Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Sleva na LTE telefony a tablety

 1. Nabídka „Sleva na LTE telefony a tablety“ dle Podmínek služeb a zboží za zvýhodněnou cenu a Podmínek služby Vodafone Splátky  (dále jen nabídka) je určena novým a i stávajícím zákazníkům Vodafonu.
 2. Nabídku je možné uplatnit na všechny telefony a tablety z nabídky Vodafonu, které podporují 4G LTE.
 3. Nárok na slevu vzniká pouze při uzavření nové nebo prodloužení stávající smlouvy o poskytování zvýhodněných podmínek (dále jen „smlouvy“) na 24 měsíců se závazkem Minimálního měsíčního plnění se zvýhodněním a jen při současném pořízení zařízení na splátky (dle Podmínek služby Vodafone splátky) nebo za standardní cenu dle níže uvedených podmínek.
 4. V níže specifikovaných případech je od zákazníka při koupi zařízení požadována vratná Bezpečnostní jistina.
 5. Výše slevy je závislá na výši Minimálního měsíčního plnění uzavírané nebo prodlužované smlouvy a typu zákazníka dle následujících tabulek:

  a) Nový nefiremní i firemní zákazník (zcela nový nebo přecházející z Vodafone přeplacené karty na tarif)

  • Zákazník skládá Bezpečnostní jistinu.
  • Zařízení není možné zakoupit na splátky. 

  Nefiremní zákazník

  Minimální měsíční plnění

  Výše slevy

  Bezpečnostní jistina

  249, 349

  -

  -

  490

  2 000 Kč

   -

  690

  3 000 Kč

  1 500 Kč

  790

  3 000 Kč

  1 500 Kč

  990 a více

  4 000 Kč

  2 000 Kč

   

  Firemní zákazník

  Minimální měsíční plnění

  Výše slevy

  Bezpečnostní jistina

  249, 349

  -

  -

  490

  4 000 Kč

  2 000 Kč

  690

  5 000 Kč

  2 500 Kč

  790

  5 000 Kč

  2 500 Kč

  990 a více

  6 000 Kč

  3 000 Kč

   

  b) Stávající nefiremní i firemní zákazník Vodafonu s tarifem, který si pořizuje novou SIM kartu nebo má tarif bez smlouvy

  • Povinnost složit vratnou Bezpečnostní jistinu vzniká v případě, že zákazník nesplňuje tyto podmínky:
   • Zákazník společnosti Vodafone s tarifem po dobu minimálně 6 měsíců, který neměl na žádném čísle v posledních 3 měsících prodlení s platbou za poskytnuté služby a zároveň jeho měsíční útrata činí minimálně 50 Kč vč. DPH.
  • Zákazník musí prodloužit svou současnou smlouvu o dalších 24 měsíců.
  • Zařízení je možné zakoupit za standardní cenu i na splátky. 

  Nefiremní

  Minimální měsíční plnění

  Výše slevy

  Bezpečnostní jistina

  249, 349

  -

  -

  490

  2 000 Kč

  -

  690

  3 000 Kč

  1 500 Kč

  790

  3 000 Kč

  1 500 Kč

  990 a více

  4 000 Kč

  2 000 Kč

   

  Firemní zákazník

  Minimální měsíční plnění

  Výše slevy

  Bezpečnostní jistina

  249, 349

  -

  -

  490

  4 000 Kč

  2 000 Kč

  690

  5 000 Kč

  2 500 Kč

  790

  5 000 Kč

  2 500 Kč

  990 a více

  6 000 Kč

  3 000 Kč

   

  c)    Stávající nefiremní i firemní zákazník Vodafonu s tarifem, jehož smlouva má maximálně 6 měsíců do konce platnosti

  • Zákazník musí prodloužit svou současnou smlouvu o dalších 24 měsíců.
  • Zákazník musí zvýšit svou současnou útratu.
  • Zařízení je možné zakoupit za standardní cenu i na splátky.
  • Zákazník neskládá Bezpečnostní jistinu.

   

  Minimální měsíční plnění

  Výše slevy

  Bezpečnostní jistina

  249, 349

  -

  -

  490

  2 000 Kč

   -

  690

  3 000 Kč

  -

  790

  3 000 Kč

  -

  990 a více

  4 000 Kč

  -

   

  d)    Stávající nefiremní i firemní zákazník Vodafonu s tarifem,který byl aktivně osloven společností Vodafone.

  • Zákazník musí prodloužit svou současnou smlouvu o dalších 24 měsíců.
  • Zákazník musí udržet či zvýšit svou současnou výši závazku Minimálního měsíčního plnění, při snížení nárok na slevu zaniká.
  • Zákazník neskládá Bezpečnostní jistinu.
  • Zařízení je možné zakoupit za standardní cenu i na splátky.

  Minimální měsíční plnění

  Výše slevy

  Bezpečnostní jistina

  249, 349

  -

  -

  490

  2 000 Kč

  -

  690

  3 000 Kč

  -

  790

  3 000 Kč

   

  990 a více

  4 000 Kč

  -

 6. Slevu je možné získat zpětně po dohodě s prodejcem na základě poznámky v systému, a to maximálně do 1 týdne od uzavření nové/prodloužení stávající smlouvy.
 7. Slevu může zákazník získat jen na telefonním čísle, ohledně kterého byla uzavřena smlouva se závazkem Minimálního měsíčního plnění na dobu 24 měsíců, a to maximálně jednou za 24 měsíců.
 8. Podmínkou pro získání nabídky je výměna SIM karty, ke které se nabídka vztahuje, za SIM kartu podporující 4G LTE, pokud zákazník takovou SIM kartu již zákazník.
 9. Při ukončení smlouvy před jejím uplynutím zaniká zákazníkovi nárok na poskytnutou slevu, společnost Vodafone oprávněna doúčtovat poskytnutou slevu v plné výši.
 10. Sleva neplatí při koupi telefonu s předplacenou kartou nebo při koupi telefonu bez závazku Minimálního měsíčního plnění.
 11. Tato nabídka neplatí pro zákazníky OneNet a nelze ji uplatnit u SIM karet zařazených pod písemnou smlouvu (s výjimkou smlouvy uzavřené dle Podmínek služeb a zboží za zvýhodněnou cenu).
 12. Vodafone je v odůvodněných případech oprávněn požadovat zvýšenou jistinu ve výši až 10 000 Kč.
 13. Všechny ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.
 14. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, Podmínky služby Vodafone splátky a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 15. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001 (a její síť, produkty a služby).
 16. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení nebo zveřejnění aktuálního znění na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 17. Tato nabídka je platná od 19. 2. 2016 a nahrazuje podmínky z 17.2.2016.

Vytisknout