Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Podmínky služby Dokoupení dodatečného objemu dat (FUP limitu) - platné do 12. 9. 2014

  1. Služba Dokoupení dodatečného objemu dat (FUP limitu) je poskytována zákazníkům s měsíčními datovými tarify Připojení na stálo, Internet v mobilu a Internet v mobilu naplno.
  2. Služba umožňuje obnovení původního objemu dat tzv. FUP limitu platného pro příslušný tarif. Výše těchto limitů a cena za obnovení objemu dat je uvedena v Ceníku služeb.
  3. Dodatečně dokoupený objem dat lze využívat maximálně do data příští obnovy příslušného datového tarifu, nevyužitý objem dat se nepřevádí do dalšího měsíčního cyklu. Datum obnovy lze zjistit v Internetové samoobsluze, v sekci Detailní chytrý přehled.
  4. Dodatečně dokoupený objem dat se nepřičítá k aktuálnímu stavu nevyčerpaného objemu dat, vždy dochází pouze k obnovení původního objemu dat. Počet obnovení v měsíci není omezen a každý je účtován příslušnou částkou.
  5. Před využitím služby Dokoupení dodatečného objemu dat (FUP limitu) je zákazník povinen si ověřit, že výše předplaceného kreditu umožňuje naúčtování příslušného poplatku. V případě nemožnosti naúčtování poplatku u předplacených zákazníků z důvodu nedostatečného kreditu si Vodafone vyhrazuje právo buď a) naúčtovat službu ihned po doplnění kreditu, nebo b) zrušit Dokoupení dodatečného objemu dat (FUP limitu), a c) přerušit poskytování služby příslušného datového tarifu na příslušném telefonním čísle.
  6. U paušálních zákazníků si Vodafone vyhrazuje právo naúčtovat platbu za dokoupení dodatečného objemu dat (FUP limitu) i nad limit stanovený FlexiStropem.
  7. Cena vyúčtovaná za dokoupení dodatečného objemu dat (FUP limitu) se nezapočítává do minimální měsíční částky, ke které se zákazník zavázal.
  8. Tyto podmínky nabývají účinnosti 18. 7. 2012 a nahrazují podmínky ze dne 30. 3. 2011

Vytisknout