Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Podmínky nabídky Java hry zdarma

Poskytování služby Java hry zdarma bylo ukončeno k 15.10.2008

 1. Nabídku Java hry zdarma (dále též jen „Služba“) může využít každý zákazník Vodafone. Po registraci do Služby získá zákazník přístup na speciální stránku na Vodafone live! určené pro Službu, ze které si může do svého telefonu stahovat Java hry. Za hru ani za přenos dat spojený se stažením hry zákazník nic neplatí, související náklady jsou hrazeny sponzory jednotlivých her.
 2. Služba je dostupná s Vodafone tarify, předplacenými kartami Vodafonu a pro firemní zákazníky Vodafonu a platí do odvolání.
 3. Využívání Služby je podmíněno aktivní službou Vodafone Připojení. Tuto službu mají automaticky aktivní všichni zákazníci, pokud si ji nedeaktivovali. Při využívání Služby registrovanými uživateli jsou související datové přenosy v rámci ČR zdarma v případě, že je využíváno připojení prostřednictvím GPRS/EDGE. Přístup na Vodafone live! a stahování her prostřednictvím WAPU přes vytáčené spojení (CSD) jsou účtovány dle platného ceníku Vodafonu (1,79 Kč včetně DPH za minutu).
 4. V zahraničí je možné Službu využívat v případě, že jsou splněny podmínky pro využívání služby Vodafone live! v zahraničí; v takovém případě však bude za datové přenosy související s využíváním Služby účtována cena za Připojení v zahraničí podle platného ceníku.
 5. Přístup ke Službě může zákazník získat na speciální stránce na Vodafone live! po zaregistrování do Služby.
 6. Při registraci zákazník poskytne Vodafonu své osobní údaje v rozsahu e-mailová adresa, datum narození, pohlaví a kraj. Zákazník souhlasí s tím, aby Vodafone poskytnuté osobní údaje zpracovával ve smyslu zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, a to za účelem zobrazení reklamy Vodafonu či třetích stran (zadavatelů reklamy), zejména ve stahovaných hrách v rámci Služby. Poskytnutí údajů je dobrovolné, je však podmínkou přístupu ke Službě a jejího využití.
 7. Registrací do Služby zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Vodafone je oprávněn zobrazovat při využívání služeb Vodafonu reklamy Vodafonu či třetích stran (zadavatelů reklamy). Zákazník dále souhlasí s tím, že obsah reklamních sdělení může být založen na jeho osobních údajích v rozsahu věk, pohlaví a region, které Vodafone v souladu s těmito podmínkami zpracovává (dále jen tzv. „cílená reklama“). Cílení reklamy bude provádět Vodafone, zadavatelům reklamy nebudou údaje zákazníků poskytnuty. U zpracování údajů, které je prováděno na základě Vašeho souhlasu, jste jako Zákazník oprávněn souhlas kdykoli odvolat a to bezplatně prostřednictvím zákaznické linky, není-li v těchto podmínkách stanoveno jinak. Zpracování takových údajů ukončíme v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem.
 8. Zákazník má kdykoliv možnost odvolat svůj souhlas se zpracováním svých údajů v souvislosti s poskytováním Služby. V takovém případě však může být Služba deaktivována.
 9. Zákazník při registraci do Služby poskytne Vodafonu také svou e-mailovou adresu, v takovém případě souhlasí s tím, že Vodafone je oprávněn tuto adresu až do odvolání souhlasu využít k zasílání obchodních sdělení Vodafonu nebo třetích stran (zadavatelů reklamy).
 10. Službu lze využívat po celou dobu platnosti nabídky.
 11. Vodafone neodpovídá za nefunkčnost nebo nesprávnou funkčnost sponzorovaných Java her ani za nekompatibilitu JAVA aplikace s telefonem využívaným zákazníkem.
 12. Ceny sponzorovaných her poskytovaných zdarma jsou zahrnuty v cenách ostatních poskytovaných služeb. Objem stažených dat při využívání Služby nebudou uvedeny v podrobném výpisu hovorů. Přístup na Vodafone live! přes vytáčené připojení (WAP přes CSD) je zpoplatněn dle platného ceníku Vodafone. Za minutu připojení Vám bude účtováno 1,50 Kč včetně DPH.
 13. Vodafone má právo tyto podmínky kdykoli měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění změn na www.vodafone.cz, nebude-li stanoven termín pozdější.
 14. Vodafone má právo omezit zákazníkům využívajícím Službu možnost získat jiné speciální nabídky.
 15. Vodafone má právo bez uvedení důvodu ukončit nabízení Služby (tj. možnost registrace do Služby). Ukončení přístupu ke Službě se může týkat také těch, kteří Službu ke dni ukončení nabídky využívají.
 16. V otázkách neupravených v těchto podmínkách se poskytování služeb řídí Všeobecnými podmínkami, Ceníkem služeb a podmínkami uvedenými v informačních materiálech Vodafonu. Využívání služby Vodafone live! se dále v plném rozsahu řídí podmínkami Vodafone live!.
 17. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 2.6.2008 a v plném rozsahu nahrazují podmínky platné do tohoto data.

 

Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. , se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ:

Vytisknout