Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Speciální sleva až 1000 Kč pro firemní zákazníky se zvýhodněním na služby

 1. Nabídka „Speciální sleva až 1000 Kč pro firemní zákazníky se zvýhodněním na služby“ dle Podmínek služeb a zboží za zvýhodněnou cenu (dále jen nabídka) je určena všem zákazníkům Vodafone (podnikatelům), kteří splňují podmínky uvedené níže.
 2. Při využití nabídky získá zákazník dodatečnou slevu na cenu zakoupeného telefonu na splátky. Daná sleva se uplatňuje na standardní cenu zařízení (vč. DPH).
 3. Slevu může zákazník získat jen v případě aktivního tarifu Business RED do sítě, Business RED, Business RED se vším všudy nebo Business RED Premium na telefonním čísle, ohledně kterého byla uzavřena smlouva se závazkem minimálního měsíčního plnění na dobu 24 měsíců.
 4. Sleva je stanovena dle aktivního minimálního měsíčního plnění podle tabulky:

  Úroveň minimálního měsíčního plnění

  Sleva

  490 a 690

  500 Kč

  990 a 1290

  1000 Kč

 5. Nárok na slevu vzniká pouze při aktivním závazku minimálního měsíčního plnění podle výše uvedené tabulky a jen při pořízení zařízení na splátky (dle Podmínek služby Vodafone splátky).
 6. Minimální výše platby předem (ustanoveno v podmínkách zařízení na splátky) při využití této nabídky nesmí klesnout pod úroveň 977Kč s DPH. V případě, že by tomu tak bylo, není možno tuto nabídku uplatnit.
 7. Tato nabídka není kombinovatelná s nabídkou Vánoční sleva na Business RED tarify; pokud zákazník využívá uvedenou nabídku na některém svém telefonním čísle, nemůže na stejném telefonním čísle využít tuto nabídku.
 8. Tato nabídka neplatí pro zákazníky OneNet a nelze ji uplatnit u SIM karet zařazených pod písemnou smlouvu (s výjimkou smlouvy uzavřené dle Podmínek služeb a zboží za zvýhodněnou cenu).
 9. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, Podmínky služby Vodafone splátky a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 10. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001 (a její síť, produkty a služby).
 11. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení nebo zveřejnění aktuálního znění na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 12. Nabídka platí od 11. 11.2013.
 13. Tyto podmínky nabývají účinnosti 11.11.2013.

Vytisknout