Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky “Sleva 50% na tarify Mobilní připojení 4 GB a Mobilní připojení 10 GB“ platné do 9.12. 2013

 1. Na nabídku „Sleva 50% nebo 40 % na tarify Mobilní připojení 4 GB a Mobilní připojení 10 GB“ (dále jen „Nabídka“) má nárok každý zákazník, který má minimálně dvě SIM karty a splní níže uvedené podmínky.
 1. Pokud zákazník splní obě tyto podmínky:
 • zákazník se na jedné SIM kartě zavázal k minimálnímu měsíčnímu plnění minimálně ve výši 249 Kč měsíčně; a
 • zákazník si na druhé SIM kartě aktivuje tarif Mobilní připojení 4 GB, nebo Mobilní připojení 10 GB, a zaváže se k minimálnímu měsíčnímu plnění uvedenému níže,

získá zákazník:

A. Při závazku ve výši 249 Kč na 24 měsíců získá slevu 50% na aktivovaný tarif Mobilní připojení 4 GB na dobu 24 měsíců od aktivace tarifu na SIM kartě;

B. Při závazku ve výši 490 Kč na 24 měsíců získá slevu 50% na aktivovaný tarif Mobilní připojení 10 GB na dobu 24 měsíců od aktivace tarifu na SIM kartě

 1. Pokud zákazník splní obě tyto podmínky:
 • zákazník se na jedné SIM kartě zavázal k minimálnímu měsíčnímu plnění minimálně ve výši 249 Kč měsíčně; a
 • zákazník si k druhé SIM kartě pořídí zařízení za zvýhodněnou cenu (např. dotovaný telefon), na této SIM kartě si aktivuje tarif Mobilní připojení 4 GB, nebo Mobilní připojení 10 GB, a zaváže se tak k minimálnímu měsíčnímu plnění uvedenému níže,

získá zákazník:

A. Při závazku minimálně ve výši 249 Kč na 24 měsíců získá slevu 40% na aktivovaný tarif Mobilní připojení 4 GB na dobu 24 měsíců od aktivace tarifu na SIM kartě, ke které si dotované zařízení pořídil;

B. Při závazku minimálně ve výši 490 Kč na 24 měsíců získá slevu 40% na aktivovaný tarif Mobilní připojení 10 GB na dobu 24 měsíců od aktivace tarifu na SIM kartě, ke které si dotované zařízení pořídil.

Pokud dojde v průběhu 24 měsíců od aktivace tarifu k omezení nebo přerušení poskytování služeb, deaktivaci tarifu nebo k ukončení poskytování služeb pro danou SIM kartu, zákazník o slevu nenávratně přichází.

 1. Zvolený tarif může být automaticky deaktivován zejména při dosažení limitu aktivované služby Flexistrop, při dosažení výše Volací jistiny nebo při přerušení poskytování služeb z důvodu neuhrazení vyúčtování.
 1. Tato Nabídka není kombinovatelná s jinou nabídkou slevy na Mobilní připojení 4 GB a Mobilní připojení 10 GB, která by byla poskytnuta na stejnou SIM kartu. Nabídka v bodě 2 těchto podmínek není kombinovatelná se zvýhodněním poskytovaným za Podmínek služeb a zboží za zvýhodněnou cenu (část. B.), tzn. zákazník nemá nárok na další zvýhodnění kromě zvýhodnění uvedeného v těchto podmínkách.
 1. Tato nabídka neplatí pro zákazníky OneNet a nelze ji uplatnit u SIM karet zařazených pod písemnou smlouvu (s výjimkou smlouvy uzavřené dle Podmínek služeb a zboží za zvýhodněnou cenu).
 1. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, Podmínky služeb a zboží za zvýhodněnou cenu. Podmínky poskytování datových služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 1.  Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ 25788001 (a její síť, produkty a služby).
 1. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení nebo zveřejnění aktuálního znění na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 1. Nabídka platí od 22. 5. 2013. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne od 24. 6. 2013.

Vytisknout