Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Nabídka Speciální edice Tarifů na míru

 1. Nabídka Speciální edice Tarifů na míru (dále též jen „Nabídka“) je určena všem novým i stávajícím nefiremním zákazníkům a firemním zákazníkům bez smlouvy.
 2. Nabídka se vztahuje na čtyři přednastavené kombinace Tarifů na míru, které zákazník vlastní nebo si nově pořídí.

  Jedná se o kombinace:
  • Vodafone Internet v mobilu + hlasový balíček 50 minut
  • Vodafone Internet v mobilu naplno + hlasový balíček 400 minut

  V rámci těchto kombinací je poskytována natrvalo sleva 25% z hlasového balíčku. K přednastavené kombinaci si zákazník dle potřeby může, nebo nemusí, přidat jakýkoliv další balíček tarifů na míru (Program Kamarádi, SMS balíček, apod.).

  Dále se jedná o kombinace:
  • Vodafone Internet v mobilu + hlasový balíček 50 minut + Program Kamarádi na 4 čísla
  • Vodafone Internet v mobilu + hlasový balíček 125 minut + Program Kamarádi na 4 čísla

  V rámci těchto kombinací je poskytována natrvalo sleva 50% z balíčku Kamarádi. K přednastavené kombinaci si zákazník dle potřeby může, nebo nemusí, přidat jakýkoliv další balíček tarifů na míru (SMS balíček, apod.).
 3. Sleva bude poskytnuta pro nové zákazníky při pořízení Tarifu na míru, stávajícím zákazníkům po vyžádání od dalšího zúčtovacího období.
 4. Podmínkou pro získání a trvání nabídky v délce její platnosti je:
  • aktivace jedné z přednastavených kombinací balíčků Tarifů na míru
  • aktivní služba Po svém (neplatí pro firemní zákazníky s písemnou smlouvou)
  • noví zákazníci: aktivace SIM karty do 31.12. 2010
 5. Nabídka je kombinovatelná s pořízením zvýhodněného telefonu.
 6. Nárok na tuto Nabídku nevzniká, pokud zákazník nesplní podmínky pro získání nabídky a a zaniká, pokud poruší v průběhu trvání nabídky některou z podmínek.
 7. Nárok na tuto Nabídku zaniká také při přechodu na jiný datový tarif, při zrušení datového tarifu Vodafone internet v mobilu a Vodafone Internet v mobilu naplno, při přechodu na Vodafone kartu nebo při ukončení smlouvy.
 8. Tuto Nabídku nelze kombinovat s programem Vyzkoušej a kup, tzn. že pokud zákazník v době trvání Nabídky využije u datového tarifu Vodafone Internet v mobilu nebo Internet v mobilu naplno program Vyzkoušej a kup od 5.11.2010 do 31.12.2010, tak nemá na poskytnutí Nabídky nárok a obráceně. Dále tuto Nabídku nelze kombinovat s nabídkou Promo Solo natrvalo, Solo při přechodu z předplacené karty na paušální tarif a s nabídkou Nabídka Program kamarádi na 2 roky zdarma.
 9. Zákazník má možnost vrátit telefon v rámci 30 denní záruky spokojenosti poskytované společností Vodafone.
 10. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 11. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
 12. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 13. Tato nabídka je platná od 5.11.2010 do 31.12.2010.

Vytisknout