Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby Vodafone Business CyberWall platné do 30. 9. 2020

Podmínky pro poskytování služby Vodafone Business CyberWall společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 257 88 001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B  6064 (dále jen „Vodafone“ nebo „Poskytovatel“)

1. Základní ustanovení

 1. Služba Vodafone Business CyberWall  (dále jen „Služba“) je službou určenou primárně pro firemní zákazníky Vodafone, kteří potřebují chránit koncová zařízení proti internetovým virovým a malwarovým útokům, které mají většinou za cíl dostat se k citlivým datům v zařízení a zneužít je. Službu lze použít na mobilních zařízeních s OS Android, iOS a na PC s Windows.
 2. Služba je poskytována společností Vodafone ve spolupráci se společností CheckPoint, která se dlouhodobě zabývá ochranou koncových zařízení. Aktivací této Služby se zákazník zavazuje seznámit se jak s těmito podmínkami Služby, tak s podmínkami služby společnosti CheckPoint a dodržovat je. Vodafone neodpovídá za újmu, která může vzniknout v souvislosti s nedodržením podmínek společnosti CheckPoint či těchto podmínek. Službu mohou využívat zákazníci Vodafone s paušálem mimo zákazníků platformy OneNet.
 3. Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, použijí se Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, s výjimkou ustanovení, která s ohledem na povahu Služby nelze použít, a další smluvní dokumenty uvedené v Návrhu smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, které jsou pro vás dostupné na internetové adrese  www.vodafone.cz v sekci „dokumenty ke stažení“.

2. Popis a podmínky využití Služby

 1. Služba se skládá vždy z licence (licenčního klíče) pro danou platformu (Android, iOS, Windows) a aplikace, kterou je nutné stáhnout do zařízení, které chce mít zákazník chráněné. Odkaz na stažení dostává zákazník prostřednictvím SMS zprávy společně s licenčním klíčem při aktivaci služby. Počet zakoupených licenčních klíčů není omezen; přitom platí, že na jedno zařízení lze použít jeden klíč.
 2. Služba umí detekovat nezašifrované WiFi sítě a upozornit na ně (Android, iOS, Windows)
 3. Služba umí kontrolovat všechny instalované aplikace (jak z oficiálních obchodů tak mimo ně) a upozornit na případné viry v nich (Android, iOS)
 4. Služba umí kontrolovat lokálně uložené soubory a upozornit na případné viry v nich (Android, Windows)
 5. Služba umí chránit před přístupem na podezřelé a nebezpečné weby vč. Phisingu (Android, Windows, iOS)
 6. Služba v rámci ochrany před Phisingem umí provádět v reálném čase heuristické testy a porovnává aktuální načítanou stránku s originálem (Windows)
 7. Služba se v rámci ochrany před Phisingem umí integrovat do prohlížeče Chrome a zefektivnit tak antiphisingovou ochranu (Windows)
 8. Služba umí chránit před útoky typu Man In The Middle na SSL připojení (Android, iOS)
 9. Služba umí detekovat tzv. ransomware a ochránit před ním (Android, Windows)
 10. Služba umí upozornit na dostupnost nové verze operačního systému (iOS)
 11. Služba se chová jako dvoucestný firewall běžící v tzv. Stealth módu (je neviditelná pro hackery) a zabraňuje posílat viry dále z Vašeho počítače (Windows)
 12. Služba chrání operační systém před virovou nákazou během provozu, ale i při samotném bootování či jeho nabíhání (Windows)
 13. Služba chrání Vaše osobní údaje (identitu) (Windows)

3. Aktivace Služby

 1. Službu aktivujete tak, že kontaktujete některý z prodejních kanálů Vodafone kromě e-shopu a samoobsluhy Můj Vodafone. Do několika minut od aktivace Vám bude zaslán licenční klíč(e) a odkaz na stažení aplikace – je už na Vás, zda se rozhodnete CyberWall instalovat do mobilního zařízení typu iOS, Android, či do Vašeho Windows PC.  Službu deaktivujete opětovným kontaktováním některého z prodejních kanálů Vodafone kromě e-shopu a samoobsluhy Můj Vodafone. Od konce aktuálního zúčtovacího období pak již služba nebude funkční, doporučujeme tedy ji ze zařízení odinstalovat.
 2. Pokud nesouhlasíte s podmínkami Služby anebo zpracováním údajů, které jsou nezbytné k poskytování Služby, Službu neaktivujte a nevyužívejte.  Aktivací Služby potvrzujete, že jste se s výše uvedenými dokumenty podrobně seznámil a podmínky, za nichž je Služba poskytována akceptujete.

4. Úhrada

Služba je zpoplatněna pravidelnou měsíční částkou dle platného Ceníku, ve vyúčtování ji naleznete v sekci Ostatní služby.

5. Bezpečnost informací a ochrana osobních údajů

 1. Vodafone dodržuje všechna bezpečnostní nařízení stanovená zákony a právními předpisy platnými v České republice a v rámci Evropské unie. Poskytovatel přijímá a aplikuje veškerá bezpečnostní opatření, na základě aktuálních a nejmodernější poznatků v oblasti bezpečnosti, pro zajištění důvěrnosti osobních údajů a eliminace rizik způsobených neoprávněným přístupem, smazáním, ztrátou nebo poškozením osobních údajů/informací.
 2. Jsou-li v rámci Služby zpracovávány informace, jsou uloženy a uchovány v zabezpečených systémech, k nimž mají přístup pouze oprávnění pracovníci. Systémy jsou pod neustálým dohledem pro zajištění důvěrnosti, integrity a bezpečnosti informací včetně bezpečnosti proti průniku zvenčí. Vodafone v rámci Služby zajišťuje odpovídající technické a organizační zabezpečení.
 3. Vodafone není v rámci poskytování Služby v pozici správce ani zpracovatele osobních údajů. K veškerému zpracování osobních údajů dochází na straně společnosti CheckPoint. U společnosti CheckPoint je také možné získat informace a uplatnit práva v souladu s platnou právní úpravou.

6. Reklamace Služby

Způsob reklamace Služby se řídí příslušnými ustanoveními uvedenými ve Všeobecných podmínkách.

7. Ostatní ujednání

 1. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této Služby, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 2. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 5. 8. 2020.