Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky „Spojení plné výhod“

Podmínky nabídky „Spojení plné výhod“

Nabídka je platná od 16. 8. 2021 do 30. 9. 2021

  • Kdo může nabídku využít

Nabídka je určena všem novým nefiremním a firemním zákazníkům – fyzickým osobám podnikajícím a právnickým osobám, kteří si nově od nás pořídí kombinaci služeb pevného internetu, mobilního tarifu a televize.

Nefiremní zákazník může nabídky využít, pokud si nově pořídí kombinaci následujících 3 služeb:

1) Neomezený Basic, Neomezený Super, nebo Neomezený Premium

2) Pevný internet/Pevný internet Kabel s minimální rychlostí 50 Mb/s a

3) Vodafone TV - Komfort

Firemní zákazník může nabídky využít, pokud si nově pořídí kombinaci následujících 3 služeb:

1) Neomezený Business Basic, Neomezený Business Super, nebo Neomezený Business Premium,

2) Pevný internet/ Pevný internet Kabel / Pevný internet Kabel Profi s minimální rychlostí 50 Mb/s a

3) Vodafone TV - Komfort

Pro nového firemního zákazníka, který je právnickou osobou, je podmínkou současné uzavření smlouvy o poskytování zvýhodněných podmínek na 24 měsíců se závazkem k minimálnímu měsíčnímu plnění.

Výše uvedenou nabídku mohou využít i stávající nefiremní a firemní zákazníci, pokud splňují jednu z níže uvedených podmínek:

  • nově si aktivují Pevný internet Kabel, nebo Pevný internet Kabel Profi
  • nově si ke službě Pevný internet Kabel či Pevný internet Kabel Profi aktivují mobilní tarif Neomezený Super, nebo Neomezený Business Super
  • aktivací dochází ke změně Pevného internetu na rychlost 500 Mb/s, pokud se tím zároveň navýší měsíční cena za Pevný internet (navýšení měsíční ceny za službu se počítá z ceny bez modemu a po uplatnění všech slev)

Nabídka není určena pro zákazníky s předplacenou metodou, firemní zákazníky s rámcovou smlouvou a pro zákazníky Vodafone OneNet.

Nabídka se nevztahuje na zákazníky, kteří za posledních 6 měsíců využili některou z následujících nabídek: Pevný internet a Netflix na 3 měsíce zdarma k Vodafone TV – Pevný internet se 100% slevou na 3 měsíce, Vánoce 2020 bohatá vánoční kolekce – Pevný internet se 100% slevou na 3 měsíce, Superrychlý internet za 399 Kč nebo Rychlejší Napořád – Pevný internet s 50% nebo 30% slevou

  • Aktivace a deaktivace nabídky

Nabídku je možné aktivovat osobně v naší prodejně, přes obchodního zástupce pro firemní zákazníky, dále na Vodafone Lince péče o zákazníka, nebo online na našem webu. Tarif bude aktivován až po doručení modemu zákazníkovi.

Při aktivaci nabídky podle bodu 1. výše, získají zákazníci 100 % slevu na službu Vodafone TV – Komfort na první 3 měsíce. Sleva se nevztahuje na pronájem set-top boxu a set-top boxu Premium, který je potřeba k využití služby Vodafone TV - Komfort.

Právnické osoby mohou nabídku čerpat po dobu trvání smlouvy o poskytování zvýhodněných podmínek na 24 měsíců se závazkem k minimálnímu měsíčnímu plnění dle bodu 1. výše, tzn. při ukončení smlouvy nárok na slevu zaniká.

V případě změny na jiný tarif (mimo dané promo) se sleva automaticky deaktivuje
a zákazník hradí cenu dle aktuálního ceníku.

  • Společná ustanovení

Společnost Vodafone si vyhrazuje právo omezit služby i v případě důvodného podezření na zneužívání neomezeného volání či datování ke komerčním účelům, v případě důvodného podezření na zneužívání neomezeného volání či datování k provozování nelegálních GSM bran i v ostatních případech podezření na zneužívání neomezeného volání či datování (např. způsob užívání neomezeného volání či datování vykazuje charakteristiky strojového generování provozu nebo jiného nestandardního užití) či v případě užívání neomezeného volání či datování způsobem, který může negativně ovlivnit kvalitu služeb poskytovaných jiným zákazníkům nebo provoz sítě či jakékoli její části. Společnost Vodafone si vyhrazuje možnost v souladu s nařízením (EU) (č. 531/2012 uplatňovat omezení spočívající v neposkytování služeb regulovaného roamingu a uplatňovat datový objem pro čerpání datových služeb v zemích EU bez příplatku. Aktuální výše datového objemu je uvedena v Ceníku a tato výše bude aktualizována dle podmínek uvedeného nařízení EU.

Společnost Vodafone si vyhrazuje právo v případě podezření na zneužívání služeb vystavit mimořádné Vyúčtování před skončením zúčtovacího období.

Vodafone je oprávněn požadovat při uzavření smlouvy (aktivaci SIM karty) úhradu finanční částky ve výši uvedené dále v těchto podmínkách nebo v mimořádných případech ve výši určené Vodafonem (tzv. Volací jistina). Uhrazená Volací jistina slouží zejména k zajištění plnění povinností vyplývajících ze smlouvy. Volací jistina bude vrácena po třech včas uhrazených Vyúčtováních za nezkrácené účtovací období.

. Vodafone si vyhrazuje právo požadovat navýšení Volací jistiny při aktivaci dalších služeb nebo v jiných zvláštních případech. Vodafone je dále oprávněn požadovat navýšení nebo úhradu Volací jistiny při důvodném podezření na zneužití služeb, při špatné platební morálce, apod., a to, aniž by navýšil Volací limit. Volací jistinu je zákazník povinen na žádost Vodafonu uhradit. Z důvodu uhrazené Volací jistiny není možné požadovat odložení platby ani použití Volací jistiny na úhradu částek za poskytnuté služby.

V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb, podmínky nabídky „Neomezený“ a „Neomezený Business“, podmínky nabídky „Neomezený Basic“ a „Neomezený Business Basic“, podmínky služby Vodafone Pevný Internet, podmínky služby Vodafone TV, Promo Rychlejší Napořád pro pevný internet na doma, Promo Rychlejší Napořád pro pevný internet do firmy, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.

Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).

Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 16. 8. 2021.