Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky “Karta 26“ platné do 25. 6. 2017

 1. Tyto Podmínky upravují podmínky pro speciální nabídku ke Kartě pro partu s názvem Karta 26 (dále jen „Nabídka“). Nabídka je určena pro všechny nové i stávající zákazníky společnosti Vodafone s předplacenými kartami včetně Tarifu na míru s předplacenou platební metodou, kteří jsou současně držiteli některé z karet pro mladé (např. ISIC, IYTC a jiné) a zároveň splňují podmínku věku do 26 let včetně v době pořízení Nabídky. Nabídka není určena zákazníkům s předplacenou kartou Oskarta a Studentfone.
 2. Podmínkou získání Nabídky je dále uvedení základních identifikačních údajů zákazníka, jako jsou jméno, příjmení, rodné číslo (resp. datum narození) a kontaktní e-mailová adresa.
 3. Pokud o aktivaci Nabídky žádá nový nebo stávající zákazník mladší 15 let, může tak učinit prostřednictvím svého zákonného zástupce, který čestně prohlásí, že je zákonným zástupcem nezletilého dítěte a současně vysloví souhlas se zpracováním rodného čísla dítěte pro účely pořízení Nabídky.
 4. Na jedno rodné číslo lze získat pouze jednu předplacenou kartu s touto Nabídkou.
 5. Nabídku lze pořídit ve všech prodejnách Vodafone, v e-shopu na www.vodafone.cz nebo po telefonu (dále jen „prodejní místa“). Seznam prodejních míst je k dispozici na stránkách www.vodafone.cz.
 6. Cena SIM karty s Nabídkou při zakoupení na prodejnách Vodafone a po telefonu je 300 Kč. Nabídka obsahuje počáteční kredit ve výši 300 Kč.
 7. Cena SIM karty s Nabídkou při objednání prostřednictvím  e-shopu na www.vodafone.cz je 0 Kč. Nabídka obsahuje nulový počáteční kredit. Za odeslání SIM karty s Nabídkou není účtováno poštovné ani balné.
 8. V případě nových zákazníků, kteří si Nabídku pořídí na prodejnách Vodafone nebo v e-shopu na www.vodafone.cz, dojde aktivací SIM karty s Nabídkou k automatické aktivaci slevy na měsíční poplatek za vybrané Balíčky ke kartě a Balíčky ke kartě FIX (dále jen „Balíčky“), kterou lze využívat po dobu 12 měsíců od aktivace Nabídky. V případě nových zákazníků, kteří se Nabídku pořídí po telefonu, dojde k aktivaci Nabídky do 7 pracovních dnů po aktivaci SIM karty.
 9. Stávající zákazníci, kteří splňují podmínky pro získání Nabídky, mohou o aktivaci Nabídky požádat na kterékoli prodejně Vodafone, po telefonu nebo vyplnit žádost o aktivaci Nabídky v e-shopu na www.vodafone.cz. K aktivaci Nabídky pak dojde do 7 pracovních dnů od podání žádosti. Aktivací Nabídky se rozumí aktivace slevy na měsíční poplatek za vybrané Balíčky, kterou lze využívat po dobu 12 měsíců od aktivace Nabídky. Aktivace Nabídky je zdarma.
 10. Po uplynutí 12 měsíců od aktivace Nabídky mohou stávající zákazníci, kteří stále splňují podmínky pro získání a využívání Nabídky, požádat na kterékoli prodejně Vodafonu o obnovení Nabídky na dalších 12 měsíců. Obnovením Nabídky se rozumí aktivace slevy na měsíční poplatek za vybrané Balíčky, kterou lze využívat po dobu 12 měsíců od obnovení Nabídky. Obnovení Nabídky je zdarma. Podmínky využívání Nabídky se při jejím obnovení nemění.
 11. Aktivace Nabídky stávajícím zákazníkům není možná v případě, že je zákazník ve využívání služeb omezen z důvodu podezření na zneužívání služeb Vodafone anebo v případě, že je tel. číslo blokováno z důvodu ztráty či krádeže.
 12. K uplatnění slevy z Nabídky dochází v okamžiku aktivace některého z vybraných Balíčků v období 12 měsíců od aktivace Nabídky. Pokud si tedy zákazník kdykoli v období 12 měsíců od aktivace Nabídky aktivuje některý z vybraných Balíčků, bude ho využívat vždy za níže uvedenou cenu po slevě. Jednorázové Balíčky lze aktivovat opakovaně, v období 12 měsíců od aktivace Nabídky se na měsíční poplatek Balíčků vždy uplatní sleva. Cena za Balíčky bude zákazníkovi stržena z kreditu.
 13. Ostatní podmínky využívání Balíčků se řídí Podmínkami nabídky Balíčky k předplaceným kartám Vodafonu.
 14. Balíčky, na které se vztahuje sleva v rámci Nabídky, výše slevy a ceny po slevě jsou uvedeny v následující tabulce.
  Název balíčkuTyp balíčkuVýše slevyCena balíčku po slevěPlatnost slevyPlatnost nabídky

  Volání v síti neomezeně

  Jednorázový na 30 dní

  30%

  69,30 Kč

  30 dní od aktivace balíčku

  12 měsíců od aktivace Nabídky

  Volání do všech sítí

  Jednorázový na 30 dní

  40%

  149,40 Kč

  30 dní od aktivace balíčku

  12 měsíců od aktivace Nabídky

  500 MB a SMS v síti neomezeně

  Jednorázový na 30 dní

  50%

  99,50 Kč

  30 dní od aktivace balíčku

  12 měsíců od aktivace Nabídky

  Volání v síti neomezeně FIX

  S obnovováním po měsíci

  30%

  69,30 Kč

  12 měsíců od aktivace balíčku

  12 měsíců od aktivace Nabídky

  Volání do všech sítí FIX

  S obnovováním po měsíci

  40%

  149,40 Kč

  12 měsíců od aktivace balíčku

  12 měsíců od aktivace Nabídky

  500 MB a SMS v síti neomezeně FIX

  S obnovováním po měsíci

  50%

  99,50 Kč

  12 měsíců od aktivace balíčku

  12 měsíců od aktivace Nabídky

 15. Na cenu vybraných balíčků po slevě se nevztahují pravidla poměrného účtování.
 16. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.
 17. Ostatní podmínky této Nabídky se řídí platným Ceníkem a podmínkami Karty pro partu společnosti Vodafone.
 18. Ostatní podmínky Nabídky se v případě stávajících zákazníků, kteří využili Nabídku, řídí platným Ceníkem a podmínkami předplacené karty společnosti Vodafone, kterou využívají.
 19. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, podmínky poskytování datových služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 20. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001 (a její síť, produkty a služby).
 21. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 22.  Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 17.8.2015.

Vytisknout