Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky Balíčky k předplaceným kartám Vodafonu - platné do 30. 11. 2015

 1. Nabídku „Balíčků k předplaceným kartám“ (dále jen „Balíčky“) mohou využít všichni noví i stávající zákazníci společnosti Vodafone s předplacenými kartami, včetně Tarifu na míru s předplacenou platební metodou. Nabídka není určena zákazníkům s předplacenou kartou Oskarta a Studentfone.
 2. Nabídka se skládá ze 8 Balíčků ke kartě popsaných v tabulce.
  Balíčky ke kartě 
  Komplet
  Balíčky ke kartě 
  Volání
  Balíčky ke kartě 
  Data a SMS

  Balíček ke kartě/FIX – Komplet v síti

  neomezené volání a sms v síti VF + 500 MB

  249 Kč

   

  Balíček ke kartě/ FIX – Volání v síti neomezeně

  neomezené volání v síti VF

  99 Kč

   

  Balíček ke kartě FIX – 150 MB a SMS v síti neomezeně

  150 MB a SMS v síti neomezeně

  99Kč

   

  Balíček ke kartě/FIX – Komplet do všech sítí

  neomezené volání a sms do všech sítí + 1,5 GB

  899 Kč

   

  Balíček ke kartě/FIX – Volání do všech sítí

  neomezené volání v síti VF + 100 minut do ostatních sítí

  249 Kč

   

  Balíček ke kartě FIX – 500 MB a SMS v síti neomezeně

  500 MB a SMS v síti neomezeně

  199Kč

   

  -

  Balíček ke kartě /FIX – Volání do všech sítí neomezeně

  neomezené volání do všech sítí

  599 Kč

   

  Balíček ke kartě FIX – 1,5 GB a SMS do všech sítí neomezeně

  1,5 GB a SMS do všech sítí neomezeně

  599Kč

   

  599Kč

  Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21%.

 3. Volání a sms v rámci Balíčků lze uskutečnit do všech mobilních a pevných sítí v rámci České republiky s výjimkou linek se speciální tarifikací.
 4. Objednání Balíčků lze provést ve všech samoobsluhách Vodafonu, v prodejnách Vodafonu, přes operátora Linky péče o zákazníky. Balíčky je možné začít využívat po přijetí potvrzovací sms.
 5. Je možné mít aktivních zaroveň více balíčků -  je možné kombinovat Balíčky ke kartě Volání s Balíčky ke kartě Data a SMS. Není možné kombinovat Balíčky jednoho typu a dále Balíčky Komplet s jakýmkoliv jiným typem Balíčků (Balíčky Volání a Balíčky Data a SMS). V tomto případě je ihned ukončena platnost původního Balíčku a původní Balíček je nahrazen nově objednaným -. V případě, že si chce zákazník s aktuálně platným Balíčkem Komplet v síti (jehož součástí je volání v síti Vodafonu neomezeně) zaktivovat Balíček ke kartě – Volání v síti neomezeně, zákazník obdrží upozornění, že má již Balíček aktivní a k aktivaci nového Balíčku nedojde
 6. Aktivace Balíčků neovlivňuje základní ceny předplacené karty, ke které byl balíček aktivován. Pro aktivaci Balíčku je nutné mít dostatečný kredit, minimálně v hodnotě ceny Balíčku.
 7. V případě Balíčku neomezené volání v síti  se cena za minutu mimo síť Vodafone řídí ceníkem tarifu předplacené karty. Po provolání volných minut z balíčku Balíček ke kartě - Volání do všech sítí, je zákazníkovi účtována sazba dle jeho tarifu/předplacené karty a volné minuty v balíčku jsou účtovány po první provolané minutě po vteřinách (60+1). V případě Balíčku volání do všech sítí se po vyčerpání volných jednotek při volání mimo síť Vodafone hovory účtují dle ceníku předplacené karty.
 8. Cena Balíčků se automaticky a ihned strhne z kreditu.
 9. Balíčky ke kartě se automaticky neobnovují – pokud zákazník chce některý z Balíčků dál využívat, vždy si ho musí opět sám aktivovat. Balíčky ke kartě FIX se automaticky obnovují každý měsíc.
 10. Balíčky ke kartě nelze zrušit, ruší se automaticky po vypršení platnosti. V době platnosti Balíčku lze Balíček změnit na jiný. Kredit se za nevyužitý Balíček nevrací. Balíčky ke kartě FIX se automaticky zruší v případě nedostatku kreditu v době obnovy Balíčku FIX nebo lze tyto Balíčky zrušit v internetové samoobsluze Vodafonu, jakékoliv prodejně Vodafonu nebo přes linku péče o zákazníky Vodafonu.
 11. Pokud kredit zákazníka, který má aktivní některý z Balíčků, klesne na nebo pod minimální vyžadovanou hodnotu (0 Kč), může jej stále využívat.
 12. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 13. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Náměstí Junkových 1, 150 00 Praha 5, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
 14. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této Nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 15. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 26.6.2015 a nahrazují podmínky ze dne 8.11.2014. 

Vytisknout