Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky “Sleva 50 % na tarify Mobilní připojení 4 GB, Mobilní připojení 10 GB“

Nabídka byla ukončena k 1. 2. 2017.

 1. Na nabídku „Sleva 50 % na tarify Mobilní připojení 4 GB a Mobilní připojení 10“ (dále jen „Nabídka“) má nárok každý zákazník, který má minimálně dvě SIM karty a splní níže uvedené podmínky. 
 2. Pokud zákazník splní obě tyto podmínky:
  • zákazník se na jedné SIM kartě zavázal k minimálnímu měsíčnímu plnění minimálně ve výši 249 Kč měsíčně; a
  • zákazník si na druhé SIM kartě aktivuje tarif Mobilní připojení 4GB, Mobilní připojení 10 GB a zaváže se k minimálnímu měsíčnímu plnění uvedenému níže,

  získá zákazník:

  A. Při závazku ve výši 249 Kč na 24 měsíců získá slevu 50 % na aktivovaný tarif Mobilní připojení 4 GB na dobu 24 měsíců od aktivace tarifu na dané SIM kartě;

  B. Při závazku ve výši 490 Kč na 24 měsíců získá slevu 50 % na aktivovaný tarif Mobilní připojení 10 GB na dobu 24 měsíců od aktivace tarifu na dané SIM kartě.

 3. Pokud zákazník splní obě tyto podmínky:
  • zákazník se na jedné SIM kartě zavázal k minimálnímu měsíčnímu plnění minimálně ve výši 249 Kč měsíčně; a
  • zákazník si na druhé SIM kartě aktivuje tarif Mobilní připojení 4GB nebo Mobilní připojení 10 GB a zaváže se k minimálnímu měsíčnímu plnění uvedenému níže,

  získá zákazník:

  A. Při závazku minimálně ve výši 249 Kč na 24 měsíců získá slevu 50 % na aktivovaný tarif Mobilní připojení 4 GB na dobu 24 měsíců od aktivace tarifu na SIM kartě, ke které si dotované zařízení pořídil;

  B. Při závazku minimálně ve výši 490 Kč na 24 měsíců získá slevu 50 % na aktivovaný tarif Mobilní připojení 10 GB na dobu 24 měsíců od aktivace tarifu na SIM kartě, ke které si dotované zařízení pořídil.

  Pokud dojde v průběhu 24 měsíců od aktivace tarifu k omezení nebo přerušení poskytování služeb, deaktivaci tarifu nebo k ukončení poskytování služeb pro danou SIM kartu, zákazník o slevu nenávratně přichází.

 4. Zvolený tarif může být automaticky deaktivován zejména při dosažení limitu aktivované služby Flexistrop, při dosažení výše Volací jistiny nebo při přerušení poskytování služeb z důvodu neuhrazení vyúčtování.
 5. Tato Nabídka není kombinovatelná s jinou nabídkou slevy na Mobilní připojení 4 GB a Mobilní připojení 10, která by byla poskytnuta na stejnou SIM kartu. Nabídka v bodě 2 těchto podmínek není kombinovatelná se zvýhodněním poskytovaným za Podmínek služeb a zboží za zvýhodněnou cenu (část. B.), tzn., že zákazník nemá nárok na další zvýhodnění kromě zvýhodnění uvedeného v těchto podmínkách.
 6. Tato nabídka neplatí pro zákazníky OneNet a nelze ji uplatnit u SIM karet zařazených pod písemnou smlouvu (s výjimkou smlouvy uzavřené dle Podmínek služeb a zboží za zvýhodněnou cenu).
 7. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, Podmínky služeb a zboží za zvýhodněnou cenu. Podmínky poskytování datových služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 8. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, , IČ 25788001 (a její síť, produkty a služby).
 9. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení nebo zveřejnění aktuálního znění na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.2.2015

Vytisknout