Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky Balíčky k předplaceným kartám Vodafonu (Platné do 31.8.2020)

 1. Nabídku „Balíčků k předplaceným kartám“ (dále jen „Balíčky“) mohou využít všichni noví i stávající zákazníci společnosti Vodafone s předplacenými kartami, včetně Tarifu na míru s předplacenou platební metodou. Nabídka není určena zákazníkům s předplacenou kartou Oskarta.
 2. Nabídka se skládá z 9 Balíčků popsaných v tabulce níže:

  Balíčky ke kartě – Komplet
  Komplet v sítiKomplet do všech sítí

  Neomezené volání a SMS do sítě Vodafonu + 1,2 GB dat

  Neomezené volání a SMS do všech sítí + 3 GB dat  Balíčky ke kartě – Volání
  Volání v síti neomezeněVolání do všech sítí 30Volání do všech sítí 100Volání do všech sítí neomezeně

  Neomezené volání do sítě Vodafonu

  Neomezené volání do sítě Vodafonu + 30 minut do ostatních sítí

  Neomezené volání do sítě Vodafonu + 100 minut do ostatních sítí

  Neomezené volání do všech sítí  Balíčky ke kartě – Data a SMS
  500 MB dat a SMS v síti neomezeně1,2 GB dat a SMS v síti neomezeně3 GB dat a SMS v síti neomezeně

  500 MB dat + neomezené SMS do sítě Vodafonu

  1,2 GB dat + neomezené SMS do sítě Vodafonu

  3 GB dat + neomezené SMS do sítě Vodafonu


  Ceny Balíčků jsou uvedeny v Ceníku.
 3. Volání a SMS v rámci Balíčků lze uskutečnit do všech mobilních a pevných sítí v rámci České republiky s výjimkou linek se speciální tarifikací.
 4. Objednání Balíčků lze provést ve všech samoobsluhách, prodejnách a přes linku péče o zákazníky. Balíčky je možné začít využívat po přijetí potvrzovací SMS.
 5. Současně je možné mít aktivních více Balíčků – je možné kombinovat Balíčky ke kartě – Volání a Balíčky ke kartě – Data a SMS. Není možné kombinovat více Balíčků jednoho druhu a dále Balíčky ke kartě – Komplet s jakýmkoliv jiným typem Balíčků (Balíčky ke kartě – Volání a Balíčky ke kartě – Data a SMS). V tomto případě je ihned ukončena platnost původního Balíčku a původní Balíček je nahrazen nově objednaným. V případě, že si chce zákazník s aktuálně platným Balíčkem ke kartě – Komplet v síti (jehož součástí je neomezené volání v síti Vodafonu) zaktivovat Balíček ke kartě – Volání v síti neomezeně, zákazník obdrží upozornění, že má již Balíček aktivní a k aktivaci nového Balíčku nedojde.
 6. Aktivace Balíčků neovlivňuje základní ceny předplacené karty, ke které byl Balíček aktivován. Pro aktivaci Balíčku je nutné mít dostatečný kredit, minimálně v hodnotě ceny Balíčku.
 7. V případě Balíčků ke kartě FIX – Volání do všech sítí se nevyčerpané volné minuty převádí pouze do následujícího měsíce, pokud je v tomto měsíci Baliček aktivní. Převedené volné minuty se čerpají až po vyčerpání volných minut na daný měsíc.
 8. V případě Balíčku ke kartě – Neomezené volání v síti se cena za minutu mimo síť Vodafone řídí Ceníkem tarifu předplacené karty. Po provolání volných minut z Balíčku ke kartě – Volání do všech sítí, je zákazníkovi účtována sazba dle jeho tarifu/předplacené karty a volné minuty v Balíčku jsou účtovány po první provolané minutě po vteřinách (60+1). V případě Balíčku ke kartě – Volání do všech sítí se po vyčerpání volných jednotek při volání mimo síť Vodafone hovory účtují dle Ceníku tarifu předplacené karty.
 9. Cena Balíčků se automaticky a ihned strhne z kreditu.
 10. Balíčky se automaticky neobnovují – pokud zákazník chce některý z Balíčků dál využívat, vždy si ho musí opět sám aktivovat. Balíčky FIX se automaticky obnovují každý měsíc.
 11. Balíčky nelze zrušit, ruší se automaticky po vypršení platnosti. V době platnosti Balíčku je lze změnit na jiný. Kredit se za nevyužitý Balíček nevrací. Balíčky FIX se automaticky zruší v případě nedostatku kreditu v době obnovy Balíčku FIX nebo lze tyto Balíčky zrušit v samoobsluze, jakékoliv prodejně nebo přes linku péče o zákazníky Vodafonu.
 12. Pokud kredit zákazníka, který má aktivní některý z Balíčků, klesne na nebo pod minimální vyžadovanou hodnotu (0 Kč), může jej stále využívat.
 13. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách vodafone.cz.
 14. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Náměstí Junkových 1, 150 00 Praha 5, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
 15. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této Nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 16. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 9. 2017 a nahrazují podmínky ze dne 1. 12. 2015.

Vytisknout