Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky promo akce „Vánoce 2018 pro OneNet“ (dále dárek) k měsíčním datovým tarifům

  1. Zákazníci s měsíčním datovým tarifem dostanou navýšení FUP limitu o 2 GB zdarma, který bude platit do 31. 12. 2018.
  2. Na dárek nemají nárok zákazníci se sdílenými datovými tarify a ti, kteří mají jako datové řešení Vodafone internet v mobilu na den, Připojení na skok, Připojení flexidata, Připojení na den, Připojení na 2 dny. Nárok na dárek také nemají zákazníci, kteří neposkytli souhlas s obchodním sdělením.
  3. O aktivaci balíčku se zákazník dozví prostřednictvím SMS zprávy a prostřednictvím upozornění v OneNet samoobsluze.
  4. Pokud zákazník svůj tarif změní, ztrácí nárok na dárek a dárek v podobě balíčku dat je deaktivován nejpozději k půlnoci dne zrušení tarifu.
  5. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo omezit služby i v případě důvodného podezření na zneužívání neomezeného volání ke komerčním účelům, v případě důvodného podezření na zneužívání neomezeného volání k provozování nelegálních GSM bran i v ostatních případech podezření na zneužívání neomezeného volání (např. způsob užívání neomezeného volání vykazuje charakteristiky strojového generování provozu nebo jiného nestandardního užití) či v případě užívání neomezeného volání způsobem, který může negativně ovlivnit kvalitu služeb poskytovaných jiným zákazníkům nebo provoz sítě či jakékoli její části.
  6. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo v případě podezření na zneužívání služeb vystavit mimořádné Vyúčtování před skončením zúčtovacího období.
  7. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, podmínky Tarifů na míru, Podmínky poskytování datových služeb, podmínky FUP, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
  8. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
  9. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  10. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 13. 12. 2018.