Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky akce “Balíček USB modem a 25% sleva na 1 rok na datový tarif”

 • na Balíček má nárok každý zákazník, který navštíví v období od 16.11.2010 do 31.3.2011 některého partnera, u něhož lze balíček zakoupit;
 • koupí balíčku a jeho aktivací získá zákazník: 
   1. USB modem za 777 Kč, SIM kartu Vodafone a datový tarif Připojení na stálo za cenu 472,5 Kč měsíčně
   2. USB modem za 777 Kč, SIM kartu Vodafone a datový tarif Připojení na stálo za cenu 354,4 Kč měsíčně na prvních 12 měsíců, poté za 472,50 měsíčně v případě, že u distributora zakoupí zároveň i nový počítač typu notebook, netbook nebo PC
 • zákazník bere na vědomí, že mu je s datovým tarifem Připojení na stálo aktivována služba Po svém, čímž získává elektronické vyúčtování (více na http://www.vodafone.cz/osobni/tarify_ceny/balicky/ucet/po_svem.htm)
 • datový tarif Připojení na stálo disponuje 3GB FUP (Fair User Policy; limit, po jehož dosažení během zúčtovacího období může být zákazníkovi dočasně zpomalena rychlost). Maximální rychlost připojení je v současné době 7,2Mbps
 • koupí tohoto Balíčku dává zákazník automaticky svůj souhlas se zpracováním osobních údajů společností Vodafone Czech Republic a.s. dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a dalších právních předpisů, to vše ve smyslu Všeobecných podmínek pro poskytování služeb elektronických komunikací. Více informací na www.vodafone.cz
 • podmínkou ke koupi Balíčku je předložení platného občanského průkazu a kupující musí být občanem České republiky. V případě nákupu Internetového balíčku pro firmu, pak občanský průkaz předkládá statutární orgán společnosti (např. jednatel společnosti dle zápisu v obchodním rejstříku).
 • Kupující dává automaticky souhlas se zpracováním v dat v Solusu a další kroky se řídí dle platných podmínek na http://www.vodafone.cz/web/pravni_podminky/solus.htm
 • pořízením Balíčku souhlasíte s kontaktem Vodafone linky péče o zákazníky pro ověření údajů a aktivaci služeb
 • kupujícímu je zároveň s aktivací SIM karty nastavena virtuální jistina 500 Kč, která plně pokrývá limit pro využití datového tarifu Připojení na stálo a služby Po svém více o jistině na http://www.vodafone.cz/osobni/napoveda/vyuctovani_platby/limit_jistina.htm
 • při změně datového tarifu nebo jeho deaktivaci zákazník o slevu 25% přichází
 • v případě přechodu z tarifního programu na předplacenou kartu zákazník o slevu nepřijde, pokud má dostatek kreditu na svém účtu
 • aktivace balíčku:
  • S prodejcem na obchodě vyplňte a odešlete objednávku s následujícími údaji: číslo občanského průkazu, jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, (v případě právnické osoby název firmy, IČ, DIČ společnosti), kontaktní telefonní číslo a emailová adresa kupujícího, sériové číslo produktu a SIM karty a heslo (předání všech výše uvedených údajů - je povinné a závazné).
  • Heslem se rozumí 4 až šestimístné číslo, které kupující sdělí prodejci a následně po kontaktu společností Vodafone Czech Republic a.s. je povinen si výše uvedené heslo změnit a to do 5ti dnů od kontaktu společností Vodafone Czech Republic a.s. a to prostřednictvím Internetové samoobsluhy na www.vodafone.cz
  • Pro aktivaci SIM karty a datových služeb vyčkejte prosím na kontakt (formou SMS nebo hovorem) linky Péče o zákazníky společnosti Vodafone Czech Republic a.s., a to nejpozději do 48 hodin od prodeje. Po schválení objednávky vám budou zaslány prostřednictvím SMS informace o aktivaci včetně telefonního čísla. Dále dostanete emailem tyto údaje – telefonní číslo, popis celé nabídky včetně odkazu na podmínky dané akce na www.vodafone.cz.
  • Pokud se tak nestane, kontaktujte prosím prodejce, u kterého jste si internetový balíček pořídil
 • v otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone.

Vytisknout