva, která máte jako spotřebitel. Pro více informací o zákonných právech prosím kontaktujte svůj místní poradní orgán pro spotřebitele.

6.    Vaše informace

To, jak shromažďujeme a využíváme vaše informace, je obecně popsáno v našich Zásadách ochrany údajů, které najdete na http://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/osobni-a-firemni/ochrana-osobnich-udaju/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju/

Abychom mohli provozovat Backup+, odstraňovat případné chyby, pomoci pokud budete mít problém a optimalizovat nebo zlepšovat výkon aplikace, využíváme vaše údaje následujícím způsobem:

  • Shromažďujeme číslo vašeho mobilního telefonu kvůli řešení problémů.
  • Shromažďujeme některé informace o vašem zařízení a o tom, jak používáte Backup+ (například jazyk, zařízení, statistiky používání a statistiky poruch aplikace).

Musíte nás ihned informovat, jakmile dojde k jakémukoliv narušení bezpečnosti nebo neautorizovanému použití vašeho mobilního telefonu. Nebudeme odpovědní za vaše ztráty způsobené jakýmkoliv neautorizovaným použitím vašeho účtu, ale vy můžete mýt odpovědní za ztráty vzniklé nám nebo jiným osobám v důsledku takového neautorizovaného použití.

7.    Cena

Aplikace Backup+ je vám poskytována bezplatně. Při stahování Backup+ nebo přenosu obsahu prostřednictvím mobilní sítě vám nicméně mohou být účtovány poplatky za data dle podmínek Vámi užívaného datového tarifu a platného Ceníku.  Spotřeba dat bude tvořit součást vašeho datového balíčku, nebo pokud nevyužíváte balíček, budou vám účtovány standardní sazby sítě. Pokud budete k aplikaci Backup+ přistupovat z jiné než domovské země, mohou vám být účtovány dodatečné poplatky za data podle standardních datových sazeb pro roaming.

Můžete si zvolit, jestli chcete zálohovat přes Wi-Fi, nebo přes mobilní síť. Doporučujeme provést vaše první zálohování přes Wi-Fi, protože se může jednat o přenos velkého objemu dat do služby Dropbox, pokud máte hodně fotek, videí a audio souborů.

8.    Ukončení nebo změna Backup+                                                                 

Kdykoliv můžete přestat Backup+ používat. V závislosti na typu zařízení může být rovněž možné odinstalovat nebo deaktivovat Backup+ z vašeho zařízení.

Z jakéhokoliv důvodu můžeme aplikaci Backup+ okamžitě pozastavit nebo změnit, včetně situací, kdy je nutná oprava nebo údržba. Čas od času můžeme přidat nové funkce a nemáme povinnost nabízet prostřednictvím Backup+ žádné konkrétní funkce. Můžeme aplikaci Backup+ stáhnout, ale budeme vás o tom 30 dní předem informovat.

9.    Za co nejsme odpovědní

Poskytujeme aplikaci Backup+ na principu "tak, jak je" pouze pro vaše osobní použití. Nebudeme odpovědní za žádnou ztrátu nebo škodu, které jsme my nebo vy nemohli rozumně očekávat v okamžiku, kdy jste poprvé začali používat Backup+ , nebo které jsou mimo naši kontrolu. Rovněž nebudeme odpovědní za:

a)      žádnou ztrátu nebo škodu vzniklou v důsledku jakéhokoliv obsahu, který nahrajete, uložíte nebo budete sdílet;

b)      jakýkoliv obsah nebo služby poskytované jinou osobou nebo organizací;

c)       žádnou ztrátu nebo škodu, které jste mohli předejít nebo již jste mohli snížit svou opatrností či podniknutím rozumných kroků; nebo

d)      žádnou ztrátu nebo deformaci vašeho obsahu nebo jiných dat, pokud tato ztráta či deformace není způsobena námi nebo je mimo naši rozumnou kontrolu.

Váš obsah může podléhat právům duševního vlastnictví třetích stran. Odpovídáte za jakýkoliv obsah přenesený prostřednictvím Backup+. Před jakýmkoliv přenosem se prosím ujistěte, že máte odpovídající povolení.

Backup+ neprovede přenos nebo zálohování žádných audio souborů, které podléhají omezením správy digitálních práv (“DRM”).

10. Omezení služby

Odpovídáte za zajištění kompatibility této aplikace s vaším zařízením a za její instalaci, používání i za výsledky tímto získané. Zajistíte, aby vaše zařízení odpovídalo systémovým požadavkům Backup+, a to včetně občasného získání aktualizací a upgradů kvůli pokračování v používání aplikace Backup+. Neposkytujeme žádnou záruku a nepřijímáme odpovědnost za provoz zařízení používaného k přístupu k funkcím aplikace Backup+. Abyste mohli používat Backup+, budete potřebovat kompatibilní zařízení, Vodafone ID, propojený účet Dropbox a přístup na internet. S Vaším Vodafone ID může být spojen jen jeden účet Dropbox.

11. Obecné podmínky

Můžeme dovolit jiné osobě, aby naším jménem plnila kteroukoliv z našich povinností podle těchto podmínek. Souhlasíte s tím, že můžeme převést svá práva a povinnosti podle těchto podmínek jinou společnost Vodafone. Pokud převedeme svá práva a povinnosti na jakoukoliv jinou třetí stranu, budeme vás informovat.

Můžeme vám odesílat oznámení prostřednictvím e-mailu, SMS nebo poštou.

Čas od času můžeme provést revizi těchto podmínek a aktuální podmínky vždy zveřejníme na www.vodafone.cz. Pokud bude mít revize výrazný vliv na vaše práva podle těchto podmínek, budeme vás informovat. Nicméně pokud budete nadále používat aplikaci Backup+ i poté, co se stane revize účinnou, bude se mít za to, že s revidovanými podmínkami souhlasíte.

12. Podpora

Doufáme, že si používání Backup+ užíváte

Pokud máte nějaký problém, můžete nás kontaktovat prostřednictvím centra péče na stránkách pece.vodafone.cz , nebo prostřednictvím zákaznícké linky *77 

Vytisknout