Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky Internet v mobilu za 50 % na 4 měsíce

  1. Nabídku Internet v mobilu za 50 % na 4 měsíce (dále jen „Nabídka“) mohou využít všichni firemní zákazníci Vodafone s paušálním tarifem, kteří si v období od 3. 11. 2009 do 28. 2. 2010 aktivují datový tarif Internet v mobilu a požádají o Nabídku.
  2. Zákazníkovi, který si v období od 3. 11. 2009 do 28. 2. 2010 (dále jako „doba trvání Nabídky“) aktivuje datový tarif Internet v mobilu a současně požádá Vodafone o Nabídku bude poskytnuta 50 % sleva na měsíční paušál u datového tarifu Internet v mobilu na zbytek jeho aktuálního zúčtovacího období a po celé 4 následující zúčtovací období. Poté bude zákazníkovi účtována standardní cena za Internet v mobilu.
  3. Nabídku je možné získat pouze jednou na každé telefonní číslo (SIM kartu), tzn. pokud je poskytování Nabídky v průběhu doby trvání Nabídky z jakéhokoli důvodu ukončeno, není již možné tuto Nabídku aktivovat znovu.
  4. Nárok na tuto Nabídku zaniká při přechodu na jiný datový tarif, při zrušení datového tarifu Internet v mobilu, při přechodu na Vodafone kartu, při převodu SIM karty (telefonního čísla) s Nabídkou na jiného zákazníka, při sloučení nebo rozdělení zákaznického účtu nebo při ukončení smlouvy.
  5. Tuto Nabídku nelze kombinovat s programem Vyzkoušej a kup, tzn. že pokud zákazník v době trvání Nabídky využije u datového tarifu Internet v mobilu program Vyzkoušej a kup, tak nemá na poskytnutí Nabídky nárok a obráceně.
  6. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
  7. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby).
  8. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  9. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 3. 11. 2009.

Vytisknout