Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky pro získání dárku při online dobití od 10.1.2013

 1. Tato nabídka je určena všem zákazníkům společnosti Vodafone, kteří si od 10.1.2013 0:00 hod dobijí online (na https://dobijeni.vodafone.cz/ nebo přes Internetovou samoobsluhu) pomocí platební karty kredit pro předplacenou Vodafone kartu. Dárek vždy získá dobíjené číslo, nikoli osoba, která dobití provedla.
 2. Zákazníkům, kteří splní uvedené podmínky (dobijí si kredit online pomocí platební karty), získá nejpozději do 24 hodin dárek. Podmínkou pro získání odměny je dobití kreditu v níže uvedené hodnotě. Pro získání nabídky je rozhodující hodnota jednorázového dobití kreditu, hodnoty více dobití kreditu se tedy nesčítají, ale posuzují vždy zvlášť. Při dobití 200 Kč až 399 Kč získá zákazník tři dny SMSkování do sítě Vodafone zdarma. Při dobití 400 Kč a více, získá zákazník tři dny SMSkování do sítě Vodafone zdarma plus tři dny volání do sítě Vodafone zdarma.
 3. Předplacenou kartu lze dobít i opakovaně s tím, že dárek zákazník obdrží při každém takovém dobití. Pokud ovšem dojde k opakovanému dobití v rámci jednoho kalendářního dne, či v průběhu tří dní, kdy je dárek aktivní, může zákazník dárek využívat déle (tzn. k ukončení dárku dojde po uplynutí 3 dnů od dobití, nedochází ke sčítání dob trvání dárků.
 4. Zákazník může zdarma SMSkova/volat již od okamžiku aktivace a po následující tři kalendářní dny. K ukončení služby dojde vždy poslední (třetí) den v rozmezí od 13:00 do 23:59.
 5. Nabídka zahrnuje běžné volání a neplatí pro služby třetích stran (např. audiotex, dárcovské SMS, apod.). Pro odchozí hovory, včetně hovorů zdarma, je nutné mít kladný zůstatek kreditu.
 6. O aktivaci bude zákazník informován SMS zprávou.
 7. Vodafone nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci této akce (zejména při dobíjení kreditu) a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech akce včetně jejího ukončení. Vodafone je oprávněn kdykoliv změnit tato pravidla, a to zveřejněním změny na www.vodafone.cz.
 8. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 9. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 10. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
 11. Tyto podmínky jsou účinné od 10.1.2013. Nabídka ukončena 4.7.2013.

Vytisknout