Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky připojení k Internetu s modemem Vodafone Mobile Connect kombo platné do 30. 9. 2020

  1. Připojení k Internetu pomocí modemu Vodafone Mobile Connect kombo (dále jen „Služba“) mohou využít všichni současní i noví firemní a nefiremní zákazníci Vodafone s paušálním tarifem nebo předplacenou kartou.
  2. Datový modem Vodafone Mobile Connect kombo umožňuje zákazníkovi, oproti ostatním datovým modemům Vodafone Mobile Connect, připojení k síti Internet prostřednictvím technologie CDMA. Modem tak zajišťuje připojení prostřednictvím obou technologií CDMA a GSM (GPRS, EDGE, 3G). Modem umožňuje připojení vždy pouze k jedné z technologií (GSM nebo CDMA) a neumožňuje současné připojení k oběma.
  3. Připojení prostřednictvím sítě CDMA je určeno pouze zákazníkům Vodafonu a je podmíněno využíváním datového tarifu Připojení na stálo, Mobilní připojení 4GB nebo Mobilní připojení 10GB. V případě, že dojde z jakéhokoliv důvodu k deaktivaci datového tarifu (Připojení na stálo, Mobilní připojení 4GB nebo Mobilní připojení 10GB) nebo změně na jiný datový tarif, připojení prostřednictvím sítě CDMA bude automaticky zablokováno. Připojení prostřednictvím GSM (GPRS, EDGE, 3G) bude nadále funkční.
  4. Zákazník ztrácí nárok na aktivaci připojení k síti CDMA při přechodu na jiný datový tarif, při zrušení datového tarifu Připojení na stálo, při zrušení Mobilní připojení 4GB, při zrušení Mobilní připojení 10GB, při převodu SIM karty (telefonního čísla) s touto službou na jiného zákazníka, při sloučení nebo rozdělení zákaznického účtu nebo při ukončení smlouvy.
  5. Při změně datového tarifu z Připojení na stálo na Mobilní připojení 4GB nebo Mobilní připojení 10GB nebo obráceně, zůstává připojení k síti CDMA i GSM aktivní. 
  6. Připojení k síti Internet prostřednictvím technologie CDMA je zákazníkovi aktivováno automaticky v momentě nákupu datového modemu Vodafone Mobile Connect kombo a přiřazení k vybranému telefonnímu číslu sítě Vodafone.
  7. K jednomu telefonnímu číslu je možné mít současně přiřazený pouze jeden datový modem Vodafone Mobile Connect kombo.
  8. Připojení k síti Internet s modemem Vodafone Mobile Connect kombo je podmíněno přítomností SIM karty Vodafone vložené přímo do zařízení.
  9. V případě simultánního využívání připojení prostřednictvím GSM a CDMA bude zákazníkovi zablokováno připojení prostřednictvím sítě CDMA.
  10. Vodafone si vyhrazuje právo deaktivovat zákazníkovi připojení k síti Internet prostřednictvím sítě CDMA v případě, že se zákazník touto technologií k Internetu nepřipojí po 4 po sobě jdoucí měsíce od data posledního připojení k této síti. Opětovnou aktivaci je možné provést kontaktováním oddělené péče o zákazníky.
  11. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
  12. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby).
  13. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této služby, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  14. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 27.11.2013 a nahrazují podmínky z den 25.2.2012.

   Vytisknout