Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Podmínky služeb Vodafone M-Banka a Vodafone M-Platby

společnosti Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen "Vodafone")

 1. Služby M-Banka a M-Platby jsou doplňkové služby Vodafonu dle Přílohy č. 1 Všeobecných podmínek společnosti Vodafone Czech Republic a.s. (dále "Všeobecné podmínky").
 2. Službou M-Banka se rozumí provádění bankovních operací prostřednictvím mobilního telefonu (SIM karty) a službou M-Platby se rozumí provádění plateb za služby poskytované Vodafonem prostřednictvím mobilního telefonu (SIM karty). Služby M-Banka a M-Platby jsou dále společně označovány jen jako "Služby".
 3. Využívat Služby je oprávněn každý zákazník Vodafonu, který má aktivovánu SIM Plus kartu (s výjimkou zákazníků služby Vodafone OneNet, kteří nemohou využívat službu M-Platby). Přístup ke Službám je na SIM Plus kartě chráněn pomocí MPIN kódu, který si zákazník zvolí. K nastavení MPIN kódu je potřeba MPUK kód, který přidělí zákazníkovi Vodafone společně se SIM plus kartou.
 4. Zákazník se zavazuje, že MPIN, který si pro využívání služby Služeb zvolí, a MPUK kód, který mu bude přidělen Vodafonem, nesdělí jiné osobě a bude je chránit před neoprávněným využíváním jinou osobou. V případě, že je zákazníkovi známo nebo se důvodně domnívá, že MPIN kód zná jiná osoba, je povinen tento kód neprodleně změnit. V případě, že je zákazníkovi známo nebo se důvodně domnívá, že MPUK kód zná jiná osoba, je povinen neprodleně požádat Vodafonu o výměnu stávající SIM karty.
 5. Vodafone nenese žádnou odpovědnost za provádění jakýchkoliv bankovních operací, příkazů a plateb prostřednictvím mobilního telefonu v rámci využívání Služeb. Jakékoliv nároky z neprovedení nebo z chybného či opožděného provedení příkazu a platby je zákazník oprávněn uplatnit pouze u banky, jejichž služeb prostřednictvím Služeb využívá, přičemž před aktivací Služeb zákazník bere výše uvedené na vědomí.
 6. Odpovědnost za poskytování Služeb se řídí Všeobecnými podmínkami. Vodafone neodpovídá zákazníkovi za škodu způsobenou:
  1. zneužitím MPIN a MPUK kódu jinou osobou,
  2. neprovedením nebo chybným a/nebo opožděným provedením bankovní operace, příkazu nebo platby,
  3. nesprávného zadání údajů při využívání Služeb.
 7. Zákazník bere na vědomí, že využívání Služeb je možné pouze v případě použití telefonů, které byly Vodafonem označeny jako technicky způsobilé k poskytování služby - informace jsou dostupné na www.vodafone.cz a na telefonním čísle 800 77 00 77.
 8. Za aktivaci a využívání Služeb může Vodafone požadovat cenu dle platného Ceníku.
 9. Vodafone může stanovit maximální výši platby, kterou lze prostřednictvím Služeb uskutečnit.
 10. V otázkách, které neupravují tyto podmínky, se poskytování Služeb řídí Všeobecnými podmínkami, platným Ceníkem a podmínkami uvedenými v tištěných materiálech Vodafonu, případně na stránkách www.vodafone.cz (zejména v sekci "Služby").
 11. Aktivováním Služeb zákazník potvrzuje, že se seznámil se všemi podmínkami poskytování a využívání Služeb a že s nimi souhlasí.
 12. Vodafone má právo tyto podmínky kdykoli měnit a aktualizovat, a to s účinností ode dne zveřejnění změn na stránkách www.vodafone.cz, nebude-li stanoven pozdější termín účinnosti.
 13. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 5.9.2007.

 

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001 zapsaná do OR u MS v Praze, spisová značka B. 6064.

Vytisknout