Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Podmínky akce „Jarní dárek v podobě neomezených dat na měsíc zdarma“

Že nejsou Vánoce? Nevadí, u nás si můžete rozbalit dárek i na jaře.

PRO KOHO JSME NABÍDKU PŘIPRAVILI

Nabídku neomezených dat na 1 měsíc zdarma jsme připravili pro zákazníky, kteří si přenesou telefonní číslo
od jiného mobilního operátora k Vodafonu nebo si u nás nové telefonní číslo pořídí.

Nabídka není určena pro zákazníky s předplacenou platební metodou ani pro zákazníky Vodafone OneNet.
Ti si ale určitě vyberou z jiných na míru šitých nabídek.

Dárek v podobě neomezených dat na 1 měsíc zdarma je určen pro tyto tarify s paušální platební metodou:

 • Start 130
 • Start 250
 • Red Basic
 • Red Standard
 • Red Extra
 • Business Red Super
 • Business Red Extra

Aktivace a deaktivace nabídky

Balíček neomezených dat vám aktivujeme do 3 pracovních dnů od aktivace vašeho nového či přeneseného telefonního čísla v síti Vodafonu.
Získáváte jej na poměrnou část aktuálního účtovacího období a na jedno celé následující účtovací období.

Příklad:
Aktivace vašeho dárku proběhne dne 2. 5. 2021. Vaše zúčtovací období je ke každému 20. dni v měsíci.
Od 2. 5. 2021 do 19. 5. 2021 čerpáte neomezená data jako poměrnou část. Poté je máte k dispozici ještě
celé následující zúčtovací období, tzn.: od 20. 5. do 19. 6. včetně. 

Ve chvíli, kdy dojde k aktivaci neomezených dat, vám zašleme potvrzující SMS. Ukončení platnosti vám připomeneme SMSkou přesně za měsíc. Neomezená data si ale budete moci vychutnávat až do konce zúčtovacího období, ve kterém vám zprávu doručíme. Po ukončení platnosti balíčku neomezených dat budete moci využívat objem dat dle vámi aktuálně nastaveného tarifu. 

Společná ustanovení

V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb společnosti Vodafone Czech Republic a. s., platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.

Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a. s. (a její síť, produkty a služby) se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001.

Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky jarní nabídky
s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

V případě podezření na zneužití nabídky si Vodafone vyhrazuje právo neaktivovat službu na telefonním čísle, deaktivovat slevy nebo omezit využití daného promo.

 1. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo omezit služby i v případě důvodného podezření na zneužívání neomezeného volání ke komerčním účelům, v případě důvodného podezření na zneužívání neomezeného volání k provozování GSM bran i v ostatních případech podezření na zneužívání neomezeného volání (např. způsob užívání neomezeného volání vykazuje charakteristiky strojového generování provozu nebo jiného nestandardního užití) či v případě užívání neomezeného volání způsobem, který může negativně ovlivnit kvalitu služeb poskytovaných jiným zákazníkům nebo provoz sítě či jakékoli její části.
 2. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo omezit služby i v případě důvodného podezření na zneužití neomezených datových balíčků ke stahování a nahrávání nadměrného datového objemu, který může negativně ovlivnit kvalitu služeb poskytovaných jiným zákazníkům nebo provoz sítě či jakékoli její části.
 3. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo v případě podezření na zneužívání služeb vystavit mimořádné Vyúčtování před skončením zúčtovacího období.
 4. Vodafone je oprávněn požadovat při uzavření smlouvy (aktivaci SIM karty) úhradu finanční částky ve výši uvedené dále v těchto podmínkách nebo v mimořádných případech ve výši určené Vodafonem (tzv. Volací jistina). Uhrazená Volací jistina slouží zejména k zajištění plnění povinností vyplývajících
  ze smlouvy. Volací jistina bude vrácena po třech včas uhrazených Vyúčtováních za nezkrácené účtovací období.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 23. 4. 2021.