Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky „iPhone 4S a Samsung Galaxy S III za 1 Kč k tarifu Neomezeně 3299 a Business Neomezeně 3299“

 1. Tuto nabídku mohou využít všichni zákazníci Vodafone při zakoupení těchto telefonů za zvýhodněnou cenu: Apple iPhone 4S 16 GB a Samsung Galaxy S III ve všech barevných variantách dostupných v nabídce Vodafone. Tato nabídka není určena pro zákazníky Onenet.
 2. Zákazník získá jeden z výše uvedených telefonů za cenu 1 Kč (včetně DPH) v případě, že:
  • Nejpozději při zakoupení telefonu si aktivuje tarif Neomezeně tarif 3299 (nefiremní zákazníci) nebo Business Neomezeně 3299 (firemní zákazníci), a
  • zaváže se po dobu 24 měsíců od zakoupení telefonu čerpat služby Vodafone u stejného telefonního čísla alespoň ve výši 2177 Kč, a
  • složí dodatečnou jistinu na nákup telefonu.
 3. V rámci této nabídky může zákazník zakoupit maximálně 2 telefony. Počet telefonů pro firemní zákazníky, na něž se vztahují Obchodní podmínky Smlouvy o poskytování zvýhodněných podmínek, není omezen. Zákazník nemůže převzít závazek čerpat služby Vodafone v určeném rozsahu na telefonním čísle, na kterém je již takový závazek aktivní.
 4. Tuto nabídku lze využít pouze při zakoupení telefonu na prodejnách Vodafone. Firemní zákazníci, na něž se vztahují Obchodní podmínky Smlouvy o poskytování zvýhodněných podmínek, mohou nabídku využít při zakoupení telefonu prostřednictvím obchodního zástupce či firemního prodeje.
 5. Vodafone si vyhrazuje právo požadovat složení dodatečné Volací jistiny ve výši 10 000 Kč. Dodatečná Volací jistina bude zákazníkovi vrácena, pokud nebude za 3 po sobě jdoucí zúčtovací období v prodlení s úhradou Vyúčtování, a to způsobem uvedeným v Ceníku. Ustanovení tohoto bodu se nevztahuje na firemní zákazníky, na které se vztahují Obchodní podmínky Smlouvy o poskytování zvýhodněných podmínek.
 6. Vodafone si vyhrazuje právo požadovat složení dodatečné Volací jistiny ve výši ceny telefonu (včetně DPH podle aktuálního ceníku telefonů) od zákazníků, u nichž existuje zvýšené riziko neplnění závazku uvedeného v čl. 2 těchto podmínek. Jedná se o:
  • Nové zákazníky, kteří jsou vedení ve společné databázi dlužníků SOLUS, nebo kteří odmítli poskytnout souhlas s dotazem do databáze dlužníků SOLUS.
  • Současné zákazníky, kteří v období posledních 2 let měli u Vodafone neuhrazené pohledávky. Tato dodatečná Volací jistina bude zákazníkovi vrácena, pokud nebude za 6 po sobě jdoucích zúčtovacích období v prodlení s úhradou Vyúčtování, a to způsobem uvedeným v Ceníku.
 7. Nabídka platí od 1.10.2012 do 31.10.2012, nebo do vyprodání zásob příslušného telefonu.
 8. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoli zvýšit fyzickou volací jistinu jako podmínku využití nabídky.
 9. Vodafone má právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění změn na www.vodafone.cz, nebude-li stanoven pozdější termín účinnosti.
 10. Pokud je v podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001 (a její síť, produkty a služby).
 11. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 18.10.2012 a nahrazují předchozí verzi ze dne dne 1.10.2012.

Vytisknout