Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky Měsíc dárků od Vodafone

  Nabídka Měsíc dárků od Vodafone (dále též jen „Nabídka“) je určena všem novým i stávajícím zákazníkům Vodafone, která se skládá z různých nabídek určených konkrétním skupinám zákazníků, jak je uvedeno dále v těchto podmínkách:

  1. Nabídka pro zákazníky Vodafone, kteří mají aktivní předplacenou Kartu do sítě (Divokou kartu):
   1. Nabídka platí od 1.12.2012 do 31.1.2013
   2. V rámci Nabídky poskytne Vodafone každou sobotu a každou neděli v období 1. – 31.12.2012 zákazníkům dárek spočívající v poskytnutí slevy na cenu volání do sítě Vodafone a dále v rámci Nabídky poskytne Vodafone každou sobotu a každou neděli v období 1. – 31. 1. 2013 zákazníkům dárek spočívající v poskytnutí slevy na cenu volání do ostatních sítí v ČR
   3. Cena volání do sítě Vodafone v období 1. – 31.12.2012 činí po slevě 1,50 Kč/min včetně DPH
    Cena volání do ostatních sítí v ČR v období 1. – 31.1.2013 činí po slevě 1,99 Kč/min. včetně DPH
   4. Ze strany zákazníka není požadována žádná součinnost (aktivace) k získání dárkové Nabídky, tato je automaticky aktivována při splnění všech podmínek
   5. Po skončení platnosti příslušné Nabídky bude volání účtováno dle aktuálního Ceníku
   6. Ostatní sazby neupravené touto Nabídkou zůstávají na původních hodnotách
   7. Nabídku je možno čerpat současně s ostatními krátkodobými marketingovými akcemi Vodafone
   8. Sleva na volání do sítě Vodafone v období 1. – 31.12.2012 není poskytována na volání na čísla zařazená do Programu dvojka, kde i po dobu trvání Nabídky platí standardní cena 2,38 Kč/min vč. DPH
  2. Nabídka pro zákazníky Vodafone, kteří mají aktivní předplacenou kartu Vodafone karta bez limitu:
   1. Nabídka platí od 1.12.2012 do 31.1.2013
   2. V rámci Nabídky poskytne Vodafone zákazníkům dárek spočívající v poskytnutí slevy na cenu volání mimo síť Vodafone po dobu platnosti Nabídky
   3. Cena volání mimo síť Vodafone po dobu platnosti Nabídky činí po slevě 2,50 Kč/min včetně DPH
   4. Ze strany zákazníka není požadována žádná součinnost (aktivace) k získání dárkové Nabídky, tato je automaticky aktivována při splnění všech podmínek
   5. Po skončení platnosti této dárkové Nabídky je dále uplatňována sazba 3,50 Kč /min včetně DPH
   6. Ostatní sazby neupravené touto Nabídkou zůstávají na původních hodnotách
   7. Nabídku je možno čerpat současně s ostatními krátkodobými marketingovými akcemi Vodafone
  3. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
  4. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
  5. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky kterékoliv části této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  6. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.12.2012

   Vytisknout