Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky “2000 Kč sleva na telefon Nokia N9“

 1. Tyto podmínky upravují nabídku společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČO 25788001 (dále jen „Vodafone“), pro zákazníky bez písemné smlouvy. Pokud je v těchto Podmínkách uveden název Vodafone, rozumí se tím mimo společnosti Vodafone Czech Republic a.s. i její síť, produkty a služby.
 2. Nabídku slevy 2.000,- Kč na telefon Nokia N9 (dále jen „Nabídka“) může využít každý zákazník, který nemá uzavřenou písemnou smlouvu a který navštíví webovou stránku Vodafone eShop http://www.vodafone.cz/eshop a od 4.11.2011 do 31.12.2011 si prostřednictvím této webové stránky:
  • zakoupí novou SIM kartu a zároveň si na ní aktivuje libovolný Tarif na míru, nebo u své stávající SIM karty změní platební metodu z předplacené karty na platební metodu Vyúčtování a aktivuje si Tarif na míru, a zároveň
  • zakoupí telefon Nokia N9, a zaváže se po dobu 6 měsíců od aktivace SIM karty čerpat služby Vodafone alespoň ve výši 277 Kč (včetně DPH) měsíčně (v souladu s podmínkami koupě zboží za zvýhodněnou cenu).
 3. Při současném splnění výše uvedených podmínek bude zákazníkovi poskytnuta sleva z kupní ceny telefonu Nokia N9 ve výši 2.000,- Kč (sleva bude poskytnuta z dotované ceny telefonu).
 4. Tuto Nabídku lze kombinovat s nabídkou „Vánoční sleva 2000 Kč na chytré telefony“.
 5. Následky porušení výše uvedené podmínky závazku k minimálnímu měsíčnímu plnění jsou uvedeny v podmínkách služeb a zboží za zvýhodněnou cenu.
 6. V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, podmínky Tarifů na míru, podmínky Služeb a zboží za zvýhodněnou cenu a podmínky jednotlivých služeb Vodafone, vše uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 7. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto podmínky, a to vždy s účinností ode dne zveřejnění aktuálního znění na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 8. Tato nabídka je platná pro prvních sto kusů telefonu Nokia N9 zakoupených v rámci této Nabídky, nejdéle do 31.12.2011. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 19.10.2011.

Vytisknout