Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Podmínky poskytování služby “Vodafone vzdálená podpora” (HelpLogin) platné do 30. 9. 2020

1. Služba Vodafone vzdálená podpora

Tyto podmínky upravují poskytování služby Vodafone vzdálená podpora umožňující pracovníkům technické podpory společnosti Vodafone vzdáleně asistovat při řešení technických problémů na počítači a / nebo mobilním zařízení zákazníků společnosti Vodafone (dále pouze “Služba”). K poskytnutí Služby je nutná instalace příslušného programu či aplikace umožňující vzdálenou podporu pro zařízení zákazníka. V případě, že na daném zařízení není příslušný program (či aplikace) nainstalován, bude k jeho instalaci zákazník vyzván před poskytnutím Služby. Zákazník také bere na vědomí, že Službu na některých zařízeních nelze z technických důvodů poskytnout. Seznam zařízení umožňující vzdálenou podporu prostřednictvím Služby je umístěn na stránkách www.vodafone.cz.

2. Odpovědnosti / Povinnosti

Vodafone používá přiměřené technické zabezpečení k ochraně zabezpečení zákazníkových dat v rámci poskytování této “Služby”. Podmínkou pro používání “Služby” je prohlášení zákazníka, že je vlastníkem anti-virového programu na svém počítači či mobilním zařízení. Dále je zákazníkovou povinností zálohovat si veškerá data, programy, informace a další soubory, které má uložené v počítači či mobilním zařízení ještě před umožněním přístupu pracovníkům Vodafone technické podpory k danému zařízení.

Přístup pracovníků Vodafone technické podpory k počítači a mobilnímu zařízení je možný pouze prostřednictvím připojení k mobilní síti. Vodafone není odpovědný za dostatečný signál v místě zákazníka. Zákazník je povinen být přítomen u počítače či mobilního zařízení po celou dobu poskytování Služby. Před opuštěním počítače či zařízení v průběhu poskytování Služby je zákazník povinen informovat pracovníka Vodafone poskytujícího, který poskytování Služby přeruší/ukončí.

3. Obecné

V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.

Vodafone si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění změn na stránkách www.vodafone.cz, nebude-li stanoven pozdější termín účinnosti.

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 6.4.2012

Pokud je v těchto podmínkách uvedena společnost Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001 zapsaná do OR u MS v Praze, spisová značka B. 6064. (a její síť, produkty a služby).

Vytisknout